Annonce

Annonce

En kvinde handler i frugt- og grøntafdelingen

Flere EU-spidskandidater vil arbejde for at gøre det billigere at vælge miljøvenlige fødevarer. Foto: Økologisk Landsforening

EU-kandidater vil gøre grøn mad billigere, men store partier er imod

EP-VALG: Flere EU-spidskandidater vil have sænket momsen på miljøvenlige varer. Socialdemokratiet, Venstre og Konservative er imod.

Momsen skal sænkes på certificerede fødevarer, såsom økologiske fødevarer eller produkter med Svanemærket og EU-Blomsten. Det mener EU-spidskandidaterne fra Alternativet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU, Det Radikale Venstre og SF.

Det viser en rundspørge, hvor Økologisk Landsforening (ØL) har stillet EU-spidskandidaterne tre spørgsmål om EU’s fremtidige klima- og økologipolitik.

“Droppes momsen på økologiske fødevarer, vil det gøre flere i stand til at vælge økologisk, og det vil samtidig mindske den unfair konkurrence, som økologisk produktion er udsat for. De konventionelle fødevare er som regel billigere end de økologiske, men i prisen indgår ikke prisen for den negative påvirkning, produktionen har på vores fælles drikkevandsressource. Derfor vil Enhedslisten også arbejde for, at EU skal tillade differentiering af moms, så det bliver muligt for medlemslande at nedsætte moms på økologiske fødevarer,” uddyber Enhedslistens spidskandidat Nikolaj Villumsen.

ØL’s politiske direktør, Paul Holmbeck, påpeger, at en differentiering af moms og en ændring af EU’s landbrugspolitik er to af de store håndtag, man kan dreje på, hvis man vil skubbe produktionen af varer over i en mere bæredygtig retning. 

“Nedsættelse af moms på certificerede grønne varer, som varer med det røde økologimærke og svanemærket, vil på relativt kort sigt flytte meget produktion og forbrug i retning af øget bæredygtighed. Første skridt i den retning er, at EU tillader differentiering af moms, så miljøpåvirkningen kan afspejles i varernes pris,” siger Paul Holmbeck.

S frygter velfærdstab

Både Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti er imidlertid imod differentieringen af moms.

“Socialdemokratiet vil gerne fremme og styrke økologien. Både i Danmark og i EU. Men det må ikke gå ud over velfærden i Danmark. Det vil være en stor udgift for staten, hvis momsen fjernes på eksempelvis økologiske varer. Derfor mener vi ikke, det er klogt,” svarer Jeppe Kofod (S).

Lidt mere enighed er der om de to øvrige spørgsmål, som ØL har stillet kandidaterne. Det ene er, om de vil arbejde for at omstille EU’s kommende landbrugspolitik, så mindst 50 pct. af arealstøtten, som landmændene modtager for at have jord, i stedet går til landmænd, der gør en konkret indsats til gavn for eksempelvis klimaet og naturen. Her er det kun Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, som er imod.

“Det er vores vurdering, at en så stor omlægning af landbrugsstøtten vil få store konsekvenser for dansk landbrug. Jeg mener, at EU’s landbrugsstøtte både skal understøtte hensynet til dansk landbrugs konkurrenceevne og grønne indsatser i landbruget herunder økologi. Vi ønsker at finde en balance, hvor dansk landbrug bliver endnu grønnere, mens vi samtidig styrker dansk landbrugs konkurrenceevne,” svarer Jeppe Kofod (S).

Konservative svarer egentlig også nej, men uddyber, at partiet er åbent for, at omlægge landbrugsstøtten til “mere grøn støtte”, men at partiet helt vil afskaffe støtten “på sigt”.

K advarer mod for hårde krav

Det sidste spørgsmål går på, om kandidaterne vil arbejde for stærkere klima- og naturkrav i EU’s økologiregler, og her svarer kun Det Konservative Folkeparti nej.

“Det er rigtig godt, at vi har fælles standarder på området og en fælles øko-mærkning. Hvis vi skærper kravene rigtig meget, så risikerer vi at opstille nogle krav, som meget få lande kan leve op til. Det vinder vi ikke noget ved,” svarer Pernille Weiss (K).

ØL så ellers gerne, at der blev stillet større krav til økologerne rundt om i Europa.

“De økologiske landmænd, virksomheder, forbrugere og madprofessionelle har meget høje ambitioner for klima- og naturindsatsen i økologi. Vi skal videre. Og vi glæder os til at arbejde med de danske EU-parlamentarikere om at hæve barren i EU’s økologikrav til gavn for klima og natur i hele Europa,” siger Paul Holmbeck.

ØL stillede følgende tre spørgsmål til kandidaterne:

  • Omstilling af EU’s landbrugspolitik fra 2021

Vil du arbejde for en omstilling af EU’s landbrugspolitik gældende fra 2021, så minimum 50 procent af den passive arealstøtte til landmænd omdannes til en betaling til landmænd for deres konkrete indsatser for fælles goder som klima og natur?

  • Differentiering af moms på grønne varer

Vil du arbejde for, at EU tillader differentiering af moms på certificerede grønne varer, så det bliver muligt for medlemslande at nedsætte moms på økologiske fødevarer og varer med f.eks. Svanemærket eller EU-Blomsten?

  • Stærkere klima- og naturkrav i EU’s økologiregler

Vil du arbejde for, at de økologiske organisationers ønsker om endnu stærkere klima- og naturkrav i EU’s økologiregler imødekommes, så økologisk landbrug leverer endnu mere på natur og klimaet?

Flere artikler fra samme sektion

DF beskylder "socialisterne" for at modarbejde landbruget og klimaet

I en debat om, hvordan plantebaserede fødevarer kan bidrage til grøn omstilling, udtrykte DF's Morten Messerschmidt tydelig irritation over flere af sine politiske modstandere.

25-02-2020 7 minutter Klima,   Plantebaserede fødevarer

Midt i klimakrisen bruger EU millioner på at øge kødforbruget

Det vækker undren i Økologisk Landsforening, at EU har brugt næsten en halv mia. kr. på at støtte kampagner, der skal øge kødforbruget.

20-02-2020 4 minutter Klima,   EU,   Bæredygtighed,   Mere grønt mindre kød

Nu smækker EU døren i for to pesticider

Det bliver forbudt at importere og sælge frugt og grønt i EU, hvis fødevarerne indeholder rester af to pesticider mistænkt for at skade hjernens udvikling.

18-02-2020 2 minutter Pesticider,   EU