Annonce

Annonce

Per Kølster, formand for ØL, roser en ny rapport fra seks NGO'er om fremtidens landbrug. Arkivfoto: Henrik Hindby Koszyczarek

ØL bakker op om forslag fra skuffede organisationer

Seks organisationers vision om fremtidens landbrug får opbakning fra Økologisk Landsforening. Der er dog et "men".

18 forslag til fremtidens bæredygtige landbrug udkom onsdag i rapporten 'Fra Foder til Føde' fra seks grønne organisationer. Og det er en rapport, som Økologisk Landsforening (ØL) ser aldeles positivt på.

"I hovedtræk er det en rapport vi klart kan tilslutte os, og som er i overensstemmelse med den vision, vi ser for os for landbruget. Vi ser en omstilling, der overordnet flytter landbrugets forretningsmodel fra det animalske fokus til en kombination af planter til mad, dyr som integreret del af landbrug og natur og endelig som leverandør af alle de økosystemydelser, som i sidste ende er samfundets behov," siger formand for ØL Per Kølster.

Rapporten er udarbejdet Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Rådet for Grøn Omstilling, Dyrenes Beskyttelse, Plantebranchen og Dansk Vegetarisk Forening, da de alle var skuffede over den klimaplan, som Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug fremlagde i foråret.

En klimaplan, som Økologisk Landsforening faktisk var en del af qua sin deltagelse i klimapartnerskabet, men også en plan, som foreningen efterfølgende udtrykte en vis frustration over.

ØL: Man bør se på EU's støtteordning

Mens den nye rapport mødes med ros af foreningen, er der dog også et "men": Per Kølster mener, at særligt forslagene om afgifter bør tænkes videre. De seks organisationer foreslår afgifter i produktions- og forbrugsleddet, mens Per Kølster mener, at man bør prioritere at tilpasse EU's landbrugsstøtte, så den i langt højere grad tilgodeser den klimavenlige produktion og påvirker samtlige landbrug i EU.

"Vi ser, at den afgørende vej til omstilling sker via landbrugets motivation til omstilling, og at dette sker bedst ved at udnytte EU's landbrugsbudget, CAP'en, til at belønne en ændret adfærd og omvendt pålægge afgifter, hvor adfærden ikke overholder minimumskrav - en politik, som skal lægges til grund for støtten i hele EU," siger Per Kølster.

Han håber, at EU's planer om at indføre såkaldte 'eco schemes' - støtte til grønne tiltag i landbruget - kan blive et værktøj, som fremmer den grønne omstilling i landbruget, efter en årrække med den forfejlede 'grønning' i EU's nu snart forhenværende CAP.

"Reelt skal produkter, der fremstilles med forurenende metoder, være dyrere, så der kan sendes en regning videre for oprydningen og omvendt," tilføjer Per Kølster.

Et ønske, der i øvrigt er i tråd med 'Fra Foder til Føde'-rapportens forslag om at gøre animalske produkter dyrere og frugt og grønt billigere.

Flere artikler fra samme sektion

Claus Hein: Vi er på vej i den rigtige retning

Frilands direktør glæder sig over, at selskabet kom ud af året med skindet på næsen trods flere uforudsete udfordringer.

24-11-2020 2 minutter

Fremgang for Friland trods coronakrise

Omsætningen hos Danish Crown-datterselskabet Friland voksede med 4,4 pct. til 859 mio. kr., og økologien stod for 84 pct. af salget i et regnskabsår med mange uforudsete udfordringer.

24-11-2020 5 minutter

Landbrugsorganisationer ser vidt forskelligt på regeringens klimaudspil

Regeringens skattereform mangler grøn vilje, mener Økologisk Landsforening. Omvendt er Landbrug & Fødevarer lettet over, at regeringen ikke indfører en bred CO2-afgift.

23-11-2020 6 minutter Klima,   Politik