Annonce

Annonce

Annonce

Otte kandidater stiller op til bestyrelsen i Økologisk Landsforening, heraf er fire nye. Foto: Jakob Brandt

Hvem vælger du til ØL's bestyrelse? Her er de foreløbige kandidater

Otte personer har indtil videre tilkendegivet, at de stiller op til bestyrelsen i Økologisk Landsforening, når der er valg 5. marts. Se dem her.

Når Økologisk Landsforening afholder sin årlige generalforsamling fredag den 5. marts, betyder det samtidig valg til bestyrelsen.

Seks bestyrelsesmedlemmer er på genvalg, hvoraf fire har valgt at genopstille. Derudover stiller en række nye kandidater op til valg, så der samlet set er otte kandidater. Hver kandidat har her fået muligheden for at bringe en kort præsentation af sig selv og sine ambitioner på økologiens vegne.

Kandidaterne er blevet bedt om at redegøre for, hvordan de kan bidrage til Økologisk Landsforenings arbejde med den grønne omstilling og målsætningen om 30 pct. økologi i 2030. Man kan stadig nå at sende en præsentation, der vil blive tilføjet denne artikel.

I år er der dog det forbehold, at der bliver stillet forslag til generalforsamlingen om en ny demokratisk struktur i foreningen med etablering af et repræsentantskab. Stemmes det igennem, ændres strukturen, så man i første omgang stiller op til repræsentantskabet og derefter vælges til bestyrelsen. Falder forslaget, følger man den gamle model, hvor folk som vanligt stiller op direkte til bestyrelsen.

Generalforsamling 2021

Seks bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Per Kølster
 • Karsten Kjærgaard
 • Tina Unger
 • Laust Stenger
 • Martha Marie Jensen (genopstiller ikke)
 • Preben Lauridsen (genopstiller ikke)

Derudover stiller følgende nye kandidater op:

 • Claus Brandstrup
 • Jørgen Olsen
 • Erik Vithner
 • Sten Dissing

Per Kølster, indehaver af Kølster Malt & Øl og formand for Økologisk Landsforening - genopstiller

Per Kølster har været formand for Økologisk Landsforening i otte år
Per Kølster har været formand for Økologisk Landsforening i otte år. Foto: Torben Worsøe

Vi er på vej ind i en fremtid, hvor vi både ønsker og forventer, at økologien kommer til at spille en endnu større rolle i samfundet. Vi står fast på, at et mangfoldigt økologisk landbrug både er grundlaget for fremtidens sikre fødevareproduktion og den løsning, som skal til for at beskytte grundlaget for vores fælles fremtid.

Vi er midt i at tegne nye perspektiver for den fælles europæiske og den danske landbrugspolitiske rammesætning. Vi arbejder solidt med at skabe nye veje til en bedre og mere udbredt økologi. Vi er midt i et intenst arbejde for at sikre foreningens økonomi, som forudsætningen for at vi kan løse vores opgaver.

Vi står midt i en proces med at omlægge vores demokratiske struktur for at sikre vores trivsel med et folkevalgt system på forkant.

I otte år har jeg stået i spidsen for bestyrelsens omfattende arbejde for at udvikle foreningen og tager gerne en runde mere, i tillid til at dette arbejde fortsat kan have fremdrift. Derfor er det også mit meget store ønske, at vores medlemmer - trods usikkerheder i et meget usædvanlige år – støtter vores bydende nødvendige forandringsdagsorden. Det er ikke for vores blå øjnes skyld, men for medlemmerne, for medarbejderne og for sagen.

Karsten Kjærgaard, landmand - genopstiller

Karsten Kjærgaard driver landbrug på Livø og har arbejdet med organisationsarbejde i ØL i 25 år
Karsten Kjærgaard driver landbrug på Livø og har arbejdet med organisationsarbejde i ØL i 25 år. Foto: Arkiv

Jeg er bonde på Livø, som er ejet af Miljøministeriet og drives af Naturstyrelsen.

På øen forvalter vi mange naturtyper, og naturplejen udføres primært med øens kødkvægsbesætning. Vi dyrker naturligvis også agerjorden, og gør det med korn til brød af gamle kultursorter som f.eks. enkorn, emmer og spelt. Vi importerer ikke foder til kvægholdet, og vi arbejder med indlagring af kulstof i jorden.

