Annonce

Annonce

En traktor spreder gødning på marken

Strammere udnyttelseskrav betyder, at den enkelte landmand ikke kan bruge så meget husdyrgødning på sin jord som hidtil. Det rammer økologer specielt hårdt, fordi økologer ikke kan kompensere med kunstgødning. Foto: Colourbox

ØL: Økologer betaler prisen for de konventionelles landbrugspakke

Det er urimeligt, at økologer nu skal undgælde for, at konventionelle landmænd med landbrugspakken fra 2016 fik lov at bruge mere gødning, lyder det fra Økologisk Landsforening.

En provokation. 

Sådan betegner Økologisk Landsforening (ØL) et forslag om at hæve kravene til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning, som Fødevareministeriet netop har sendt i høring. 

Forslaget er en konsekvens af, at landbruget ikke har nedbragt kvælstofudvaskningen tilstrækkeligt, så nu skal der lukkes huller. Strammere udnyttelseskrav betyder helt konkret, at den enkelte landmand ikke kan bruge så meget husdyrgødning på sin jord som hidtil. Det rammer økologer specielt hårdt, fordi økologer ikke kan kompensere med kunstgødning.  

Det er helt urimeligt, lyder det fra foreningens landbrugs- og fødevarepolitiske chef, Sybille Kyed:

“Danmark står med problemet, fordi det konventionelle landbrug med landbrugspakken i 2016 fik lov at gøde 20 pct. mere mod at gøre andre tiltag, der kunne reducere udvaskningen. Den sidste del er ikke lykkedes, og nu skal økologiske landmænd så betale prisen, selv om de ikke var med til festen,” siger hun.

Prisen kan meget vel være lavere udbytter og økonomisk tab for de økologiske landmænd, som i forvejen har problemer med at dække planternes behov for næringsstoffer. De høje udnyttelsesprocenter vil kunne opnås, hvis man tilsætter svovlsyre og nitrifikationshæmmere til gyllen, men det er metoder, som økologer ikke må benytte.

Det er provokerende, fordi det økologiske areal samtidig regnes med til at opfylde miljøkravet. Jo flere landmænd, der bliver økologer og dermed sænker gødningsforbruget, jo mere kan konventionelle få lov at gøde. Det er da konkurrenceforvridende.

— Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i ØL

Også Landbrug & Fødevarers økologisektion finder de nye krav uretfærdige:

“Økologerne må i forvejen bruge mindre gødning, og skal forbruget sænkes yderligere, kommer det til gå hårdt ud over de økologiske landmænd. Vi ligger allerede lavt, og så gør det ondt, når man skal længere ned. Vi har ikke samme virkemidler som de konventionelle, så det rammer hårdt,” siger sektionens formand, Hans Erik Jørgensen, til Landbrugsavisen.

I ØL kalder Sybille Kyed stramningen en provokation.

“Det er provokerende, fordi det økologiske areal samtidig regnes med til at opfylde miljøkravet. Jo flere landmænd, der bliver økologer og dermed sænker gødningsforbruget, jo mere kan konventionelle få lov at gøde. Det er da konkurrenceforvridende,” påpeger hun.

Det hjælper ikke på humøret, at ØL oplever, at ministeriet har travlt med at få nye gødningsregler og opstramninger på plads for at kunne genforhandle en dansk undtagelse, som tillader kvægbrug at udbringe op til 230 kg kvælstof fra husdyrgødning pr. hektar i stedet for den gængse grænse på 170 kg – igen en undtagelse, som økologer ikke kan bruge.

“Vi har hidtil været forstående over for myndighedernes ønske om, at samme miljøregler skal gælde alle landmænd, men det står mere og mere klart, at økologisk og konventionelt landbrug skal reguleres som to adskilte systemer, hvis vi skal have fair og lige udviklingsmuligheder,” siger Sybille Kyed.

Flere artikler fra samme sektion

Nu tager EU første skridt mod mere økologi

EU har igangsat processen, der skal øge det økologiske areal og forbrug, så unionen kan nå sin 2030-målsætning.

17-09-2020 2 minutter EU,   Udland

Verden har ikke nået ét eneste af de 2020-mål, der skulle redde biodiversiteten

I 2010 indgik 194 nationer en aftale om 20 biodiversitetsmål, som skulle opfyldes frem mod 2020. Ikke ét eneste mål er opnået.

15-09-2020 3 minutter Biodiversitet

EU udskyder med stor sandsynlighed nye økologiregler

Det var planen, at en ny økologilovgivning skulle træde i kraft om fire måneder, men nu er der lagt op til at udskyde lovgivningen med et år.

15-09-2020 2 minutter Økologiregler,   EU,   Politik