Annonce

Annonce

Per Kølster, formand for ØL, roser en ny rapport fra seks NGO'er om fremtidens landbrug. Arkivfoto: Henrik Hindby Koszyczarek

ØL bakker op om forslag fra skuffede organisationer

Seks organisationers vision om fremtidens landbrug får opbakning fra Økologisk Landsforening. Der er dog et "men".

18 forslag til fremtidens bæredygtige landbrug udkom onsdag i rapporten 'Fra Foder til Føde' fra seks grønne organisationer. Og det er en rapport, som Økologisk Landsforening (ØL) ser aldeles positivt på.

"I hovedtræk er det en rapport vi klart kan tilslutte os, og som er i overensstemmelse med den vision, vi ser for os for landbruget. Vi ser en omstilling, der overordnet flytter landbrugets forretningsmodel fra det animalske fokus til en kombination af planter til mad, dyr som integreret del af landbrug og natur og endelig som leverandør af alle de økosystemydelser, som i sidste ende er samfundets behov," siger formand for ØL Per Kølster.

Rapporten er udarbejdet Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Grøn Omstilling, Dyrenes Beskyttelse, Plantebranchen og Dansk Vegetarisk Forening, da de alle var skuffede over den klimaplan, som Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug fremlagde i foråret.

En klimaplan, som Økologisk Landsforening faktisk var en del af qua sin deltagelse i klimapartnerskabet, men også en plan, som foreningen efterfølgende udtrykte en vis frustration over.

ØL: Man bør se på EU's støtteordning

Mens den nye rapport mødes med ros af foreningen, er der dog også et "men": Per Kølster mener, at særligt forslagene om afgifter bør tænkes videre. De seks organisationer foreslår afgifter i produktions- og forbrugsleddet, mens Per Kølster mener, at man bør prioritere at tilpasse EU's landbrugsstøtte, så den i langt højere grad tilgodeser den klimavenlige produktion og påvirker samtlige landbrug i EU.

"Vi ser, at den afgørende vej til omstilling sker via landbrugets motivation til omstilling, og at dette sker bedst ved at udnytte EU's landbrugsbudget, CAP'en, til at belønne en ændret adfærd og omvendt pålægge afgifter, hvor adfærden ikke overholder minimumskrav - en politik, som skal lægges til grund for støtten i hele EU," siger Per Kølster.

Han håber, at EU's planer om at indføre såkaldte 'eco schemes' - støtte til grønne tiltag i landbruget - kan blive et værktøj, som fremmer den grønne omstilling i landbruget, efter en årrække med den forfejlede 'grønning' i EU's nu snart forhenværende CAP.

"Reelt skal produkter, der fremstilles med forurenende metoder, være dyrere, så der kan sendes en regning videre for oprydningen og omvendt," tilføjer Per Kølster.

Et ønske, der i øvrigt er i tråd med 'Fra Foder til Føde'-rapportens forslag om at gøre animalske produkter dyrere og frugt og grønt billigere.

Flere artikler fra samme sektion

Det frie liv har også en bagside

Det frie udeliv skåner økologiske malkekøer for trykninger, men øger risikoen for leverikter, viser en ny analyse af slagtefund.

07-05-2021 3 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Mejeri

Sådan skaber du nye, bæredygtige kostvaner

To eksperter giver deres bud på, hvordan du kan ændre gamle vaner til nye, som farver dine valg og måltider mere grønne. Det handler om at erstatte den gamle vane med noget, der giver dig samme belønning.

07-05-2021 9 minutter Forbrug,   Mere grønt,   Plantebaserede fødevarer

Fødevaregigant vil ind på Europas marked for plantedrikke

Nestlé vil disrupte markedet for plantedrikke og lancerer nu en ærtebaseret drik, der tilmed er certificeret CO2-neutral.

07-05-2021 5 minutter Plantebaserede fødevarer,   Fri for-produkter,   Detailhandel,   Forbrug