Annonce

Annonce

Annonce

Et flag med Ø-mærket vajrer i Aarhus.

Økologiforskningen tildeles næste år fem mio. kr. mere end i år.. Foto: Økologisk Landsforening

Økologer glæder sig over forskningsmidler

Pressemeddelelse

Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening glæder sig over den brede politiske aftale om fordelingen af forskningsreserverne, der kaster 30 mio. kr. af til økologiforskningen.

Der er i dag indgået et bredt politisk forlig om fordeling af 958 mio. kr. fra forskningsreserven samt 436 mio. kr. fra finansloven.

Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening udarbejdede tidligere på året et politisk udspil ‘Økologi 2021 – sammen om udviklingen’, hvor midler til økologiforskning stod højt på listen.

I udspillet var ønsket et treårigt økologiforskningsprogram på 40 mio. kr. om året. Men selv om det blev til en et-årig bevilling på 30 mio. kr., ser organisationerne positivt på det opnåede resultat:

“Hos Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening konstaterer vi med glæde, at der i aftalen om forskningsreserven er afsat 30 mio. kr. til økologiforskning i 2019. Økologi er som bekendt en af Danmarks grønne styrkepositioner, og forskningen er af afgørende vigtighed, hvis vi skal opretholde en konkurrencedygtig sektor samtidig med, at vi udvikler økologien videre i forhold til klima, miljø, dyrevelfærd og recirkulering,” siger Kirsten Lund Jensen, Økologichef i Landbrug & Fødevarer.

Sikrer involvering

Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening roser desuden forligspartierne for at have sikret, at forskningsindsatsen udmøntes under GUDP og i samarbejde med det økologiske forskningscenter Icrofs:

“Økologi er et vidensintensivt landbrug, og Icrofs har en lang tradition for at sikre involvering af vores økologiske landmænd, virksomheder og fageksperter. Det sikrer, at den viden, der opnås i forskningsprojekterne, kommer helt ud og virke på staldgangen og i marken, og det er jo dér, den for alvor gør en forskel. Når økologer rykker videre på dyrevelfærd eller klimaet, skaber vi endnu mere interesse fra forbrugere, der vil det samme,” siger Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening, der også fremhæver et godt samarbejde med Landbrug & Fødevarer i indsatsen.

“Vi har sammen gjort en meget ihærdig indsats for at gøre opmærksom på behovet for forskning indenfor økologiområdet, og vi oplever, at der er blevet lyttet til os. Regeringen havde økologiforskningen med som indsats i sit forhandlingsudspil og - godt hjulpet af stærke kræfter i oppositionen - er udmøntningen landet på en hensigtsmæssig måde. Der er samlet set blevet afsat 30 mio. kr., og det er trods alt 5 mio. kr. mere, end der er afsat i år,” siger Kirsten Lund Jensen.

Der er i finanslovsdelen desuden afsat 90 mio. kr. til forskningstiltag i en klimastrategi for landbruget.

Line Skouboe er pressemedarbejder i Økologisk Landsforening.

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Økologisk offensiv til gavn for grundvandet

KRONIK: Set gennem vandforsyningsbriller kan omlægning af landbrug til økologi være en god metode til at forhindre udledning af pesticidrester.

27-05-2020 4 minutter Omlægning

Unge klimaaktivister kræver radikale ændringer i EU's landbrug

EU's landbrugspolitik skal ændres radikalt, og der er behov for mere økologi, hvis landbruget skal blive bæredygtigt, lyder det fra den globale bevægelse Fridays for Future.

26-05-2020 3 minutter EU,   Klima,   Bæredygtighed,   Udland

Skovlandbrug kan revolutionere det europæiske landbrug

KLUMME: Landbruget skal være en del af den grønne omstilling, og skovlandbrug kan blive den nye vej for et landbrug, der skal matche kravet om bæredygtighed.

25-05-2020 5 minutter Klumme