Annonce

Annonce

Fødevareminister Mogens Jensen står på en græsmark med landmand Jens Krogh, der giver rundvisning på sin gård

Jens Krogh (t.h.) forklarede fødevareminister Mogens Jensen (S), at kløvergræsset er motoren i det økologiske landbrug. Kløvergræsset sikrer næringsstoffer til kornet i sædskiftet, og samtidig binder græsmarkerne CO2. Foto: Irene Brandt

Minister om klimavenlig øko-gård: »Et billede på fremtidens landbrug«

Fødevareministeren så klimaløsninger på den økologiske kvæggård Kroghsminde, og det bekræftede ham i, at regeringens målsætning at fordoble økologien er rigtig.

Gården Kroghsminde i Strellev ved Ølgod er noget så usædvanligt som CO2-negativ. Det vil sige, at den faktisk sparer klimaet for drivhusgasser, hvis man regner den elproduktion med, som gården bidrager til. Det fik fødevareminister Mogens Jensen (S) et indblik i, da han mandag besøgte den økologiske gård.

“Jeg er i praktik i dag, hvor jeg med egne øjne får mulighed for at se nærmere på de udfordringer, landmændene har,” sagde ministeren efter det fire timer lange besøg hos Lisbeth Arnbjerg og Jens Krogh, der driver gården.

Her producerer 145 malkekøer af blandet race mælk til Naturmælk, som Jens Krogh er formand for. I den daglige mælkeproduktion er klimahandlinger tænkt ind i form af fokus på blandt andet høj ydelse, fodring med klimavenligt foder, tilpasset dæktryk i marken, jordfordeling, transport med lastbiler over større afstande, større marker, fokus på sædskiftet, hyppig udpumpning af gylle til lager og nye cirkulationspumper i malkerummet. 

Hver for sig bidrager disse tiltag med mindre udledning af CO2, men de helt store aktører i gårdens klimaregnskab er gårdens vindmølle og biogasanlæg.

“Det er med glæde, at jeg i dag har set, at landbruget ved at udnytte alle jordens ressourcer til mere end fødevareproduktion også kan bidrage til at fjerne landbrugets negative påvirkning af klimaet,” sagde Mogens Jensen.

Kroghsminde er et billede på fremtidens landbrug. Og jeg er ikke i tvivl om, at dansk landbrug med lav eller ingen klimabelastning vil være et godt brand, som kan gavne danske landbrugsprodukter på eksportmarkederne.

— Mogens Jensen, fødevareminister (S)

Besøget på Kroghsminde var arrangeret af Økologisk Landsforening, og inden rundvisningen på gården deltog ministeren i et frokostmøde, hvor han blev briefet af foreningen om det økologiske marked og de politiske behov, som økologisektoren har. 

Efter rundvisningen tilkendegav Mogens Jensen, at besøget har givet ham inspiration til, hvordan klimaet kan håndteres i landbruget, og denne inspiration lovede han at arbejde videre med både på nationalt plan og i EU.

“Kroghsminde er et billede på fremtidens landbrug. Og jeg er ikke i tvivl om, at dansk landbrug med lav eller ingen klimabelastning vil være et godt brand, som kan gavne danske landbrugsprodukter på eksportmarkederne,” sagde han.

Mogens Jensen (S) brugte fire timer på at studere, hvordan klimahandlingsplaner på den økologiske kvæggård Kroghsminde drevet af Jens Krogh (forrest) kan bringe CO2-udleningen i minus. I baggrunden går Sybille Kyed, fødevare- og landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening
Mogens Jensen (S) brugte fire timer på at studere, hvordan klimahandlingsplaner på den økologiske kvæggård Kroghsminde drevet af Jens Krogh (forrest) kan bringe CO2-udleningen i minus. I baggrunden går Sybille Kyed, fødevare- og landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening. Foto: Irene Brandt

Mogens Jensen havde også lagt mærke til, at Kroghsminde er et eksempel på en meget veldreven, dansk økologisk bedrift.

“Når økologiske landbrug kan være så effektive, er jeg ikke i tvivl om, at de økologiske landbrug kommer til at spille en vigtig rolle i fremtiden i Danmark. Det bestyrker mig i, at det er en rigtig beslutning, regeringen traf, da vi besluttede, at det økologiske areal skal fordobles,” sagde Mogens Jensen.

Regeringen er fra flere sider - blandt andet Økologisk Landsforening - blevet kritiseret for, at trods målsætningen om at fordoble det økologiske areal, er der ikke sat penge af på næste års finanslov til udvikling af økologi - hverken til innovation, markedsudvikling eller omstilling af flere offentlige køkkener til økologi. Til denne kritik svarede Mogens Jensen:

“Vi har i regeringen mange ambitiøse mål, og vi kan ikke løfte dem alle i den første finanslov, vi laver. Det er derfor vigtigt, at vi har tålmodighed, så vi kan finde de rigtige virkemidler, som kan sikre at målsætningen nås.”

I efteråret vil Mogens Jensen også være optaget af arbejdet med EU’s nye landbrugsstøtteordning, CAP’en, som skal træde i kraft fra 2021.

“Vi arbejder på at få så grøn en CAP, som muligt, som kan understøtte en grønnere landbrugspolitik,” forklarede Mogens Jensen.

Han har blandt andet fokus på, at EU’s landbrugspolitik skal skaffe flere midler til forskning og udvikling af økologisk landbrug, til understøttelse af forbrugeroplysning og markedsføring af økologiske produkter.

“Og så er vi meget optagede af, at det danske forslag om at basere landbrugsstøtten på gårdens bruttoareal får opbakning fra de andre EU-lande. Hvis dette forslag går igennem, vil det få afgørende betydning for arbejdet med at sikre biodiversiteten og klimaindsatsen i landbruget. Der er ikke enighed i dag i EU, men der er store EU-lande, som kan se fornuften i vores forslag op, så jeg tror på, det lykkes, for vi har allerede forhandlet om dette punkt længe,” sagde Mogens Jensen.

Flere artikler fra samme sektion

EU-politikere enige om at forlænge CAP'en

Forhandlingerne trækker ud, så politikerne er blevet enige om at forlænge den nuværende CAP - EU's fælles landbrugspolitik - med to år.

01-07-2020 1 minutter CAP,   EU,   Politik,   Tilskud

Fødevareminister: Vi kan godt betale nogle få ører mere for vores kød

Ny rapport fra Københavns Universitet viser, at brug af ansvarlig og afskovningsfri soja kun vil gøre kød- og mejeriprodukter marginalt dyrere end alternativet.

29-06-2020 2 minutter Foder,   Bæredygtighed

Økologisk Landsforening får million-bevilling til skovlandbrugsprojekt

Sammen med 10 partnere har ØL fået tilsagn til at gennemføre et fireårigt projekt, hvis formål er at fremme skovlandbrug i det danske landbrug.

26-06-2020 3 minutter Skovlandbrug,   Økologisk Landsforening