Annonce

Annonce

En række ministre står udenfor foran et pressekorps og præsenterer sit nye udspil.

I efteråret 2018 præsenterede regeringen sit klima- og luftudspil, der fik kritik for ikke at inddrage landbruget i arbejdet med at reducere drivhusgasudledningen. Nu skal et nyt partnerskab forsøge at finde løsninger i erhvervet. Foto: Jens Astrup, Creative Commons, flickr

ØL danner klimapartnerskab med regeringen og L&F

Et nyt samarbejde mellem Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og regeringen skal skubbe landbruget i en mere klimavenlig retning.

Regeringen er blevet kritiseret for at skåne landbruget i sit klimaudspil fra efteråret, men nu skal et nyt partnerskab sætte gang i en klimaindsats i netop landbrugssektoren.

Økologisk Landsforening (ØL), Landbrug & Fødevarer og regeringen har nemlig dannet et nyt partnerskab, der skal give landbruget værktøjer og incitamenter til at sænke udledningen af drivhusgasser eller øge optaget af kulstof. Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Partnerskabet vil bl.a. undersøge, hvordan man kan udvikle en model for klimaregnskaber på den enkelte bedrift, sådan som Økologisk Landsforening tidligere har foreslået.

“Vi glæder os til at bidrage med de mange klimaløsninger, som vi ser i landbruget. Vi skal sammen skabe en ambitiøs og fremtidssikret klimapolitik med klimaregnskaber for de danske gårde, som er med til at få landmænds håndværk, handlekraft og nye løsninger i spil. Landmændene kan løse klimaudfordringen i samspil med både naturen og samfundet. Og det er tid til handling,” siger Per Kølster, formand for ØL, der pointerer, at økologien kan spille en særlig rolle, fordi økologernes sædskifte sørger for, at planterne optager kulstof fra luften og dermed sænker indholdet af CO2.

Ud over at landbruget har udfordringer, når det kommer til at reducere udledningerne, kan erhvervet dog også bidrage med kulstoflagring eksempelvis ved hjælp af skovrejsning, udtag af lavbundsjorder og skånsom jordbehandling.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har tidligere udtalt, at man er nødt til at skyde køerne for at reducere landbrugets klimaaftryk med den nuværende viden. Han mener, at det nye partnerskab kan være med til at vise vejen mod en løsning.

“Regeringen har et klart mål om, at Danmark senest i 2050 skal være klimaneutralt. Det kræver klimaet - og det skal der leveres på. Derfor glæder det mig, at erhvervet bakker op om partnerskabet og vil vise vejen. Især fordi landbrugets udledninger udgør en særlig udfordring, som kun kan løses, hvis vi får udviklet nye løsninger i samarbejde,” udtaler ministeren i pressemeddelelsen.

Regeringen har også for nylig åbnet for en pulje på 90 mio. kr. til forskningsprojekter, der kan finde metoder til at sænke landbrugets klimabelastning.

Danmark er forpligtet i EU til at reducere udledningen af drivhusgasser med 39 pct. i den ikke-kvotebelagte sektor, herunder landbruget, i 2030 i forhold til 2005. Landbruget står for ca. 30 pct. af drivhusgasudledningen i den ikke-kvotebelagte sektor, der også tæller bolig- og transportområdet. Erhvervet står for omtrent 21 pct. af Danmarks samlede udledning.

Flere artikler fra samme sektion

Organisationer frygter, at fejl i it-system kan koste landmænd dyrt

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer opfordrer i en fælles henvendelse Landbrugsstyrelsen til at ændre i sit elektroniske indberetningssystem.

16-10-2019 2 minutter Økologiregler

Flere lande kræver mere betaling til landbrugsstøtten

Briternes EU-exit efterlader et økonomisk hul i landbrugsstøtten, som skal dækkes, mener flere EU-lande.

16-10-2019 2 minutter CAPEU

Økologer åbner døren på klem for Crispr-teknologien

Der er en væsentlig forskel på Crispr-metoden og GMO, mener Økologisk Landsforening.

14-10-2019 2 minutter GMONye løsningerPolitik