Annonce

Annonce

En mand er ved at binde et nyplantet træ fast til en kæp i jorden.

Regeringen undersøger aktuelt mulighederne for at etablere en skovfond. Foto: Colourbox

Finansloven giver milliarder til klima- og naturindsats i landbruget

Landmænd skal kompenseres for at udtage lavbundsjord, og en fond skal finansiere skovrejsning.

Regeringen og støttepartierne har besluttet at afsætte i alt to mia. kr. frem mod 2030 til grønne indsatser i og omkring landbruget.

Milliardpuljen betyder, at der årligt i perioden 2020-2029 bruges 200 mio. kr. på at understøtte grønne initiativer, der understøtter natur-, vandmiljø- og klimaformål. Det skal bl.a. ske ved, at man udtager kulstofrig lavbundsjord fra landbruget, eksempelvis ved at fjerne dræn eller give tilskud eller kompensation i forbindelse med værditab, når man videresælger jorden.

Derudover undersøger regeringen aktuelt mulighederne for at etablere en skovfond, der i samarbejde med staten, kommuner, erhvervslivet og civilsamfundet kan sikre mere skov. Her afsættes 100 mio. kr. i 2020 til fonden, hvis model endnu er ved at blive drøftet.

Hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) er der glæde over politikernes velvilje til at udtage lavbundsjorde og give midler til mere natur. DN’s præsident, Maria Reumert Gjerding, tvivler dog på, at pengene rækker.

“200 millioner om året er en god start – men hvis potentialet ved jordudtagning skal forløses, kræver det en større volume, siger hun og glæder sig over, at regeringen og støttepartierne også ser udtagning af landbrugsjord som et vigtigt virkemiddel til de kommende forhandlinger om en klimahandlingsplan,” siger hun.

I Økologisk Landsforenings klimapolitik peger man også på udtagning af lavbundsjord som et af ni konkrete tiltag til at gøre landbruget mere klimavenligt.

Flere artikler fra samme sektion

Det bliver nemmere at være småskalaproducent

Nye regler vil forbedre indtjeningsmulighederne for landets småskalaproducenter med direkte salg af æg og kyllinger .

03-07-2020 2 minutter Æg og fjerkræ

EU-politikere enige om at forlænge CAP'en

Forhandlingerne trækker ud, så politikerne er blevet enige om at forlænge den nuværende CAP - EU's fælles landbrugspolitik - med to år.

01-07-2020 1 minutter CAP,   EU,   Politik,   Tilskud

Fødevareminister: Vi kan godt betale nogle få ører mere for vores kød

Ny rapport fra Københavns Universitet viser, at brug af ansvarlig og afskovningsfri soja kun vil gøre kød- og mejeriprodukter marginalt dyrere end alternativet.

29-06-2020 2 minutter Foder,   Bæredygtighed