Annonce

Annonce

Per Kølster og Hans Erik Jørgensen står side om side

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer etablerer Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, (t.v.) og Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion, er enige om, at det nye center bliver et kraftcenter, der sikrer økologiens fremtidige vækst. Pressefoto

Nyt innovationscenter skal styrke økologien markant

Pressemeddelelse

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer etablerer Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Det sker i forlængelse af en målrettet, fireårig prioritering af udvikling til det økologiske landbrug på finansloven 2021. Det nye kraftcenter skal være centrum for udviklingen af det økologiske landbrug i Danmark og derigennem fastholde Danmarks position som verdens førende økologi-nation.

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening etablerer et nyt 'Innovationscenter for Økologisk Landbrug', som skal sætte endnu mere skub på udviklingen indenfor økologisk landbrugsproduktion og bidrage til, at Danmark fastholder positionen som verdens førende økologiland.

Centeret skal også stå i spidsen for klimaløsninger til landbruget, der skal sikre, at økologisk landbrugsproduktion kan reducere sit klimaaftryk og blive klimaneutralt i 2050.

Innovationscenteret er en del af Finansloven 2021.

Samler kræfterne om innovation til landbruget

De to organisationer har hidtil haft hver sin faglige udviklingsafdeling, Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling og Seges Økologi Innovation. Kompetencerne i disse to afdelinger samles nu og bliver til Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

  • Etableres som en selvstændig virksomhed med Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer som ejere.
  • Centeret skal samle Danmarks økologifaglige udviklingskompetencer på alle landbrugsfaglige områder og på den måde understøtte udviklingen af den bedste viden til de danske økologiske landmænd.
  • Med etableringen af Innovationscenter for Økologisk Landbrug nedlægges Seges Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling. Den primære rådgivning af landmanden vil fortsat ske via den lokale økologirådgivning, bortset fra specialområder hvor både udvikling og implementering kan ske fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug.
  • Centeret er på finansloven i perioden 2021-2024 med 10 mio. kr. årligt i støtte til den økologiske innovationsindsats. Derudover vil centeret søge fondsmidler.
  • Stillingen som innovationschef for centeret vil snarest blive slået op. Innovationschefen refererer til bestyrelsen.

”Innovationscenter for Økologisk Landbrug skal være et kraftcenter for innovation, som understøtter den danske, økologiske landbrugsudvikling og konkurrencedygtighed. Centeret baner vejen for, at Danmark bliver førende indenfor økologisk innovation og bæredygtighed, i tråd med de globalt anerkendte, økologiske principper og FN’s 17 verdensmål,” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer Hans Erik Jørgensen siger:

”Med det nye kraftcenter skaber vi et udviklingscenter for økologiske landbrug, der inspirerer til nytænkning og er kendetegnet ved en holistisk og tværfaglig tilgang, der udfordrer og skaber synlig værdi for de økologiske landmænd og baner vejen for, at Danmark er førende indenfor økologisk innovation.”

Stadig to selvstændige medlemsorganisationer

Partnerskabet om Innovationscenter for Økologisk Landbrug ændrer ikke ved de bagvedliggende organisationer Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer.

Der vil stadig være tale om to selvstændige organisationer med hver deres værdigrundlag, formål og politiske holdninger.

Der er et fælles ønske om at sikre landbrugsfaglig udvikling, så økologien som produktionsform også i fremtiden kan honorere samfundets og forbrugernes ønsker og mål for blandt andet klima, miljø, dyrevelfærd og biodiversitet og være lønsomt for landmanden.

Direktør for Landbrug & Fødevarers innovationsafdeling Seges Ejnar Schultz siger:

”I Danmark er vi meget stærke inden for økologisk landbrugs- og fødevareproduktion. Det er en unik position, som vi ønsker at bevare og udbygge. Det gør vi gennem faglig udvikling til det praktiske landbrug. Det fælles skridt, vi tager her, vil komme både de danske økologiske landmænd og den fortsatte udvikling af økologien til gode.”

Næstformand i Økologisk Landsforening, Sten Dissing, supplerer:

”Med dette fælles skridt styrker vi økologien og sikrer den økologiske landmands muligheder for at udvikle sin produktion og skabe vækst i fremtiden, ligesom vi sikrer, at økologiske landmænd fortsat er klædt på til at gå forrest i forhold til hele bæredygtighedsdagsordenen.”

Grøn udvikling og visioner

Det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug starter sine aktiviteter 1. juli 2021 og får base i Agro Food Park i Aarhus. Agro Food Park er i forvejen udviklingscentrum for fødevareerhvervet i Danmark og huser vidensvirksomheder, fødevareproducenter og teknologifirmaer. Økologisk Landsforening flyttede sit domicil hertil i oktober sidste år. Seges har også hovedkontor i Agro Food Park.

Dansk økologi

Der er cirka 4.000 økologiske landbrug i Danmark, og siden 2015 har der været en markant stigning i det økologiske areal, der udgør 11,7 pct. af landbrugsarealet. Siden 2003 er eksporten af økologiske landbrugsprodukter mere end tidoblet. I Danmark er det især grøntsager, mælk, æg og kornprodukter, der produceres økologisk.

Der er i forlængelse af det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug en fælles vision om, at centeret på sigt etablerer sig i et nyt, visionært byggeri i Agro Food Park. 

Økologisk Landsforening har i dag 900 økologiske landmænd, 180 økologiske virksomheder, 115 professionelle køkkener og 1800 forbrugere som medlemmer.

Landbrug & Fødevarer har i dag cirka 1.600 økologiske landmænd som medlemmer, og repræsenterer i alt cirka 30.000 landmænd og landbrug, ligesom brancheorganisationen organiserer et stort antal virksomheder inden for fødevarer, ingredienser, agroindustrien med videre.

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Flere artikler fra samme sektion

Arla hæver sine klimaambitioner

Arla fordobler klimamålsætningen på to af tre områder for at leve op til de videnskabelige anbefalinger, der viser, hvordan man kan opfylde Paris-aftalen.

18-01-2022 4 minutter Klima,   Mejeri

Fremtidsforsker aner forbrugsfestens endeligt: »Behøver man virkelig at kunne vælge mellem 25 forskellige slags flåede tomater?«

En fremtidsforsker ser klare tegn på, at forbrugsfesten er ved at være ovre for en stor del af befolkningen; mange vil leve mere bæredygtigt. En professor savner dog konkrete beviser på, at det går den vej - men hun håber det.

18-01-2022 14 minutter Bæredygtighed,   Forbrug

Verdens største økologimesse udskydes et halvt år

I samråd med udstillerne har arrangører af BioFach i Nürnberg besluttet at flytte BioFach fra 15.-18. februar til 26.-29. juli, hvor alt tyder på, at der er mere styr på coronasituationen.

17-01-2022 5 minutter Eksport