Øen vil med andre ord gerne være et eksempel på, hvordan et fremtidens fødevaresystem kan se ud uden at forarme landskabet, grundvandet eller biodiversiteten og uden at tære på jordens frugtbarhed – tværtimod.

På trods af at jeg faktisk har ’’holdt sølvbryllup’’ med organisationsarbejde i ØL, er jeg stadig opsat på at stille op til endnu en valgperiode. Organisationen er i en brydningstid, som vi alle er en del af, og vi skal nu bevise for både os selv og vores omverden, at det bliver en god beslutning med den nye struktur. Vi skal have etableret et sprællevende repræsentantskab, hvor meninger og holdninger brydes, også på tværs af vores faggrupper, og hvor beslutninger træffes på et oplyst grundlag. Jeg glæder mig til arbejdet, og tror (med lånte ord) på, at der er »så meget godt i vente«.

Laust Stenger, landmand - genopstiller

Laust Stenger er mælkebonde og har været økolog de seneste 15 år
Laust Stenger er mælkebonde og har været økolog de seneste 15 år. Foto: Privat

Jeg er mælkebonde, gården ligger mellem Ribe og Gram. Jeg har været økolog de seneste 15 år. På gården arbejder vi for bedre og mere økologi, med Ko-ved-kalv-projekter, Økodag, grøn strøm, indfasning af økohalm og danskproduceret protein. Vi samarbejder naboer imellem, og som hobby har jeg bier i haven. Jeg mener, vi skal rykke økologien, så den hele tiden bliver bedre. Derved har vi det bedre i krop og hoved og kan være stolte af det, vi laver.

Kontakten fra medlemmerne til bestyrelsen er vigtig, og derfor vil jeg arbejde for, at der er meget kort vej fra de problemstillinger, der opleves hos medlemmerne, i køkkener og butikker, hos forbrugerne og landbruget til vores bestyrelse, og dermed formand og direktør.

Det politiske ansvar for økologien er vores i ØL! Der er ikke andre, der kan tage sig af det. Derfor er det vigtigt, at vi er klare i de budskaber, vi kommer med, til den til hver tid siddende regering. Jeg har en vision om bedre økologi, der ikke er styret af tilskud og afgifter i fremtiden, og at økologi ses som et af svarene på fremtidens problemer.

I ØL arbejdes der på en ny struktur. Det er vigtigt, at vi fremover er en arbejdende bestyrelse med indflydelse, frem for nogle få i toppen der styrer beslutningerne. Uanset om der i fremtiden bliver en ny struktur eller ej, vil jeg arbejde for, at alle er med i de beslutninger, der bliver taget i foreningen, og føler, at de er velinformerede til at tage de beslutninger, der skal til.

Tina Unger, programleder for fødevarer, erhverv og bæredygtighed i Lejre Kommune - genopstiller

Tina Unger har været en del af bestyrelsen siden 2017 og arbejder med bæredygtighed i Lejre Kommune
Tina Unger har været en del af bestyrelsen siden 2017 og arbejder med bæredygtighed i Lejre Kommune. Foto: ØL

Jeg stiller op til repræsentantskabet/bestyrelsen fordi:

 • Repræsentantskabet er et godt forum til udforskning og udvikling af økologien.

 • Verden har behov for løsninger, der forener hensyn til produktion, klima, biodiversitet og liv på landet – her spiller silotænkning fallit. Der er ikke noget enten – eller. Vi skal tænke i både – og.

 • Jeg vil byde ind med erfaringer og indsigter fra et lokal-samfundsperspektiv, hvor landmænd, borgere, fødevareproducenter, offentlige køkkener, kirker, restauratører og organisationer har skabt konkrete løsninger med afsæt i en økologisk tankegang.

Mine ambitioner for at stille op igen:

 • at vi får skabt rum for grundige og vidtløftige drøftelser, der sikrer at ØL i alle sine handlinger understøtter 2030-målene. Vision og strategier skal have afsæt i et forum, hvor alle medlemsgrupper tager aktivt del i drøftelser og udvikling.

Mine mærkesager:

 • Samfundet skal give plads til, at landbruget kan udvikle sig i flere spor. Vi har brug for både storskala- og småskalaproduktion. Dette kræver åbenhed for alternativer og en anerkendelse af, at der er flere veje til de økologiske principper og økologiens udbredelse.

