Annonce

Annonce

ØL-repræsentanter står med minister Mogens Jensen. Fra venstre ses: Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef i ØL, Per Kølster, formand, minister Mogens Jensen, Helle Borup Friberg, adm. direktør, og Paul Holmbeck, politisk direktør.

Økologisk Landsforening har netop været til møde med landets nye fødevareminister, Mogens Jensen (S). Fra venstre: Sybille Kyed, landbrugspolitisk chef i ØL, Per Kølster, formand, minister Mogens Jensen, Helle Borup Friberg, adm. direktør, og Paul Holmbeck, politisk direktør. Foto: Miljø- og Fødevareministeriet

ØL-formand efter ministermøde: Forventer handling bag ordene

Efter sit møde med den nye fødevareminister ser Per Kølster positivt på det politiske samarbejde. Klima, næringsstoffer og landbrugsstøtte var blandt emnerne.

Det var en yderst positivt stemt økolog, der så tilbage på sit netop afholdte møde med den nye fødevareminister, Mogens Jensen (S).

"Der er lagt op til et meget konstruktivt samarbejde med spændende perspektiver for den udvikling, som vi kommer til at se i landbruget og især i økologien. Der er tegn på, at vi kan forvente at se handling bag de ord, som Socialdemokratiet ytrede under valgkampen," siger formand for Økologisk Landsforening (ØL) Per Kølster, der tirsdag mødtes med den nytiltrådte minister.

Med sig havde han foreningens adm. direktør, Helle Borup Friberg, den politiske direktør, Paul Holmbeck, og foreningens landbrugspolitiske chef, Sybille Kyed.

Snakken gik blandt andet på de anbefalinger som det økologiske erhvervsteam kom med under den forrige regering i foråret 2017, eksempelvis om hvordan man får mere klima og natur implementeret i de økologiske krav.

"De idéer, vi kom med, handler både om at gøre økologien bedre og at udbrede den. Vi snakkede også om recirkulering og de udfordringer, der er; at vi skal have næringsstofferne tilbage til landet, samt en masse formelle ting - jura - der skal klares for at få det til at fungere. Det var han meget opmærksom på," siger Per Kølster.

Han og ØL's øvrige repræsentanter præsenterede desuden deres forslag til, hvordan man over finansloven kan styrke landbrugsfondenes muligheder for at støtte innovation og markedsføring inden for økologien.

I forlængelse af det diskuterede de også Socialdemokratiets ambition om at fordoble økologien i 2030, både i salg og produktion.

"Det kan vi godt være uenige i, forstået på den måde at vi er mere ambitiøse (ØL vil helt op på 30 pct., red.), men det er jo et seriøst skridt i den rigtige retning," siger Per Kølster.

Et muligt kursskifte i EU

Et andet hovedemne, der blev diskuteret på mødet, var EU's kommende landbrugspolitik. Her oplevede Per Kølster en politisk forståelse for foreningens ønske om en bruttoarealmodel, der lader landmanden tage arealer ud af omdrift, uden at det reducerer landbrugsstøtten, samt ønsket om at landbrugsstøtten i højere grad går til landmænd, der gør noget ekstra for eksempelvis klimaet, miljøet og naturen.

"Vi ser mod et muligt kursskifte i, hvordan EU's tilskudsmidler kan blive brugt i retning af noget, der understøtter mere natur samt bedre klima- og drikkevandsbeskyttelse," siger Per Kølster.

I var ikke uenige om noget?

"Nej, det var mere en imødekommelse fra begge parter. Der blev lyttet til, hvad der rører sig, og hvad der skal arbejdes med."

Flere artikler fra samme sektion

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Thises næstformand stiller op som ØL-formand

GENERALFORSAMLING 2022: Et tredje medlem af Økologisk Landsforening har nu meldt sig som formandskandidat forud for foreningens generalforsamling.

24-01-2022 3 minutter Generalforsamling 2022

Nu skal der flere økologiske ingredienser i danske brød

Danske bagerier har gennem flere år klaget over mulighederne for at anprise brugen af økologiske ingredienser i brød. Nu forsøger Økologisk Landsforening sammen med dagligvarehandlen og bagerbranchen at lægge pres på myndighederne for at få lempet reglerne.

24-01-2022 7 minutter Bageri,   Mærkning