Annonce

Annonce

Annonce

Helle Borup Friberg, adm. direktør i Økologisk Landsforening, glæder sig over i år - et år tidliger end beregnet - at kunne præsentere et budget i balance. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

Øko-direktør: I år skal vi gå i nul

Efter tre år med en turbulent økonomi har Økologisk Landsforening netop vedtaget et 2020-budget i balance, hvor øget rekruttering af medlemmer og salg af viden skal være med til at sikre en mere solid økonomi.

Øget medlemshvervning og større indtjening på nye forretningsområder skal i indeværende år bidrage til at holde økonomien i Økologisk Landsforening (ØL) på en bæredygtig kurs.

Det fremgår af det budget for 2020, som i lighed med regnskabet blev godkendt, uden at det gav anledning til debat på foreningens generalforsamling i Stakladen i Århus.

Efter flere år med faldende omsætning viser budgettet, at ØL forventer en svagt stigende omsætning i år, og en drift, hvor der bliver balance mellem udgifter og indtægter.

Dermed er det slut med at tære på den egenkapital, som blev genopbygget i 2018, da mange medlemmer valgte at betale dobbelt kontingent for at redde foreningens trængte økonomi.

For at få enderne til at nå sammen, sigter ØL i år mod at øge kontingentindtægterne med 50 pct. i forhold til 2019, hvor de udgjorde 5,3 mio. kr. Det betyder, at de nye medlemmer i indeværende år skal bidrage med yderligere 2,6 mio. kr.

Da tre ud af fire kroner af omsætningen i Økologisk Landsforening stadig kommer fra fonde, intensiverer foreningen i år indsatsen for at etablere flere kommercielle aktiviteter, der kan generere flere frie midler, der skal bruges til at skabe ny udvikling af økologien.
Da tre ud af fire kroner af omsætningen i Økologisk Landsforening stadig kommer fra fonde, intensiverer foreningen i år indsatsen for at etablere flere kommercielle aktiviteter, der kan generere flere frie midler, der skal bruges til at skabe ny udvikling af økologien.

Helle Borup Friberg, adm. direktør i ØL erkender, at det er en ambitiøs plan, som ledelsen har udarbejdet, men hun mener ikke, at det er urealistisk at øge medlemsbidragene til samlet 7,9 mio. kr., da foreningen har forberedt sig grundigt på rekrutteringsarbejdet.

”Sidste år kom vi for sent i gang med at rekruttere nye landmandsmedlemmer, men i år har vi lagt en ambitiøs plan fra start, og målet er at få 175 nye landmandsmedlemmer og 60 nye virksomheder i 2020," sagde Helle Borup Friberg.

Foreningens økonomi- og it-chef, Kirsten Bach-Holck, ved godt, at nye medlemmer ikke kommer af sig selv. Slet ikke i en periode, hvor en del økologiske landmænd har en presset økonomi.

"Derfor kommer vi til at arbejde meget med at skabe klarhed over, hvad vi kan tilbyde af værdi til de enkelte medlemsgrupper, så de konkret ved, hvad de får ud af deres medlemskab," sagde hun.

Samtidig pointerede hun vigtigheden af at forklare potentielle medlemmer, at de ved at melde sig ind i ØL er med til at bakke op om foreningens politiske arbejde og den løbende indsats, som ØL laver for at udvikle det økologiske landbrug og markedet for økologiske fødevarer.

"I stedet for at køre på frihjul tilbyder vi dem, at de kan gå aktivt ind i et fællesskab, hvor de selv får mulighed for at præge udviklingen af økologien," sagde Kirsten Bach-Holck til Økologisk.nu.

Da Økologisk Landsforenings hidtidige finansieringskilder i form af tilskud fra diverse fonde er under pres, er foreningen nødt til at opbygge en ny finanseringsplatform med flere kommercielle aktiviteter, forklarede Helle Borup Friberg, da hun præsenterede et 2020-budget i balance.

I den forbindelse udtrykte hun positive forventninger til foreningens planer om at sælge faglig viden til både landmænd og virksomheder.

"I år skal vi gå i nul, og forudsætningen for at opnå det er, at vi lykkes med vores nye business cases," sagde ØL-direktøren.

Af budgettet fremgår det, at de nye forretningsområder skal bidrage med et plus på 1,2 mio. kr. til foreningens bundlinje i 2020. Det skal skabe flere frie midler, som ikke er bundet op på projektbevillinger.

"Vi er nødt til at opbygge et nyt ben under foreningens økonomi, da fondsmidler ikke kan dække alle udgifter forbundet med at drive en stor projektportefølje og de mange vigtige udviklingsaktiviteter," sagde hun.

ØL-formand Per Kølster betegnede i sin beretning medarbejderne og deres faglige viden som et vigtigt råstof, når ØL afsøger nye forretningsområder, som kan udvikle sig til et kommercielt ben under foreningen.

Det handler helt aktuelt f.eks. om klimahandlingsplaner og en række forskellige rådgivningsforløb til landmænd, virksomheder og køkkener, oplyste Per Kølster og udtrykte håb om, at flere vil med på rejsen.

En af de bundne opgaver i 2020 bliver desuden at lave en analyse af, hvad der skal til for at tiltrække flere private medlemmer til Økologisk Landsforening.

"Vores unikke, brede sammensætning af medlemsgrupper gør, at vi har plads til alle og til flere. Flere virksomheder, flere private, flere landmænd, køkkener og producenter – måske også nye fra handlen og mange flere af de unge," sagde ØL-formanden. 

Ambitionerne om at opdyrke nye forretningsområder rokker dog ikke ved, at det stadig er diverse fondsstøttede projekter, som fylder markant mest i foreningens økonomi.

Ved årsskiftet lagde markedsafdelingen i ØL låg på foreningens hidtil største enkeltprojekt med afslutningen af den tre-årige EU-kampagne Ren Madglæde. I 2019 bidrog den med 18 pct. af den samlede projektportefølje, men allerede på nuværende tidspunkt er der i år igangsat og planlagt så mange projektaktiviteter, at de, når året er omme, samlet vil bidrage med en omsætning på 47,2 mio. kr. eller godt en halv mio. kr. mere end sidste år.

"Da projekterne udgør 74 pct. af foreningens økonomi, bliver den største udfordring at sikre en fortsat stram projektstyring og -eksekvering. Projekterne skal sidde lige i skabet," sagde Kirsten Bach-Holck.

Flere artikler fra samme sektion

Ægproducenters økonomi på ny nedtur

Igen i 2020 faldt de økologiske ægproducenters dækningsbidrag. Økologiske æg er for billige, og lav notering levner ikke plads til udvikling af produktionen, lyder det fra udvalgsformand.

12-04-2021 3 minutter Æg og fjerkræ,   Økonomi

Thise Mejeri vil låne penge til at beskytte "Jordens lunger"

Som led i ambitionen om at udfase brugen af soja i foderet, beder Thise Mejeri om et crowdfundinglån på en mio. kr.

12-04-2021 5 minutter Klima,   Mejeriproduktion

Økologiske grise får sjældent antibiotika

Forbruget af antibiotika til økologiske fravænningsgrise er meget lavt og udgør 6,2 pct. af forbruget i den konventionelle smågriseproduktion, viser nye data.

11-04-2021 4 minutter Foder,   Svineproduktion,   Dyrevelfærd