Annonce

Annonce

Lea Wermelin indvier Bisonstien gennem Almindingen

"Det er dybt bekymrende, at der findes flere og flere rester af sprøjtemidler i vores grundvand," siger miljøminister Lea Wermelin (S). Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

Flere pesticidfund bekymrer miljøministeren

Der er flere fund af sprøjtemidler i både drikkevand og grundvand end tidligere, viser en ny delrapport.

En ny delrapport om vandmiljøets og naturens tilstand vækker bekymring hos miljøminister Lea Wermelin (S).

Den såkaldte Novana-rapport, der udarbejdes af Aarhus Universitet, viser nemlig, at der nu er fundet flere pesticidrester i både drikkevandet og grundvandet end tidligere. Det skyldes, at man tidligere i år begyndte at screene for ca. 400 stoffer, som ikke tidligere har været undersøgt i grundvandsovervågningen. 

“Det er dybt bekymrende, at der findes flere og flere rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Vi er begyndt at kontrollere for langt flere stoffer nu, og jeg har også sat gang i en kortlægning af udfordringer for vores grundvand som udgangspunkt for en bedre beskyttelse af drikkevandet. Det danske drikkevand er helt unikt, og det skal vi passe på også til kommende generationer,” siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, som dog skriver, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med at drikke vand med de koncentrationer af pesticidrester, der er fundet ved vandværkerne.  

Årsagen til den mere omfattende screening er, at kontrolmyndighederne de seneste år har målt efter særligt tre nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler, som man ikke tidligere har målt for, og disse har vist sig at være meget udbredt.

De stoffer, vi finder i grundvandet, er eller har været godkendt, men vi finder dem alligevel, på trods af at vi har et relativt grundigt godkendelsessystem. Så der må være noget, vi overser.

— Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved DTU Miljø

Et af stofferne - desphynel-chloridazon - begyndte i 2017 pludselig at dukke op i drikkevandsboringer, og siden er det fundet i næsten 30 pct. af det undersøgte grundvand og i 26 pct. af de undersøgte drikkevandsboringer. I ca. 10 pct. af drikkevandsboringer var koncentrationen over den tilladte grænse.

Det førte til lukning af flere drikkevandsboringer, mens et vandværk på Ærø blev nødt til at rense vandet. Vandværker har også muligheden for at blande det forurenede vand med rent vand for at sænke koncentrationen af pesticidrester. Er indholdet af pesticider under grænseværdien i drikkevandet, må det sendes ud til forbrugerne.

Sidste år udtrykte Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved DTU Miljø, bekymring over, at også godkendte midler havner i grundvandet.

“De stoffer, vi finder i grundvandet, er eller har været godkendt, men vi finder dem alligevel, på trods af at vi har et relativt grundigt godkendelsessystem. Så der må være noget, vi overser. At et stof som glyphosat begynder at dukke op i grundvandet, er en stor overraskelse, på baggrund af den viden vi har,” sagde han til politiken.dk.

I samme ombæring lød der et håb fra Claus Vangsgaard, konsulent ved den danske vand- og spildevandsforening Danva, om, at det bliver obligatorisk med sprøjteforbud i de boringsnære områder og sårbare områder, hvor der er særligt stor risiko for nedsivning.

Den nye Novana-rapport er en foreløbig rapport, der er oversendt til Miljøstyrelsen. Herefter venter en kommenteringsperiode, før de endelige rapporter fra universitetet bliver offentliggjort den 5. december.

Flere artikler fra samme sektion

Det bliver nemmere at være småskalaproducent

Nye regler vil forbedre indtjeningsmulighederne for landets småskalaproducenter med direkte salg af æg og kyllinger .

03-07-2020 2 minutter Æg og fjerkræ

EU-politikere enige om at forlænge CAP'en

Forhandlingerne trækker ud, så politikerne er blevet enige om at forlænge den nuværende CAP - EU's fælles landbrugspolitik - med to år.

01-07-2020 1 minutter CAP,   EU,   Politik,   Tilskud

Fødevareminister: Vi kan godt betale nogle få ører mere for vores kød

Ny rapport fra Københavns Universitet viser, at brug af ansvarlig og afskovningsfri soja kun vil gøre kød- og mejeriprodukter marginalt dyrere end alternativet.

29-06-2020 2 minutter Foder,   Bæredygtighed