Annonce

Annonce

Politisk klumme af Sybille Kyed

Politisk klumme Sybille Kyed. Foto: ØL

Mon regeringen og Økologisk Landsforening har samme opfattelse af bæredygtig husdyrproduktion?

KLUMME: I Økologisk Landsforening står vi med det indtryk, at regeringen hellere vil løse udfordringer ved at bevare det eksisterende fødevaresystem og satse det hele på teknologiudvikling.

Af: Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Økologisk Landsforening  

Regeringen har nu offentliggjort sin grønne forskningsstrategi, som skal finansieres med midler fra corona-krigskassen. Landbrugs- og fødevareområdet er et af fire prioriterede områder.

Så langt, så godt. 

Det er også godt at læse, at regeringen ser tre mulige fokusområder i landbrugs- og fødevareforskningen, som den kalder bæredygtig husdyrproduktion, klima-, miljø- og naturvenlige dyrkningssystemer og bæredygtige proteiner.

Ord er dog taknemmelige. For har regeringen forholdt sig til, at bæredygtighed ikke kan reduceres til at undgå udledning af metan- og lattergas? Bæredygtighed handler om at levere på det hele, blandt andet dyrevelfærd, sundhed og heraf et lavt antibiotikaforbrug, natur- og biodiversitet, frugtbare jorde, rent drikkevand og en balanceret kost.

Med den definition på bæredygtighed ser Økologisk Landsforening et helt forandret fødevaresystem. Dyrene skal ud af staldene, og husdyrholdets størrelse vil i stigende grad blive afpasset dyrenes særlige værdi i økosystemet – blandt andet græsning af arealer, der ikke egner sig til dyrkning og muligheden for at sikre en proteinforsyning via græs og andre danske proteinkilder. Deraf følger også, at vi vil få en anden balance og fordeling i arealanvendelsen i Danmark, hvor meget større arealer vil blive brugt til at dyrke afgrøder til konsum.

Vi er helt med på, at nye teknologier skal udvikles, men de kan ikke løse det hele, og det har lange udsigter, før vi har de rette løsninger. Til gengæld har vi en mulighed for at skabe balance og nye indtjeningsmuligheder blot ved at understøtte omlægningen til et andet fødevaresystem.

En sådan forandring vil igen påvirke sammensætningen af den danske fødevareklynge, hvilke følgevirksomheder, der ligger i den, og hvilke arbejdspladser, den indeholder, og selve forandringsprocessen vil påvirke det enkelte landbrugs økonomi,

Der er således meget mere på spil end blot at optimere på det, vi gør i dag.

Økologisk Landsforening efterspørger derfor, at der udarbejdes en analyse af de samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser ved en større omlægning af fødevarevaresystemet. En omlægning, der indebærer en anden rolle til husdyrene, en anden arealanvendelse med flere konsumafgrøder, flerårige afgrøder og vedafgrøder, hvor pesticider og kunstgødning er forbudt, og hvor næringsstoffer holdes i kredsløb. En analyse, der også skal afdække effekterne på klima, natur, drikkevand, dyrevelfærd, antibiotikaforbrug og kosten.

Måske mange af dagens udfordringer knyttet til vores måde at drive landbrug på var løst, hvis blot politikerne tør være politikere og vedtage ny politik, der skaber grundlag for reel omstilling i landbruget.

Desværre står vi i Økologisk Landsforening med det indtryk, at regeringen hellere vil løse udfordringer ved at bevare det eksisterende fødevaresystem og satse det hele på teknologiudvikling. Et indtryk, der bestyrkes, når vi læser den nye grønne forskningsstrategi og lytter til udmeldingerne fra diverse ministre og ordførere. 

Vi er helt med på, at nye teknologier skal udvikles, men de kan ikke løse det hele, og det har lange udsigter, før vi har de rette løsninger. Til gengæld har vi en mulighed for at skabe balance og nye indtjeningsmuligheder blot ved at understøtte omlægningen til et andet fødevaresystem.

Men vi gør, hvad vi kan i Økologisk Landsforening, for at få politikere og beslutningstagere til at løfte blikket lidt ud over det, vi kender, og bestille en analyse, der kan belyse effekterne ved at gå en helt anden vej. 

Analysen skal give politikerne et bedre beslutningsgrundlag og forhåbentligt indgyde dem mod.

Hvem ved? Måske mange af dagens udfordringer knyttet til vores måde at drive landbrug på var løst, hvis blot politikerne tør være politikere og vedtage ny politik, der skaber grundlag for reel omstilling i landbruget. Virkemidlerne er der, det er kun mod og vilje, der mangler.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer