Annonce

Annonce

Annonce

Et billede taget ovenfra viser et vejkryds, der skærer igennem marker

Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger. Der vil med den nye aftale kunne jordfordeles ca. 6.800 ha under ordningen svarende til 0,3 pct. af det samlede landbrugsareal i Danmark, eller et areal på størrelse med Fanø. Foto: Colourbox

ØL ser ny politisk aftale som et skulderklap til økologien

En bred politisk aftale er startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. Økologi er blandt de projekter, der har en "national interesse".

En ny politisk aftale for 150 mio. kr. sikrer, at kommunerne nu kan søge om at få dækket udgifterne til en såkaldt multifunktionel jordfordeling - dvs. en jordfordeling, der opfylder flere samfundsinteresser på én gang. 

Udgiften kan nemlig dækkes, hvis jordfordelingsprojektet lever op til mindst tre af de udvalgte nationale interesser, som gavner klimaet, miljøet, naturen, friluftsliv og landdistriktsudvikling. Og økologi er udpeget af politikerne som én af de interesser, et projekt kan levere på.

Det ser Økologisk Landsforening (ØL) som et skulderklap fra politikerne til økologien.

“Det er jo ministeriets anerkendelse af, at økologien bidrager positivt til samfundsgoder, og så understreger det, at regeringen mener det, når den vil arbejde på at fordoble det økologiske areal i Danmark af hensyn til de samfundsinteresser, som økologien indeholder” siger Sybille Kyed, der er fødevare- og landbrugspolitisk chef i ØL.

“Økologi kan på samme gang levere på både drikkevand, vandmiljø, klima, hensyn til natur, landdistriktsudvikling, og det er derfor helt naturligt, at økologi står centralt i en multifunktionel jordfordeling. Økologi er støbt multifunktionel,” tilføjer hun.

Et tænkt eksempel kan være, at en landmand vil afgive noget af sin jord til økologisk drift for til gengæld at få landbrugsjord andetsteds. Således er jordfordelingen med til at opfylde kriteriet ‘økologisk landbrug’ (se alle kriterier længere nede i artiklen).

Et areal svarende til Fanø

Det vurderes, at en multifunktionel jordfordeling i gennemsnit koster ca. 5.000 kr./ha i procesomkostninger. Der vil kunne jordfordeles ca. 6.800 ha under ordningen svarende til 0,3 pct. af det samlede landbrugsareal i Danmark, eller et areal på størrelse med Fanø.

“Vi har sammen med regeringens støttepartier en målsætning om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Her spiller landbruget en afgørende rolle, og netop jordfordeling, som muliggør udtagning af kulstofrig jord af drift, kan blive et vigtigt instrument til at nå vores ambitiøse mål. Aftalen skal sikre os praktiske erfaringer til det videre arbejde med en større jordreform, og nu kan vi komme i gang,” siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

I foråret fremlagde Landbrug & Fødevarer (L&F) sammen med Danmarks Naturfredningsforening en omfattende jordfordelingsplan, hvor man efterlyste én mia. kr. Det afsatte beløb er blevet noget mindre, og L&F’s formand, Martin Merrild, håber derfor, at beløbet kan stige hen ad vejen.

“Da vi fremlagde vores fælles udspil med Danmarks Naturfredningsforening om jordfordeling, efterlyste vi, at der blev sat 1 mia. kr. af til en start. Og det var da også mit indtryk under valgkampen, at politikerne bredt roste vores forslag, så jeg håber selvfølgelig, at man vil finde resten af pengene i en nær fremtid. Det her kan kun lykkes med et tæt samarbejde mellem landmand, kommune og stat,” siger han til AgriWatch.

Aftalen er sat sådan op, at et projekt skal levere på mindst tre af disse interesser for at få gratis jordfordeling - og mindst én interesse i den øverste kategori:

Nationale interesser, der har karakter af direktivforpligtelser/forpligtelser i henhold til EU’s byrdefordelingsaftale: 

 • Rent vandmiljø 
 • Rent drikkevand 
 • Natura 2000 og bilag IV-arter 
 • Klimagasreduktion 

Nationale interesser med høj prioritet: 

 • Klimatilpasning 
 • Natur og biodiversitet 
 • Skovrejsning 
 • Økologisk landbrug 

Øvrige nationale interesser: 

 • friluftsliv 
 • landdistriktsudvikling 
 • samling af landbrugsejendomme 

Konkret er det kommuner og eventuelt Naturstyrelsen, der kan søge om fri multifunktionel jordfordeling til deres projekter. Projekterne forudsætter tydelig lokal opbakning og beror på frivillighed. 

I projekterne skal de lokale interessenter inddrages, for eksempel lodsejere, landboforeninger og grønne interessenter. Fondens midler kan alene anvendes til udgifter i forbindelse med multifunktionel jordfordeling og forventes anvendt i perioden 2020-2022.

Flere artikler fra samme sektion

Økologisk offensiv til gavn for grundvandet

KRONIK: Set gennem vandforsyningsbriller kan omlægning af landbrug til økologi være en god metode til at forhindre udledning af pesticidrester.

27-05-2020 4 minutter Omlægning

Unge klimaaktivister kræver radikale ændringer i EU's landbrug

EU's landbrugspolitik skal ændres radikalt, og der er behov for mere økologi, hvis landbruget skal blive bæredygtigt, lyder det fra den globale bevægelse Fridays for Future.

26-05-2020 3 minutter EU,   Klima,   Bæredygtighed,   Udland

Skovlandbrug kan revolutionere det europæiske landbrug

KLUMME: Landbruget skal være en del af den grønne omstilling, og skovlandbrug kan blive den nye vej for et landbrug, der skal matche kravet om bæredygtighed.

25-05-2020 5 minutter Klumme