Annonce

Annonce

Annonce

Der er nu åbent for ansøgninger til projekter, der skal styrke økologien. Icrofs afholder to webinarer om det i februar.

Økologien får 50 mio. kr. til forskning og udvikling

En pulje på knap 50 mio. kr. skal gå til yderligere udvikling af økologisektoren på områder som miljø, klima, dyrevelfærd og biodiversitet. Info-møder afholdes i februar.

Der skal forskes endnu mere i at udvikle økologien på en række bæredygtighedsparametre.

Folketingets partier har afsat knap 50 mio. kr. fra forskningsreserven i 2021 til økologiforskning på områder som miljø, klima, biodiversitet, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og sundhed.

Hos Økologisk Landsforening har man arbejdet hårdt på at få flere midler til økologiforskning i hus, og Sybille Kyed, foreningens landbrugs- og fødevarepolitiske chef, glæder sig over, at arbejdet har båret frugt. Hun er dog ked af, at der kun er tale om en etårig bevilling.

”Jeg er glad for flere ordførere kæmpede for at få afsat forskningsmidler til økologi og mere viden om kulstofopbyggende indsatser. Vi satsede i Økologisk Landsforening på, at der kunne have været indgået en flerårig aftale. Det blev kun til en aftale for 2021, så vi må i gang igen til efteråret, når den årlige forhandling om forskningsreserven nærmer sig som en del af finansloven," siger hun og tilføjer:

"I år lykkedes det at komme op på tidligere niveau, efter at der i flere år har været sparet på forskningsmidler til økologi. Nu er målet at holde niveauet og gøre et nyt forsøg på at få en flerårig aftale. Der er behov for mere stabilitet og sikkerhed omkring den økologiske forskning. Det er jo ikke en døgnflue; forskning for økologi er forskning i det, vi betragter som fremtidens bæredygtige fødevaresystem”

Langt størstedelen af pengene - 45 mio. kr. - er afsat til det nationale Organic RDD-program og op til tre mio. kr. er til det internationale CORE Organic Program (ERA-netværk).

Organic RDD er et dansk forskningsprogram, som koordineres af forskningscentret Icrofs i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der finansierer programmet. Her kan søges om midler frem til 4. maj kl. 12. For at komme i betragtning til midlerne skal man opfylde fire centrale succeskriterier:

  • Bæredygtighed: Projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker.

  • Innovation: Projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer.

  • Vækst: Projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion.

  • Troværdighed: Projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidraget til samfundsgoder som beskyttelse af klima og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd.

I forbindelse med den nye ansøgningsrunde afholder Icrofs to informationsmøder online d. 3. februar og 11. februar.

CORE Organic Program er et internationalt program, der finansieres af EU's Horizon 2020-program, og her kan søges om midler frem til 8. marts.

Flere artikler fra samme sektion

Grøntsager dyrket med plantebaseret gødning – det virker!

KRONIK: Resultater fra de tre første år i DoubleCropsædskiftet viser, at vi kan producere grøntsager gødsket alene med plantebaserede gødninger uden at gå på kompromis med jordens frugtbarhed – bæredygtig intensivering i praksis.

04-03-2021 4 minutter Kronik,   Forskning,   frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion

Nøglen til succes: Start med de nemme og hurtige afgrøder

Jes Hjort-Malmberg var nødt til lynhurtig at spore sig ind på, hvilke afgrøder han skulle dyrke, da han droppede jobbet som assurandør for at forfølge drømmen om at leve af et økologisk gartneri på kun 800 kvm

03-03-2021 9 minutter Serie: Økotopen

Samdyrkning af spidskål og hestebønner – et godt match

Et forsøg med samdyrkning i rækker af spidskål og hestebønner har vist gode takter, når det gælder næringsstofudnyttelse og samlet udbytte. Friske hestebønner dyrket som grønsag har potentiale til at blive et højværdi-produkt. Hestebønne kan samtidig være gavnlig på flere måder i økologiske systemer. Det kræver dog, at udfordringer eksempelvis omkring høst løses

03-03-2021 3 minutter frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion,   Forskning