 • Vi skal som forening stå stærkt holdningsmæssigt og samarbejde med andre, hvor dette giver mulighed for at bringe os videre.

 • Vi skal styrke dialogen mellem land og by ud fra en ’farm to table’-tankegang, så byens mad i højere grad afspejler produktionen i det nære opland. Dette skaber liv både på landet og i byen.

Jørgen Olsen, fhv. affaldschef - ny kandidat

Jørgen Olsen har været personligt medlem af ØL i mere end 15 år og er aktiv i foreningen Økoteltet Sønderjylland på dyrskuet i Aabenraa
Jørgen Olsen har været personligt medlem af ØL i mere end 15 år og er aktiv i foreningen Økoteltet Sønderjylland på dyrskuet i Aabenraa. Foto: Privat

Jeg hedder Jørgen Olsen, er 61 år og bor på en nedlagt landejendom i Sønderjylland. Jeg vil gerne stille mit kandidatur til rådighed til bestyrelsen eller repræsentantskabet.

Jeg har en lang karriere bag mig inden for offentlig miljøadministration. I de seneste 12 år har jeg været leder i en kommunalt ejet forsyningsvirksomhed, senest som affaldschef.

Jeg har været personligt medlem i mere end 15 år og er aktiv i foreningen Økoteltet Sønderjylland på dyrskuet i Aabenraa (når ellers vi ikke er Corona-ramte). Jeg er optaget af, hvordan vi sikrer, at der kommer mere dansk økologisk/biodynamisk og bæredygtig produceret mad på bordet. Uden flere kunder kan vi jo ikke opnå målet om minimum 30 pct. økologi!

Jeg tænker, at en af nøglerne til det, er, at vi skal styrke sammenhængen mellem land, hvor fødevarerne produceres, og by, hvor de fleste forbrugere er. Det er vigtigt at øge forbrugernes kendskab til økologisk producerede fødevarer og at sikre, at økologien fortsat udvikler sig i en mere bæredygtig retning, så ikke kunderne vælger det fra. I naturlig forlængelse af min erhvervsmæssige baggrund har jeg særlig fokus på, at vi skal sikre, at madaffaldet, have- og parkaffaldet og forhåbentlig på sigt også spildevandslammet kan indgå i næringsstofkredsløbet hos økologerne.

Sten Dissing, landmand - ny kandidat

Sten Dissing har et landbrug, der leverer mælk til Thises Ad Libitum-mælk
Sten Dissing har et landbrug, der leverer mælk til Thises Ad Libitum-mælk. Foto: Privat

Jeg driver Jarmstedgaard med godt 50 jerseykøer og ca. 55 ha jord plus ca. 10 ha natur, søer og skov. Vi leverer Ad Libitum-mælk til Thise. Det koncept er bare en beskrivelse af vores praksis i gennem snart 20 år. Derudover har vi et fælles sædskifte med Naturbruget Tranum. Et alsidigt frilandsgartneri, på ca. 20 ha.

Jeg vil gerne arbejde for at vise både i praksis og tale, at det økologiske landbrug kan have nytte af vekselvirkningen af både dyr og planter med stor integration af miljø, natur og dyrevelfærd.

Jeg mener, at den nye struktur i foreningen, hvis den vedtages, er et godt skridt nærmere den drøm, der i 1981 blev udtrykt med dannelsen af foreningen! At vi ikke kun interesserer os for økologisk jordbrug, men at hvis vi ikke bliver mere favnende i interesser og medlemmer, bliver det vores egen forhindring mod en omlægning af både jord og samfund.

Repræsentantskabet ser jeg som en udvidelse af bestyrelsen. Virksomhedsmedlemmer, forbrugermedlemmer og køkkenfolket, der ikke kan eller ønsker den mere tidskrævende plads i bestyrelsen har i repræsentantskabet en plads i idéværkstedet via både ad hoc-grupper og -møder ud over de faste. Repræsentantskabet giver mulighed for at få flere forbrugermedlemmer i tale og med i foreningen, at få dem til at stoppe med kun at være forbrugere og blive medarbejdende, medskabende, medansvarlige og modspil! Jeg har siddet i bestyrelsen i Thise 1998-2015 og mælkeudvalget i ØL de seneste par år.

