Annonce

Annonce

Solen skinner gennem en skov af træer

I alt er der købt 41 ha ny statslig natur, der ligger i sammenhæng med eksisterende statslige skove og naturområder. Foto: Colourbox

Opkøbte naturperler sikrer mere plads til truede arter

Staten har købt seks nye naturområder fordelt over hele landet. Områderne skal skabe bedre sammenhæng i statens skove og naturområder til gavn for truede arter.

På en åben og tør eng nordvest for Svendborg strækker gule blomster sig fra græssets sure muld. Det er det eneste sted på Fyn, hvor den sjældne blomst guldblomme vokser. Området hedder Rødme Svinehaver, og ud over guldblommen kan man også finde flere arter af orkideer. Nu får de sjældne planter mere plads at sprede sig på.

Staten har nemlig købt seks naturområder heriblandt et areal, der støder op til Rødme Svinehaver for at sikre flere levesteder for truede arter og sjældne naturtyper. I alt er der købt 41 ha ny statslig natur, der alle seks steder ligger i sammenhæng med eksisterende statslige skove og naturområder.

Opkøbene er sket i løbet af 2018 som en del af ‘Aftalen om Naturpakken’, hvor regeringen sammen med Dansk Folkeparti har afsat en pulje på cirka 10 mio. kroner årligt i perioden 2017-2019 til at opkøbe arealer, der giver bedre natur.

De seks opkøbte naturområder:

Frøslev Mose: I det sydligste hjørne af Sønderjylland er en mindre enklave på to ha i Frøslev Mose opkøbt. Arealet er en såkaldt nedbrudt højmose, der er ved at blive tilgroet af pil. Opkøbet giver Naturstyrelsen bedre mulighed for at lave naturprojekter i området til gavn for den unikke natur i mosen.

Ulvshale: Små pletter af skove på i alt 7,5 ha i det nordlige Møn lå som enklaver mellem statsskov. De er nu opkøbt. De nye arealer vil sammen med Naturstyrelsen øvrige arealer på Ulvshale blive udlagt til biodiversitetsformål. Landskabet er præget af vidt forskellige landskabstyper – fra våde strandenge og elleskov til lynghede og en ældgammel, urskovsagtig skov.

Arreskov Sø: Det opkøbte areal ved Arreskov Sø på Sydfyn består af en eng på cirka to ha. Opkøbet sammenbinder nogle mindre lodder, hvilket giver mulighed for bedre naturpleje med græssende dyr. Det vil blandt andet gavne det eksisterende rigkær, som er beliggende ned til Arreskov Sø.

Rørvig: Ved Nakke syd for Rørvig har staten opkøbt omkring 20 ha sandet landbrugsareal, som er i gang med at udvikle sig til overdrev. På den ene side af arealet ligger Natura2000-området Hov Vig Vildtreservat, på den anden side af det opkøbte landbrugsareal ligger et 25 år gammel statslig skovrejsningsområde, hvor der allerede er flere sjældne arter.

Lundø: Købet af knap 1,4 ha strandeng har suppleret de arealer, Naturstyrelsen allerede ejer ved tangen Lundø, der stikker ud i Limfjorden. Således er hele spidsen af Lundø nu statslig ejet, og dermed er der åbnet op for muligheden for en samlet forvaltning af strandengsarealerne med adgang for besøgende. Området er fredet, og samtidig en del af Natura 2000-område.

Rødme Svinehaver: Det nyerhvervede areal på omkring otte ha ligger op ad Fyns bedste lokalitet med sure overdrev, Rødme Svinehaver, der ligger sydvest for Svendborg. De opkøbte arealer har ligget i 20 årig brak samt lidt ellemose. Med opkøbet sikrer Naturstyrelsen en fortsat udvikling mod overdrev, altså tør og lysåben natur, der overvejende har været udnyttet som græsningsareal.

Flere artikler fra samme sektion

ØL-formand efter ministermøde: Forventer handling bag ordene

Efter sit møde med den nye fødevareminister ser Per Kølster positivt på det politiske samarbejde. Klima, næringsstoffer og landbrugsstøtte var blandt emnerne.

21-08-2019 3 minutter PolitikØkologisk Landsforening

Solceller på under én pct. af klodens landbrugsareal kan dække verdens elforbrug

Det koster ikke nødvendigvis på udbytterne, hvis der placeres solceller på under 1 pct. af verdens landbrugsareal - til gengæld kan hele vores elforbrug dækkes af solenergi. I teorien.

21-08-2019 4 minutter KlimaForskning

Stort økologisk fællesskab får nu 100 pct. grøn strøm

USA's største sammenslutning af økologer køber udelukkende grøn strøm til deres hovedbygninger. Samtidig er der sået blomster omkring solcellepanelerne for at understøtte biodiversiteten.

21-08-2019 2 minutter KlimaUdlandBiodiversitet