Annonce

Annonce

Annonce

Økologisk Landsforening med formand Per Kølster i spidsen skal drøfte og stemme om en ny demokratisk struktur ved den kommende digitale generalforsamling fredag d. 5. marts 2021. Arkivfoto: Henrik Hindby Koszyczarek

Økologisk Landsforening foreslår ny organisatorisk struktur: Styrket demokrati og en fremtidssikring af økologien

Pressemeddelelse

På Økologisk Landsforenings generalforsamling fredag den 5. marts 2021 bliver et af de væsentligste punkter på dagsordenen en afstemning om fornyelse og styrkelse af foreningens demokrati. Målet er at tilpasse organisationen til foreningens strategi om en større demokratisk repræsentation af foreningens fire medlemsgrupper. Samtidig vil en organisatorisk fornyelse sikre, at foreningen imødekommer fremtidens krav til ledelse.

Når medlemmerne af Økologisk Landsforening fredag den 5. marts sætter sig foran skærmene til digital generalforsamling, skal de drøfte og efterfølgende stemme om en vedtægtsændring, der hvis den blive vedtaget, skaber en ny demokratisk struktur med et repræsentantskab og en mindre bestyrelse.

Forslag til vedtægtsændringen er en naturlig følge af den strategi, som foreningen vedtog i 2019. Strategiens formål er at transformere Økologisk Landsforening til at blive en bred interesseorganisation med flere aktive i de fire medlemsgrupper; landbrug, virksomheder, professionelle køkkener og personlige medlemmer.

”Den nye strategi har tydeliggjort, at vores demokratiske struktur i højere grad end hidtil skal favne samtlige af vores fire medlemsgrupper og den store spændvidde i deres interesser,” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

”Med et repræsentantskab ønsker vi et veldefineret foreningsorgan, der både kan skabe retning og sætte et bestyrelseshold med styrkede kompetencer, som kan møde tidssvarende krav til strategisk ledelse, økonomi og risikostyring.”

En fremtidssikring af økologien og medlemsdialogen

Godkendes forslaget får den fremtidige bestyrelse 5-7 medlemmer mod i dag 13 medlemmer. Repræsentantskabet kommer til at bestå af i alt 29 medlemmer, som vælges i foreningens fagudvalg, i hver af de fire forskellige medlemsgrupper og frit blandt alle medlemmer på generalforsamlingen.

Det er efterfølgende repræsentantskabet, der vælger foreningens bestyrelse blandt sine medlemmer. Vedtægtsforslaget indebærer ligeledes, at to eksterne personer kan indtræde i bestyrelsen efter bestyrelsens indstilling til godkendelse i repræsentantskabet.

”Overordnet set handler strukturændringen om at fremtidssikre økologien ved at få en tydeligere arbejdsdeling og de rette kompetencer i de demokratiske organer. Repræsentantskabet får en markant rolle, når det handler om at samle medlemmernes interesser og sætte retning, udvikle strategi, politik og visioner for alle aktører i vores forening som helhed, mens bestyrelsens rolle og ansvar er fokuseret på ledelse, økonomi, risikostyring og eksekvering af strategier,” forklarer Per Kølster.

”Det er vores stærke ønske at skabe en arbejdsform, der sikrer at alle interesser kommer i spil, at dialogen mellem medlemsgrupperne styrkes, og at der sker et yderligere kompetenceløft i bestyrelsen.”

Få mere at vide på hjemmesiden https://okologi.dk/om-os/foreningen/generalforsamling/ , hvor vedtægtsændringen findes i sin fulde længde, og hvor du kan se programmet.

Ønsker du som journalist at deltage i Økologisk Landsforenings digitale generalforsamling fredag d. 5. marts 2021, er du velkommen til at kontakte pressemedarbejder, Vivienne Kallmeyer pr. mail: vk@okologi.dk. Tilmelding senest tirsdag d. 2. marts 2021.

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Flere artikler fra samme sektion

Nøglen til succes: Start med de nemme og hurtige afgrøder

Jes Hjort-Malmberg var nødt til lynhurtig at spore sig ind på, hvilke afgrøder han skulle dyrke, da han droppede jobbet som assurandør for at forfølge drømmen om at leve af et økologisk gartneri på kun 800 kvm

03-03-2021 9 minutter Serie: Økotopen

Samdyrkning af spidskål og hestebønner – et godt match

Et forsøg med samdyrkning i rækker af spidskål og hestebønner har vist gode takter, når det gælder næringsstofudnyttelse og samlet udbytte. Friske hestebønner dyrket som grønsag har potentiale til at blive et højværdi-produkt. Hestebønne kan samtidig være gavnlig på flere måder i økologiske systemer. Det kræver dog, at udfordringer eksempelvis omkring høst løses

03-03-2021 3 minutter frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion,   Forskning

Naturlig immunitet mod rødpletsyge kan forhindre værditab i økologisk ørredproduktion

KRONIK: Rødpletsyge (RMS) er en sygdom, der forårsager røde sårlignende mærker på regnbueørreder. Sygdommen slår ikke fiskene ihjel, men fisken bliver et mindre attraktivt produkt, og værdien falder. At skabe naturlig immunitet hos yngre fisk skal måske være en del af løsningen.

03-03-2021 7 minutter Kronik,   Akvakultur