Annonce

EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, sidder med en mikrofon mod munden og taler.

EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, møder kritik for udspillet til en kommende landbrugspolitik i unionen. Foto: Arno Mikkor (EU2017EE)/flickr

EU-vagthund kritiserer landbrugsudspil

Udkastet til den kommende landbrugsreform er vagt formuleret og gør ikke det europæiske landbrug grønnere, lyder kritikken fra Revisionsretten, der fører kontrol med EU's midler.

Ikke grønt nok, for vagt formuleret og så lægger det for stor vægt på en fortsat direkte arealstøtte til landmændene.

Sådan lyder en række af kritikpunkterne fra EU's uafhængige tilsynsmyndighed Den Europæiske Revisionsret (ECA) mod udspillet til EU's kommende landbrugspolitik, CAP'en.

Da Europa-Kommissionen i sin tid præsenterede sit udspil til CAP'en, der skal træde i kraft efter 2020, lagde Kommissionen vægt på, at miljøet og klimaet ville være højt prioriteret, men ECA mener, at udspillet overordnet set minder om den nuværende CAP. 

ECA anerkender, at der i udspillet findes en række værktøjer til at gøre landbruget grønnere, men hverken værktøjerne eller målsætningerne er klart formuleret. Desuden finder den det urealistisk, at 40 pct. af CAP'ens budget ifølge Kommissionen vil bidrage til at mindske klimaforandringerne.

"Den største del af budgettet vil fortsat være direkte støtte til landmænd baseret på de hektar jord, som er ejet eller benyttet. Dette værktøj er dog ikke hensigtsmæssigt, når det kommer til mange miljømæssige bekymringer, og det er heller ikke den mest effektive måde at støtte en bæredygtig indkomst på," står der bl.a. i en pressemeddelelse fra ECA.

Udspillet roses dog for at lægge op til en ændring i støttemidlerne, så de i højere grad tildeles landmænd på baggrund af aktive tiltag frem for den direkte arealstøtte, men ECA savner konkrete målsætninger og incitamenter, som skal få landmændene til at handle aktivt for at modtage støtten.

Også dansk kritik

Herhjemme har miljøorganisationen NOAH sammen med landbrugsorganisationen Frie Bønder - Levende Land udsendt en skriftlig kritik af udspillet, der nu er midt i en genforhandlingsproces. De mener ligesom ECA, at udspillet er for uambitiøst, når det kommer til at gøre en indsats for miljøet og klimaet, og at det er et problem, at EU bruger store områder på bioenergiafgrøder. Derudover savner de mere økonomisk hjælp til de små landbrug.

”Klima, miljø og livet i landdistrikterne bliver negligeret i EU’s udspil til en ny landbrugspolitik. Der er behov for markante ændringer for at sørge for en bæredygtig fremtid for fremtidige generationer,” udtaler Natalia Lehrmann, der udfører research og kampagne for organisationen NOAH’s madsuverænitetsgruppe.

Økologisk Landsforening har også flere gange udtrykt ønske om, at den kommende lovgivning og landbrugsstøtte i højere grad tilgodeser aktive tiltag, som bl.a. gavner miljøet, biodiversiteten og klimaet frem for den nuværende arealstøtte.

Landbrugsorganisationer svarer igen

ECA's kritik møder dog modstand fra to irske landbrugsorganisationer, der mener, at myndigheden slet ikke har forstået vigtigheden af den direkte arealstøtte til landmænd.

"Pointen er ikke, at der ikke er plads til forbedringer i forslaget, men det er en oprigtig bekymring at Revisionsretten går ud over sine beføjelser og fremsætter meget politiske holdninger om betydningen af den direkte støtte til landmænd," siger Patrick Kent fra The Irish Cattle and Sheep Farmers' Association (ICSA) ifølge farmersjournal.ie.

Angus Wood fra The Irish Farmers' Association (Ifa) mener også, at ECA undervurderer vigtigheden af den direkte støtte, som ifølge ham er en vigtig del af landmændenes indkomst.

EU's landbrugskommissær, Phil Hogan, har også svaret igen på kritikken og udtalt, at ECA må have misforstået dele af udspillet.

Dét afviser ECA's medlem João Figueiredo ifølge politico.eu:

"Jeg mener virkelig ikke, at vi har misforstået noget. Vi har studeret regulativerne indgående og grundigt."

Flere artikler fra samme sektion

EU's miljøkomité vil reducere støtten til intensive landbrug

EU's miljøkomité har stemt for, at den kommende landbrugspolitik skal reducere støtten til intensive landbrug og i højere grad belønne grønne tiltag.

19-02-2019 2 minutter PolitikCAPEU

Hegn og militær skal holde svinepesten ude af Frankrig

Bekymringen i Frankrig stiger, efter at svinepest er konstateret nær grænsen. I Danmark er opsætningen af vildsvinehegnet påbegyndt.

19-02-2019 5 minutter SvineproduktionPolitikUdland

Nyt projekt skal gøre økologi mere økologisk

Selv i økologien bruges stoffer, som er fremmede for naturen. Et nyt projekt undersøger, hvad der sker, hvis man udfaser dem.

19-02-2019 2 minutter Forskning