Annonce

Annonce

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er via sit datterselskab i gang med at opkøbe landbrug i Danmark og omlægge dem til økologi. Foto: Colourbox

Økologisk jordbrugsfond har været på opkøb

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond har med knap to år på bagen nu opkøbt fire landbrugsejendomme, der skal drives økologisk.

Den 1. februar i år begyndte Dansk Økojord A/S - selskabet under fonden Danmarks Økologiske Jordbrugsfond (DØJ) - at opkøbe landbrugsejendomme. 

Selskabet ejer nu fire landbrugsejendomme, som er lejet ud til økologiske landmænd 

"Hvis der kommer et ungt menneske, der har kig på en ejendom, går vi i dialog om køb af ejendommen. Og ender det med, at vi køber ejendommen, laver vi en forpagtningsaftale med den unge landmand," fortalte Kim Qvist, der er direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond i forbindelse med mødet om generationsskifte og nye måder for landmænd at etablere sig på, som DSL havde arrangeret på Halkær Kro 20. november. 

Forpagter man en gård hos Dansk Økojord A/S forpligter man sig på flere områder: Gården skal drives økologisk, men derudover skal man efterleve selskabets krav om en indsats på ejendommen til gavn for vildt og natur, man skal arbejde med klimatiltag og sidst, men ikke mindst, skal man nedsætte et gårdråd, som kan følge gården og dens udvikling. 

"Når vi køber en ejendom, foretrækker vi, at vi kun køber jorden. Den unge landmand kan købe bygningerne og eventuelt et mindre areal. Det betyder, at den unge ikke behøver at flytte fra ejendommen, hvis vedkommende ikke længere ønsker at forpagte jorden. Samtidig giver det os flere penge til at købe jord for," forklarede Kim Qvist. 

Skal vise samspil mellem økologi og klima

Selskabet har købt et mindre landbrug på syv ha ved Kongensbro, som skal tjene som demonstrationsbrug for organisationer, konsulenter og forskere, der kan sætte projekter i gang, som kan vise, hvordan økologi kan spille sammen med en indsats for natur, miljø og klima. 

Derudover skal det være domicilgård for de jordarealer uden bygninger, Dansk Økojord A/S opkøber. 

Det betyder, at der kan erhverves jord overalt i Danmark, hvor jorden lægges til domicilejendommen, og derved opretholdes både landbrugspligt og bopælspligt. Det har den positive konsekvens, at der kan anvendes flere midler på jordkøb i stedet for alt for mange driftsbygninger. 

"Vi har lagt os fast på en rentebetaling på 4,5 pct. af det beløb, der er investeret i jorden, og en leje på baggrund af afskrivninger på 5 pct. af bygningsmassen og 10 pct. på inventar," forklarede Kim Qvist og fortsatte: 

"Men vi giver ikke 200.000 kr. pr. ha; for vi er meget optaget af at få en ordentlig pris, så den unge landmand kan få en forretning op at stå."

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Hos Food by Coor er det ikke nok, at kødet er økologisk

Kantineoperatøren Food by Coor serverer kun økologisk kød fra grise og køer, som er velfærdsslagtet på det landbrug, hvor de er opvokset

26-11-2020 5 minutter Foodservice,   Dyrevelfærd

Øko-landmand låner gerne sin traktor ud til dem, der lige har brug for den

Folk er velkomne til at låne Torben Langers traktor, når han ikke selv bruger den. Han er med i en lokal delecentral, hvor det handler om at eje mindre og skabe sociale relationer.

26-11-2020 2 minutter Bæredygtighed

Meyers tidligere kantinedronning vil etablere sin egen kantinekæde

Merete Holst planlægger et comeback til kantineverdenen med et nyt kantinekoncept, der skal forvandle verdensmål til velsmag. Økologien skal med på rejsen, mens CO2-udslippet bliver halveret.

26-11-2020 4 minutter Foodservice,   Det Økologiske Spisemærke