Annonce

Annonce

Christiansborg set udefra

Der er afsat flere midler i finansloven til at bekæmpe greenwashing. Derudover er der også sat penge af til en drikkevandsfond og certificering af CO2-opgørelser. Foto: Colourbox

Finansloven sikrer flere penge til kampen mod greenwashing

Der afsættes et tocifret millionbeløb til at give Forbrugerombudsmanden flere ressourcer mod det stigende antal sager om greenwashing. Og så er der afsat penge til en drikkevandsfond, der skal beskytte drikkevandet.

Klagerne over greenwashing - virksomheder, der oversælger grønne tiltag - er steget den seneste tid, og derfor er der nu afsat 28 mio. kr. ekstra til Forbrugerombudsmanden til at håndtere sagerne.

Pengene er en del af den netop indgåede aftale om finansloven for 2022, hvori der afsættes syv mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Tiltaget møder ros på Twitter fra både Klimabevægelsens sekretariatsleder, Frederik Roland Sandby, og Concitos programchef for Fremtidens fødevarer, Michael Minter. Sidstnævnte skriver i en kommentar, at det er "virkelig tiltrængt med bedre håndhævelse af markedsføringsloven i forhold til grønne anprisninger."

De stigende antal sager fik også Enhedslisten til i november at lancere udspillet 'Tid til et opgør med greenwashing!', hvori partiet foreslog seks konkrete indsatspunkter finansieret med 66 mio. kr. over fire år.

'Virksomheder markedsfører sig i stigende grad på at være miljø- og klimavenlige. I de tilfælde, hvor der er reelt handling bag ordene, er det godt. For forbrugerne efterspørger tiltag, der gør det grønne valg nemmere. Men i alt for mange tilfælde snyder virksomhederne på vægten eller kan ikke dokumentere klimaeffekten af de initiativer, de markedsfører sig på', skriver Enhedslisten bl.a. i udspillet.

Klimamærkning og drikkevand

Finansloven åbner desuden op for en mulig klimamærkning i fremtiden. Aftalepartierne har således afsat fem mio. kr. årligt fra 2022 til 2025 til certificering af CO2-opgørelser og mærkning for små- og mellemstore virksomheder. I aftalen står, at det for eksempel kan være "via relevant klimamærkning".

Der er også afsat penge til øget beskyttelse af drikkevandet i form af en drikkevandsfond, der skal medfinansiere beskyttelsen af drikkevand i vigtige indvindingsområder.

Derudover afsættes midler til i samarbejde med vandværker og kommuner at identificere områder med behov for øget beskyttelse på de mest udsatte områder. Det skal bl.a. ske ved hjælp af en kortlægning af udfordringer, som allerede er igangsat.

Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2022-2023, 45 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025 til indsatserne.

Flere artikler fra samme sektion

Arla hæver sine klimaambitioner

Arla fordobler klimamålsætningen på to af tre områder for at leve op til de videnskabelige anbefalinger, der viser, hvordan man kan opfylde Paris-aftalen.

18-01-2022 4 minutter Klima,   Mejeri

Fremtidsforsker aner forbrugsfestens endeligt: »Behøver man virkelig at kunne vælge mellem 25 forskellige slags flåede tomater?«

En fremtidsforsker ser klare tegn på, at forbrugsfesten er ved at være ovre for en stor del af befolkningen; mange vil leve mere bæredygtigt. En professor savner dog konkrete beviser på, at det går den vej - men hun håber det.

18-01-2022 14 minutter Bæredygtighed,   Forbrug

Verdens største økologimesse udskydes et halvt år

I samråd med udstillerne har arrangører af BioFach i Nürnberg besluttet at flytte BioFach fra 15.-18. februar til 26.-29. juli, hvor alt tyder på, at der er mere styr på coronasituationen.

17-01-2022 5 minutter Eksport