Erik Vithner, pensionist, fhv. leder i civilsamfundsorganisationer - ny kandidat

Erik Vithner har 35 års erfaring som leder i tre succesfulde medlemsbaserede civilsamfundsorganisationer og har haft ansvar for forvaltning af puljemidler i mange år
Erik Vithner har 35 års erfaring som leder i tre succesfulde medlemsbaserede civilsamfundsorganisationer og har haft ansvar for forvaltning af puljemidler i mange år. Foto: Privat

Jeg hedder Erik Vithner og vil gerne stille op til foreningens bestyrelse.

Jeg tilbyder min erfaring og faglige kapacitet til at styrke ØL’s indsats for at udbrede og udvikle økologien som centralt element i en bæredygtig verden - praktisk, politisk, økonomisk og organisatorisk. Jeg ser FN’s verdensmål som en stærk ramme for bæredygtig udvikling.

Det er afgørende, at foreningen styrker en åben og dialogbaseret tilgang på tværs af alle aktører og bevarer det stærke medlemsengagement. Den nye struktur suppleret med eksplicitte rolle- og mandatbeskrivelser er en god ramme for det.

Jeg er aktiv pensionist på 63 år med 35 års erfaring som leder i tre succesfulde medlemsbaserede civilsamfundsorganisationer. Jeg er stærk på inddragelse, kontekstanalyser, strategisk ledelse, forvaltning af tilskud og lobby- og netværksarbejde. Og har haft ansvar for forvaltning af puljemidler i mange år (senest 200 mio. kr./år)

I min selvvalgte nye livsfase vil jeg bruge mine erfaringer til frivillige indsatser for at bidrage til bæredygtighed på alle niveauer (også min egen). Jeg vil - sammen med min hustru i hendes cateringfirma ”Annis Madhus” - arbejde med udgangspunkt i et mindre køkkens praktiske virkelighed. Med et mangeårigt engagement i at udvikle økologien i Madhuset og med Annis aktive deltagelse i foreningens arrangementer i de senere år er ØL et oplagt sted for os at engagere os.

Claus Brandstrup, kantineleder i Odense Kommune - ny kandidat

Claus Brandstrup arbejder i Odense Kommune som leder af 40 medarbejdere i kommunens personalekantiner
Claus Brandstrup arbejder i Odense Kommune som leder af 40 medarbejdere i kommunens personalekantiner. Foto: Privat

Lige siden jeg var ansat på Kolding Højskole i 1990’erne har økologi været en helt naturlig del af mit liv. Både privat og professionelt. Kolding Højskole var pioner inden for bæredygtighed i praksis og med et økologisk køkken med en økologiprocent på den gode side af 90. Det har sat spor og drømme om grønnere og mere bæredygtige måder at leve hverdage og livet på.

Jeg stiller op til repræsentantskab/bestyrelse med erfaring og kompetencer, der kan bidrage til ØL’s målsætninger. Når drømme og visioner skal omsættes til praksisnære handlinger i hverdagen, kan samtale give mulighed for forståelse og oversættelse til handlinger. Jeg er optaget af det, som samtalen kan mellem mennesker og i organisationer. Det har medført, at jeg har sat gode initiativer i gang, hvor samtale og demokrati går hånd i hånd. Jeg yder mit bidrag i forskellige foreninger, der alle arbejder med at skabe bæredygtigt fundament for mennesker.

Jeg arbejder i Odense Kommune, hvor jeg er leder af 40 medarbejdere i kommunens personalekantiner. Her er vi stolte af at have det økologiske spisemærk i sølv. Vi arbejder strategisk og målrettet med brug af ressourcer for at sikre, at vi minimerer spild og belaster naturen mindst muligt. Det er bæredygtig velsmag, i tæt samspil med det vi er en del af.

I ØL vil jeg yde mit ypperste for at sikre, at målsætningen om 30% økologi i 2030 indfries, og at vi som borgere og erhvervsliv løfter os tydeligere ind i en grøn omstilling.

Flere artikler fra samme sektion

Når man kapper rødderne, vælter træet

DEBAT: Jeg er oprigtigt bekymret over udviklingen i Økologisk Landsforening. I min tid som medlem er større og større beslutninger blevet truffet af et formandskab uden respekt for den demokratiske proces.

12-04-2021 4 minutter Debat,   Økologisk Landsforening

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion