Annonce

Annonce

Annonce

Køer i en stald spiser foder

Oksekød er blandt de fødevarer, der har det største klimaaftryk. Foto: Colourbox

Landbrugets andel af klimabelastningen vokser

Dansk landbrugs andel af den danske drivhusgasudledning steg i 2017 og er vokset støt de seneste 10 år.

Landbrugets rolle i forbindelse med Danmarks klimaaftryk er vokset. På ti år er branchens andel af den danske drivhusgasudledning steget fra at udgøre 15,6 pct. til 22,4 pct. 

Det viser tal fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, ifølge altinget.dk.

Årsagen til, at andelen vokser, skyldes ikke, at landbrugets udledning i ton er steget, men derimod at Danmarks samlede udledning er faldet, mens landbrugets er stagneret. I 2008 udledte landbruget 10,7 mio. ton CO2-ækvivalenter, mens det i 2017 blot var faldet til 10,6 mio. ton. Det er faktisk en stigning i forhold til 2012, da udledningen var på 10,3 ton.

Hovedparten af udledningen kommer fra husdyrproduktionen, hvor lammekød, hummer og oksekød er de tre fødevarer med det største CO2-aftryk per kg. produceret fødevare.  

Tallene dækker over den samlede emission i CO2-ækvivalenter, der er en betegnelse for alle drivhusgasser omregnet til CO2’s effekt. Tallene er eksklusiv LULUCF, der betegner udledning eller lagring forbundet med arealanvendelse.

Behov for mere forskning

Jørgen E. Olesen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, siger til Fagmediet Økologisk, at stagnationen skyldes, at der hverken er gjort noget fra politisk hold eller i landbruget for at regulere udledningen. 

Hvis du kunne vælge, hvad landbruget skulle gøre i morgen for at nedbringe udledningen, hvad skulle det så være?

“Vi skal udtage nogle af lavbundsjordene, men det gør ikke noget ved de tal, der nævnes her, for de opgøres et andet sted,” svarer Jørgen E. Olesen, med henvisning til at udledningen på forskellige områder indberettes forskelligt til EU. Eksempelvis vil en reduktion i landbrugets udledning forbundet med transport blive registreret som en del af transportsektoren og ikke landbruget.

Landbrug & Fødevarers klimadirektør, Niels Peter Nørring, siger til altinget.dk, at branchen tager udfordringen alvorligt, og at branchens fokus på at være ressourceeffektiv betyder, at den kan producere mere for mindre. 

Jørgen E. Olesen påpeger dog, at det ikke hjælper på den samlede udledning, der stort set er uændret de seneste år.

“Andre lande er jo også blevet mere effektive, så det argument holder ikke. Vi skal have udviklet rigtige teknologier til at håndtere det her. Det var også en del af den klimaaftale, regeringen lavede i efteråret, hvor man satte 90 mio. af til forskning. Det er bare alt for lidt. Det skal geares meget mere op. Vi har ikke bare lige et katalog vi kan se på, som løser det her,” siger han til Fagmediet Økologisk.

Mange tror, at landbruget ikke kan levere klimaløsninger. Men det vi spiser, og dermed også landbruget, er en del af klimaløsningen, når vi ellers bare gør det rigtigt.

Politikere: Nu er det landbrugets tur

Ser man over en længere periode er udledningen fra landbruget faldet med 16 pct. fra 1990 til 2017. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i udledningen af lattergas (N2O). Det er dog langt efter faldet i energisektoren, der i samme periode har reduceret udledningen med 55,9 pct.

Både Radikale Venstre og Socialdemokratiet siger til altinget.dk, at landbrugsområdet er den næste sektor, man skal se på med hensyn til CO2-regulering. 

“Mens vi har haft held til at omstille rigtig meget i energisektoren, så har regeringen slet ikke gjort nok ved landbruget. For mig at se er det her endnu en historie om, at regeringen med sin politik har taget tempoet ud af den grønne omstilling,” siger klimaordfører Jens Joel (S) til altinget.dk.

Venstres klimaordfører Thomas Danielsen medgiver, at landbruget er det næste håndtag, “der skal skrues på”.

For få måneder siden fik Thomas Danielsens partifælle klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) ellers kritik for at have udtalt:

“I forhold til landbrugsområdet, der har vi en udfordring. Den eneste måde at gøre det på, det er jo dybest set at skyde køerne, og det ønsker jeg ikke.”

Det fik Økologisk Landsforening (ØL) til at udsende en video med økologiske landmænd og køkkenpersonale, der fortalte, hvordan de lavede klimavenlige tiltag. 

“Mange tror, at landbruget ikke kan levere klimaløsninger. Men det vi spiser, og dermed også landbruget, er en del af klimaløsningen, når vi ellers bare gør det rigtigt,” sagde ØL’s formand, Per Kølster, i den anledning.

Flere artikler fra samme sektion

Nyt fiskerimærke er vedtaget, men begejstringen er til at overse

En række organisationer, heriblandt ØL, er blevet enige om et nyt fiskerimærke, men der er ikke ligefrem jubel hos flere af parterne bag.

10-07-2019 4 minutter FiskBæredygtighed

Økologi har hjulpet fængselsindsatte med at smide dårlige vaner

Et forsøg med økologisk dyrkning i et topsikret fængsel har reduceret stofmisbruget hos de indsatte.

08-07-2019 2 minutter Udland

Landbrugsforeninger tager kampen op efter flere års nedskæringer

Politikerne har skåret så dybt i bevaringsarbejdet af gamle husdyrracer og plantefrø, at landmænd nu går i offensiven.

27-06-2019 6 minutter PolitikTilskud