Annonce

Annonce

Hjorte løber henover en mark på Livø

Selvom Livøs øko-landbrug er et godt eksempel på et landbrug, der værner om naturen, er det bedste for naturen, at der slet ikke er landbrug, påpeger LA's Carsten Bach. Arkivfoto: Jakob Brandt

LA om Livø: Staten skal ikke drive kommercielt landbrug

Livøs økolandbrug ligger på statens arealer og skal lukkes for at give plads til naturen.

Det økologiske landbrug på Livø betragtes af økologer som en succeshistorie, der værner om naturen og fungerer giver plads til at forsøge nye ting. 

Derfor møder det kritik fra både Økologisk Landsforening, mølleriet Aurion og Karsten Kjærgaard, der driver landbrug, at regeringen har besluttet, at lukke det, for at området kan udlægges til natur. Det er nemlig staten, der ejer arealerne, og dermed er det i sidste ende politikernes beslutning, hvad der skal ske med området. 

Ifølge Carsten Bach, der er miljø- og landbrugsordfører for Liberal Alliance, prioriterer regeringen den vilde natur over landbruget på de statslige arealer. Det betyder, at seks statslige arealer med økologiske landbrug skal udlægges til natur.

Hvilke argumenter lå bag beslutningen om at tage netop disse seks arealer ud for at omlægge dem til natur?

“Vi i regeringen prioriterer fri og vild natur over statsejet landbrug. Det er udvalgte steder, hvor der er større sammenhængende arealer med stor naturpotentiale,” svarer Carsten Bach og uddyber, at der er et analysearbejde i gang for at finde andre statslige arealer, hvor det giver mening enten at udlægge dem til natur eller sælge dem og dermed rejse kapital til naturforbedringer andre steder.

Carsten Bach, miljø- og landbrugsordfører for Liberal Alliance
Carsten Bach, miljø- og landbrugsordfører for Liberal Alliance. Foto: Steen Brogaard

Økologisk Landsforenings formand, Per Kølster, bakker op om ønsket om mere natur, men mener samtidig at landbruget på Livø er et eksempel på et landbrug, der drives i pagt med naturen. Er du enig i, at Livø er et godt eksempel på et landbrug, der drives i pagt med naturen?

“Det er ikke så meget, hvordan man driver landbrug, der er afgørende. Det, der er afgørende for naturværdien og den fri natur er, om der ér landbrug eller ej. Den måde, man allerbedst fremmer biodiversiteten på er at stoppe landbrugsdriften. Det handler ikke om, hvorvidt det drives økologisk eller konventionelt, men om der er menneskelig aktivitet. Vi skal fremme biodiversiteten og naturen, så det giver rigtig god mening, at staten går forrest på sine egne arealer.”

Aurions adm. direktør har sagt, at deres samarbejde med Livø Avlsgård har betydet, at man kunne prøvedyrke over 20 kornsorter, som man senere har sat andre landmænd i gang med at dyrke. Så samarbejdet har været med til at skabe nye, unikke produkter i dansk planteavl. Er Livø ikke den form for erhvervssucces, som en liberal regering ønsker at bakke op om?

“Regeringen ønsker skam at bakke om erhverv - også økologiske landbrug - og gør det i stor stil på anden vis. Men det her understreger meget godt eksemplet på, at det er markedsforvridende, at der på statens arealer er kommercielle landbrugsbedrifter. Vi som liberale politikere mener ikke, at staten skal drive kommercielt landbrug på sine arealer. Det gælder også for Livø.”

Flere artikler fra samme sektion

De Konservative efterlyser klimamærkning af fødevarer

Selv om det er både dyrt og kompliceret at beregne, hvad klimaaftrykket er for vores madvarer, mener ordfører fra De Konservative, at det er på tide, at Danmark indfører en klimamærkning.

28-07-2020 1 minutter Klima

Ulovlige pesticider får grønt lys af myndighederne

Trods forbud bliver ulovlige pesticider stadig brugt, fordi myndighederne giver dispensationer. Systemet bliver misbrugt, lyder kritikken.

08-07-2020 3 minutter Pesticider

Regeringen flytter 200 mio. kr. over i grøn pulje til landbruget

Regeringen har overført EU-midler til grønne tiltag - men den kunne faktisk have overført mere end dobbelt så meget.

08-07-2020 4 minutter Tilskud