Annonce

Annonce

Lavbundsjord med træer i baggrunden

Når lavbundsjord drænes og dyrkes, frigiver det store mængder drivhusgasser. Derfor påvirker det landbrugets udledning, når et større areal af jordene dyrkes. Foto: Colourbox

Landbrugets klimabelastning er med ét steget, efter regnefejl er rettet

For nylig kom det frem, at lavbundsjord fylder mere i landbruget end hidtil antaget. Ny beregning viser, hvor meget det konkret betyder for sektorens klimaaftryk.

Der var tale om en regnefejl af de større, da det for få uger siden kom frem, at man har undervurderet arealet af lavbundsjorder i Danmark. Der var ikke 108.000 hektar, men derimod 171.000 af de kulstofrige jorder, der udleder store mængder drivhusgasser, hvis de dyrkes.

Spørgsmålet, der så stod tilbage, var, hvilken betydning det har for beregningen af landbrugets klimabelastning. Det svar er nu kommet. I et svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg oplyser fødevareminister Mogens Jensen (S) nemlig, at den nye beregning viser, at landbrugets udledning med ét er steget med 1,6 mio. ton - det svarer til 3,2 pct. af den samlede drivhusgasudledning i Danmark. Det skriver dr.dk.

“Vi kommer til at tage nogle alvorlige snakke om dansk landbrug, når vi til foråret tager hul på de konkrete klimahandlingsplaner,” skrivewr De Radikales miljøordfører, Zenia Stampe, der bad om den nye beregning, i en opdatering på Facebook.

I den nye finanslov er der afsat 200 mio. kr. om året frem mod 2030 til at udtage lavbundsjord fra omdrift, men beløbet er langt fra nok, mener hun, og foreslår derfor - ifølge dr.dk. - at en større del af EU’s landbrugsstøtte bliver givet til grønne projekter frem for direkte arealstøtte til landmændene.

Når den kulstofrige lavbundsjord drænes og dyrkes, sker der en nedbrydning af jordens organiske stof, hvilket fører til udledning af drivhusgasser.

Ifølge Aarhus Universitet udleder de 171.000 ha lavbundsjorde drivhusgasser svarende til 5,7 mio. ton, hvilket er over 10 pct. af de samlede danske udledninger.

Flere artikler fra samme sektion

Midt i klimakrisen bruger EU millioner på at øge kødforbruget

Det vækker undren i Økologisk Landsforening, at EU har brugt næsten en halv mia. kr. på at støtte kampagner, der skal øge kødforbruget.

20-02-2020 4 minutter Klima,   EU,   Bæredygtighed,   Mere grønt mindre kød

Nu smækker EU døren i for to pesticider

Det bliver forbudt at importere og sælge frugt og grønt i EU, hvis fødevarerne indeholder rester af to pesticider mistænkt for at skade hjernens udvikling.

18-02-2020 2 minutter Pesticider,   EU

148.000 økologer forsvandt på et år

Mens det økologiske landbrugsareal fortsætter med at vokse på globalt plan, skete der ifølge en ny international rapport i 2018 et bemærkelsesværdigt fald i antallet af registrerede økologer.

13-02-2020 3 minutter Udland,   Statistikker