Annonce

GreenF-september.png

Annonce

OK21_okonu_1600x300.jpg

Annonce

Daka-fra-august-compressed.jpg
Et biogasanlæg ses i baggrunden - forgrunden viser en majsmark

En kortlægning viser, at ca. 2,5 pct. af biogasanlæggenes metanproduktion siver ud af anlæggene. Foto: Colourbox

Masser af utætheder i biogasanlæg belaster klimaet

Op til halvdelen af biogasanlæggenes klimagevinst forsvinder på grund af de mange lækager, vurderer professor.

Det er meningen, at biogasanlæggene i landbruget bl.a. skal have en klimagavnlig effekt, men anlæggene er så utætte, at de selv bidrager til problemet ved at udlede den potente drivhusgas metan.

Det viser en kortlægning af utætheder i anlæggene, som Rambøll og DTU har udført for Energistyrelsen, skriver Politiken. Kortlægningen viser, at ca. 2,5 pct. af metanproduktionen siver ud af anlæggene gennem utætte ventiler og åbne tanke.

Jørgen E. Olesen, der er professor og institutleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, skønner, at lækagen fjerner op mod halvdelen af anlæggenes klimagevinst.

Det skyldes, at der produceres mere metan ved at have det i biogasanlægget og derfor er et læk på blot 2,5 pct. så relativt meget, at det svarer til halvdelen af den udledning, man ville have, hvis gødningen blot var bragt direkte ud på marken.

Energistyrelsen varsler nu, at myndighederne vil stille krav til anlæggene, og brancheforeningen Biogas Danmark forventer, at der bliver tale om specifikke teknologikrav såsom gasopsamling på efterlagre, samt at målrettet egenkontrol kan fange lækager ved eksempelvis tryk/vakuumventiler.

"Et metantab på 2 pct. er overraskende højt, og der er ingen diskussion om, at det skal bringes ned så hurtigt som muligt. Derfor bakker Biogas Danmark også op om de tiltag, som Energistyrelsen lægger op til, herunder en række klare krav til biogasanlæggene," siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark, i en pressemeddelelse.

Biogasanlæggenes gavnlige klimaeffekt består i, at anlæggene opsamler metanudledningen fra husdyrgødning, som ellers ville være sluppet ud i atmosfæren, samt at energien fra anlæggene kan fortrænge en del af de fossile brændstoffer, som udleder CO2.

Flere artikler fra samme sektion

Nyt klimaværktøj medregner også jordens evne til at lagre kulstof

Fra 2022 kan landmænd sætte tal på kulstoflagringen i kløvergræsmarker og i sædskiftet i det hele taget. Landbrugets Klimaværktøj medregner jordens kulstofbalance, når udledning af drivhusgasser fra planteavl gøres op.

28-09-2021 3 minutter Klima

Vismand sår tvivl om tænketanks dystre forudsigelse af økologers økonomi

Landbruget - særligt økologerne - bliver hårdt ramt, hvis regeringens landbrugsudspil gennemføres, vurderer tænketanken Axcelfuture. Vismand Lars Gårn Hansen er dog ikke overbevist om, at beregningen bliver virkelighed.

28-09-2021 7 minutter Økonomi,   Klima,   Politik

Eksperter vil finde ud af, hvad køerne laver, når de er på skovtur

På gården Ellinglund ved Silkeborg har ammetanter og kalve adgang til indhegnede skovarealer. Center for Frilandsdyr undersøger, hvordan dyrene bruger skoven. Det sker med GPS, kameraer og adfærdsstudier i marken.

27-09-2021 5 minutter Kvæg