Annonce

Annonce

.

Nyt studie: Mere økologi giver færre pesticider i urinen

Endnu et studie viser, at mængden af pesticidrester i urinen falder efter blot få dage på økologisk kost. Familier har brug for informationen, siger professor.

For fire år siden vakte det opsigt, da et svensk forsøg viste, at forekomsten af pesticidrester i urinen faldt markant hos en familie, der først levede på konventionel kost og efterfølgende økologisk.

Flere steder i verden er lignende forsøg gennemført - bl.a. i Danmark - og nu når et amerikansk studie frem til en identisk konklusion: Indholdet af pesticidrester i urinen falder markant, når man skifter den konventionelle mad ud med økologiske varianter.

“Familier har brug for denne slags information. I fraværet af et robust reguleringssystem, som beskytter forbrugerne, er disse studier vigtige for forbrugere eller familier, når de skal træffe deres valg,” siger Bruce Lanphear, professor ved Faculty Health Science, Simon Fraser University, til mediet Civil Eats. Han medvirkede ikke selv til studiet.

I det nye studie indgik 16 personer fra fire demografisk og geografisk forskellige egne. Forsøget varede i 12 sammenhængende dage, hvoraf personerne i de første fem dage skulle fortsætte deres normale konventionelle kost, og de efterfølgende seks dage udelukkende skulle spise økologisk. Den 12. dag - efter at morgenens urinprøver var indsamlet - måtte de igen selv vælge kosten.

Mangler informationer om pesticider

Undervejs indsamlede forskerne i alt 158 urinprøver og screenede dem for pesticider. De fandt rester fra 14 forskellige pesticider og metabolitter (nedbrydningsprodukter, red.), som potentielt kan stamme fra over 40 forskellige kemikalier, bl.a. organofosfater, der mistænkes for at svække børns kognitive evner. Kun ved et enkelt stof så forskerne ingen ændring i niveauet efter kostskiftet.

På baggrund af dette studie og andre er jeg ikke i tvivl om, at vi kan forvente at se en lignende reduktion i indholdet af pesticidrester i andre befolkningsgrupper.

— Bruce Lanphear, professor ved Faculty Health Science, Simon Fraser University

Den mest kraftige reduktion så man i mængden af clothianidin, metabolitten MDA, der stammer fra insektgiften malathion, og TCPy fra chlorpyrifos. Her så forskerne et fald på hhv. 83, 95 og 61 pct. efter skiftet til økologisk kost.

Både malathion og chlorpyrifos er forbudt at anvende i Danmark, men kan være brugt på fødevarer, som vi importerer. Clothianidin kan fortsat bruges herhjemme til bejdsning, hvis myndighederne giver dispensation til det.

“Hidtil har vi bare ikke nok informationer om disse pesticider, der bruges nu, såsom pyrethroider og neonikotinoider,” siger studiets hovedforfatter, Carly Hyland, fra University of California, ifølge Civil Eats.

Robust studie trods svagheder

Forskerne anerkender dog også en række svagheder ved deres studie, bl.a. at antallet af testpersoner er lavt, at indsamlingen af urinprøverne fandt sted på forskellige tidspunkter i løbet af året, og at ingen af de medvirkende kunne redegøre for, om de var eksponeret for pesticider uden for hjemmet. Derudover kunne de af tekniske årsager ikke teste for spinosad, som er tilladt i økologisk produktion.

Professor Bruce Lanphear mener alligevel, at studiet er rimeligt robust, fordi der blev indsamlet 158 urinprøver og blev fundet en statistisk signifikant ændring i urinens indhold af pesticidrester. 

“På baggrund af dette studie og andre er jeg ikke i tvivl om, at vi kan forvente at se en lignende reduktion i indholdet af pesticidrester i andre befolkningsgrupper,” siger han.

Studiet, der er publiceret i tidsskriftet Environmental Research, var finansieret af miljøorganisationen Friends of the Earth og udført i samarbejde med forskere ved University of California, Berkeley School of Public Health.

Svensk kampagne blev forbudt

Det svenske studie omtalt i artiklens indledning gik verden rundt, da det udkom i 2015. Detailkæden Coops svenske afdeling havde i samarbejde med Sveriges miljøforskningsinstitut, Svenska Miljöinstitutet, undersøgt, hvordan en families indhold af pesticidrester blev påvirket ved en ændring fra konventionel til økologisk kost, og resultaterne viste, at der skete et markant fald af resterne i urinen. 

Forsøget var grundlaget for den prisvindende kampagne ‘Ekoeffekten’, som siden blev forbudt, efter at den svenske pesticidindustri lagde sag an og fik medhold. Dommen lød bl.a., at man ikke måtte markedsføre økologiske varer som sundere end konventionelle. Kampagnen nåede at blive oversat til både engelsk, fransk, italiensk og mandarin.

Coop - Ekoeffekten from BLECK FILM on Vimeo.

I 2017 forsøgte Danmarks Naturfredningsforening sig med et lignende forsøg, hvor fem familier, der primært spiste konventionelle varer, skulle leve i 14 dage udelukkende på økologisk kost. Før kostændringen fandt man pesticidrester i 51 pct. af urinprøverne - efter 14 dage med økologisk kost var andelen af urinprøver med rester faldet til 23 pct., og selve koncentrationen af dem var reduceret betydeligt. Det var især rester af glyphosat og det forbudte chlorpyrifos, der kunne ses hos familierne før forsøget.

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Nu tager EU første skridt mod mere økologi

EU har igangsat processen, der skal øge det økologiske areal og forbrug, så unionen kan nå sin 2030-målsætning.

17-09-2020 2 minutter EU,   Udland

Verden har ikke nået ét eneste af de 2020-mål, der skulle redde biodiversiteten

I 2010 indgik 194 nationer en aftale om 20 biodiversitetsmål, som skulle opfyldes frem mod 2020. Ikke ét eneste mål er opnået.

15-09-2020 3 minutter Biodiversitet

EU udskyder med stor sandsynlighed nye økologiregler

Det var planen, at en ny økologilovgivning skulle træde i kraft om fire måneder, men nu er der lagt op til at udskyde lovgivningen med et år.

15-09-2020 2 minutter Økologiregler,   EU,   Politik