Annonce

Annonce

Annonce

Græssende køer på marken

Tilsætning af oregano i køernes foder har ikke den ønskede effekt på kreaturernes udledning af metan, viser ny dansk forskning. Arkivfoto: Økologisk Landsforening

Oregano er ikke mirakelmidlet mod køernes bøvser

Projektet MET-ANO havde store forhåbninger til, at oregano kunne bruges til at reducere køers udledning af metan.

Oregano har er ikke det mirakelmiddel mod køernes klimabelastning, som forskere havde håbet på. 

Efter at amerikanske forsøg havde vist tegn på, at oregano i køernes foder kunne reducere udslippet af drivhusgassen metan fra køernes bøvser, var der ellers forhåbninger om, at et dansk studie kunne bekræfte virkningen, men det viste sig ikke at være tilfældet.

”Det er lidt af en skuffelse, for vi havde store forhåbninger på forhånd, og vi fik megen omtale, da vi gik i gang med forsøgene. Men det ser desværre ud til at være et vildspor,” siger projektlederen for MET-ANO, Kai Grevsen, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet i Årslev, i en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen.

Da projektet blev annonceret tilbage i 2016 så Kai Grevsen et stort potentiale i at lave en mere klimavenlig mælk, da der var muligheder for at udbrede metoden til både økologiske og konventionelle køer, såfremt resultaterne altså holdt.

Målet med projektet, som også Økologisk Landsforening bidrog til, var at reducere udslippet af metan fra økologiske malkekøer med op til 25 pct., som det var rapporteret i de amerikanske forsøg, men selvom de danske forskere brugte samme type oregano, kunne de ikke genskabe de amerikanske resultater.

“Vi mener, at forskellen mellem deres og vores resultater ligger i forskellige målemetoder. Efter min vurdering er vores målinger bedre end de amerikanske, fordi vi har gennemført fodringsforsøg og målt metan-udledningen kontinuerligt i gastætte kamre over fem døgn. Amerikanerne har kun målt otte timer umiddelbart efter fodring, og derfor er vores metode meget tættere på forholdene i virkeligheden,” forklarer Kai Grevsen.

En anden forskel var, at amerikanerne havde iblandet den daglige dosis af oregano i nogle få kg af morgenfoderet, mens man i det danske forsøg blandede oreganoen op i al det foder, som koen fik i løbet af et døgn. Dermed blev fordelingen over døgnet forskellig, selv om mængden var den samme.

De danske forskere har været i dialog med amerikanerne, som efterfølgende gik videre med forsøgene og netop har rapporteret tilbage, at de heller ikke har fundet nogen effekt trods de tidligere resultater.

Skønt resultaterne af fordringsforsøgene skuffede, er de dog alligevel vigtige, mener Kai Grevsen. Forskere har øget deres forståelse af, hvordan forskellige bioaktive planter og tilsætningsstoffer virker i koens vom, og de har fået ny viden om dyrkning af oregano.

Resultaterne af projektets fodringsforsøg bliver offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift ’Journal og Dairy Science’, hvor forskerne bag det amerikanske forsøg publicerede deres resultater i 2013. Resultaterne vedr. økologisk oreganodyrkning er publiceret i Gartner Tidende (marts nummeret 2019).

MET-ANO har fået 3,8 mio. kr. i støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram GUDP.

Flere artikler fra samme sektion

Dansk EU-politiker ønsker grøn reform af landbrugsstøtten

Økologisk Landsforenings model til en ændring af EU's landbrugsstøtte møder opbakning fra Asger Christensen, der mener, at den gavner klimaet og miljøet.

28-05-2020 2 minutter EU,   CAP

Økologisk offensiv til gavn for grundvandet

KRONIK: Set gennem vandforsyningsbriller kan omlægning af landbrug til økologi være en god metode til at forhindre udledning af pesticidrester.

27-05-2020 4 minutter Omlægning

Unge klimaaktivister kræver radikale ændringer i EU's landbrug

EU's landbrugspolitik skal ændres radikalt, og der er behov for mere økologi, hvis landbruget skal blive bæredygtigt, lyder det fra den globale bevægelse Fridays for Future.

26-05-2020 3 minutter EU,   Klima,   Bæredygtighed,   Udland