Annonce

Annonce

En pige er ved at male på et skilt, hvor der står

Går man op i økologipolitik og klimatiltag i landbruget, kan man her få et overblik over, hvad partierne mener på området. Foto: Radikale Venstre/flickr/CC BY-NC 2.0

I tvivl om dit kryds? Vi giver dig overblikket

Økologisk Landsforening har spurgt politikerne om deres visioner for økologien og klimapolitikken i landbruget. Se svarene her.

Selvom der ikke er enighed blandt partierne, er der politisk flertal for at arbejde med målsætninger for økologien og en mere ambitiøs klimapolitik i landbruget. Det viser en rundspørge, som Økologisk Landsforening har foretaget. 

Fagmediet Økologisk har i løbet af valgkampen dækket resultaterne fra den i disse artikler:

Herunder følger så en opsamling, der giver et overblik over alle spørgsmålene og besvarelserne fra politikerne. Læs også politikernes uddybende kommentarer på Økologisk Landsforenings Økovalg 2019-side.

ØL stillede følgende fem spørgsmål om klimapolitik i landbruget:

1. Klimaregnskab for alle landbrug

Vil du arbejde for, at samtlige danske landbrug skal lave et klimaregnskab, der giver dem et overblik over, hvordan de kan tilpasse produktionen for at nedbringe gårdens klimaaftryk? 

2. Loft for klimabelastning fra landbruget 2030 

Vil du arbejde for at der sættes mål for tilladt klimaaftryk for landbruget, som mindst svarer til Danmarks andel i EU’s målsætning for reduktion af drivhusgasser i de ikke kvotebelagte sektorer i 2030 (39 procent)? 

3. EU landbrugsmidler til klima- og naturindsats 

Vil du arbejde for en omstilling af EU’s landbrugspolitik og tilhørende dansk implementering gældende fra 2021, hvor som minimum 50 pct af den passive arealstøtte til landmænd omdannes til en betaling til landmænd for deres konkrete indsatser for fælles goder som klimaet og naturen? 

4. Krav om mere klima og økologi i uddannelse 

Vil du arbejde for, at samtlige landbrugs- og fødevarerelaterede uddannelser i Danmark styrkes med minimumkrav til uddannelse inden for klimapåvirkning og økologi, så vores landbrugs- og fødevarehåndværk kan skabe en bæredygtige fremtid? 

5. Mere biogas for klima og økologi 

Vil du arbejde for en høj prioritering og midler til biogasanlæg, der både kan understøtte vækst i den økologiske produktion, nedbringe klimaaftrykket fra økologi og understøtte nulspildsamfundet, hvor vigtige næringsstoffer fra byerne føres tilbage til økologiske landbrug?

Bemærk: Kristendemokraterne har efterfølgende ændret sit svar fra “nej” til “ja” til spørgsmål 5; om partiet vil arbejde for midler til biogasanlæg.

ØL stillede følgende fem spørgsmål om fremtidens økologipolitik:

1. Ny målsætning for økologien

Vil du arbejde for vedtagelse af Økologisk Landsforenings forslag til en ny målsætning for økologisk areal og markedsudvikling, svarende til 30 pct. af landbrugsarealet og 30 pct. af det danske fødevareindkøb i 2030?

2. Flere penge til innovation

Vil du arbejde for en økologisk Vækst- og Innovationspakke på minimum 60 mio. kr. årligt, således at indsatsen for økologisk markedsudvikling, forbrugeroplysning, uddannelse og innovation igen tilnærmer sig tidligere niveauer?

3. 60 procents økologi i offentlige køkkener

Vil du arbejde for genetablering af en national målsætning om 60 pct. økologi i de offentlige køkkener?

4. Uddannelse i offentlige køkkener

Vil du arbejde for genetablering af puljen til støtte af den uddannelsesindsats i offentlige køkkener, der har fremmet omlægning til økologi og til sundere og klimavenlige måltider med mere grønt, mindre kød og mindre spild?

5. Penge til forskning i økologi

Vil du arbejde for en årlig bevilling til økologiforskning på minimum 40 mio. kr., for at styrke de danske økologers konkurrencedygtighed og skabe ny viden og nye løsninger i økologi for klimaet, dyrevelfærden og miljøet?

Bemærk: Kristendemokraterne har efterfølgende ændret sine svar fra “nej” til “ja” i spørgsmål 4; om partiet vil genetablere puljen til uddannelsesstøtte af køkkenpersonale, og spørgsmål 5; om partiet vil arbejde for en minimumbevilling til økologiforskning.

Flere artikler fra samme sektion

Professor: Mere grønt kan løse adskillige miljøproblemer

Mindre kød og mere grønt hjælper ikke kun klimaet, men også naturen og vandmiljøet. EU er obs på det, lyder det fra EU-repræsentant.

27-02-2020 4 minutter Mere grønt mindre kød,   Bæredygtighed,   Klima,   Miljø

’Mr. Økologi’ takker af efter 25 år: »Det har været som at stille et telt op midt i en orkan«

Da Paul Holmbeck tiltrådte i det daværende Landsforeningen Økologisk Jordbrug var økologien en niche. Han var med til at gøre den til en del af danskernes hverdag - men der er også ting, som han ønsker, han havde gjort anderledes.

26-02-2020 14 minutter Økologisk Landsforening

DF beskylder "socialisterne" for at modarbejde landbruget og klimaet

I en debat om, hvordan plantebaserede fødevarer kan bidrage til grøn omstilling, udtrykte DF's Morten Messerschmidt tydelig irritation over flere af sine politiske modstandere.

25-02-2020 7 minutter Klima,   Plantebaserede fødevarer,   Mere grønt mindre kød