Annonce

Annonce

Annonce

"Hvis vi opgør det i gennemsnit og kigger på, hvor mange penge der tjenes per ton udledt CO2, så er dansk landbrug mindre CO2-effektivt end landbruget i resten af EU," siger Lars Gårn Hansen. Foto: Colourbox

Miljøvismand: Dansk landbrug halter efter andre EU-lande i CO2-effektivitet

Selvom en reduceret produktion herhjemme, øger udledningen i udlandet, vil det stadig have en gavnlig effekt på klimaet og samfundsøkonomien, vurderer vismand Lars Gårn Hansen.

Dansk landbrug er ikke specielt klimavenligt sammenlignet med andre EU-lande, når man måler udledningen per tjente krone. Det fortæller Lars Gårn Hansen, der er miljøøkonomisk vismand og professor ved Københavns Universitet, i et interview med altinget.dk.

"Samlet set kan Danmark ikke bryste sig af at have en særligt klimavenlig landbrugsproduktion i EU-sammenhæng. Hvis vi opgør det i gennemsnit og kigger på, hvor mange penge der tjenes per ton udledt CO2, så er dansk landbrug mindre CO2-effektivt end landbruget i resten af EU. Kun lidt mindre - men mindre," siger Lars Gårn Hansen til altinget.dk.

Han affejer desuden argumentet om, at det vil skubbe al udledning til udlandet, hvis man nedbringer udledningerne i det danske landbrug. Han mener ikke, at lækagen er et "tungtvejende argument" for at udskyde klimatiltagene. Lækagen er den andel af udslippet, der øges i et andet land, når et land indskrænker eller stopper sin produktion af en given vare.

"Og selvom man flytter noget produktion til et EU-land, hvor landbruget er væsentlig mindre CO2-effektivt, så er lækagen begrænset, hvis landet er bundet af EU's klimareduktionskrav for ikke-kvotesektoren. Det skyldes, at landet på grund af EU-kravet skal gennemføre ny klimaregulering, der fjerner den stigning i CO2-udledning, som udflytningen af landbrugsproduktion fra Danmark medfører," forklarer han og tilføjer, at der samtidig vil være en række sidegevinster for Danmark i form af lavere udledning af kvælstof og ammoniak.

Af samme årsag vil de første mange klimatiltag i landbruget ifølge Lars Gårn Hansen give samfundsøkonomisk overskud.

Flere artikler fra samme sektion

Kyllinger har bedre af at komme til verden i en stald end et rugeri

Traditionelt klækkes slagtekyllinger på et rugeri, før de transporteres til en stald, men en ny undersøgelse viser, at det vil være markant bedre for deres velfærd, hvis de klækkes i en stald.

30-11-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ

Hos Food by Coor er det ikke nok, at kødet er økologisk

Kantineoperatøren Food by Coor serverer kun økologisk kød fra grise og køer, som er velfærdsslagtet på det landbrug, hvor de er opvokset

26-11-2020 5 minutter Foodservice,   Dyrevelfærd

Øko-landmand låner gerne sin traktor ud til dem, der lige har brug for den

Folk er velkomne til at låne Torben Langers traktor, når han ikke selv bruger den. Han er med i en lokal delecentral, hvor det handler om at eje mindre og skabe sociale relationer.

26-11-2020 2 minutter Bæredygtighed