Annonce

Annonce

Livøs demonstrationslandbrug stod over for en lukning, men en ny politisk aftale sikrer dets fremtid.

Politikere redder lukningstruet øko-landbrug på Livø

Danmarks to første naturnationalparker er på vej, og så er det økologiske demonstrationslandbrug på Livø reddet efter ny politisk aftale.

Der var med den forrige regering udsigt til, at det økologiske statsejede demonstrationslandbrug på Livø skulle lukkes, men den trussel er afblæst med en ny politisk aftale.

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er nemlig blevet enige om at lade landbruget fortsætte og i stedet opkøbe et andet naturområde for 10 mio. kr.

Den tidligere VLAK-regering besluttede ellers med Dansk Folkeparti sidste år, at avlsgården sammen med fem andre statsejede landbrug skulle omlægges til lysåben natur.

Økologisk Landsforenings (ØL) formand, Per Kølster, er begejstret over den politiske beslutning, da han anser Livø-landbruget som et vigtigt eksempel på fremtidens landbrug.

"Det er en sejr for den sunde fornuft, at Livø kan fortsætte som et økologisk eksperimentarium for en fremtid, hvor landbrug og natur kan gå hånd i hånd. Med ministerens beslutning er 30 års erfaring og udviklingsarbejde sat på sporet mod den fremtid, der har et afgørende behov for eksempler på løsninger, hvor klima- og naturløsninger trives side om side med, at vi skal have noget at leve af," siger han og benytter samtidig Twitter til at takke de ansvarlige politikere.

Også Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i ØL, er glad for, at Livøs landbrug overlever.

"Vi har en kæmpe opgave foran os med at skabe grøn omstilling. Alt for mange begrænser sig til at se på, hvilke nye tiltag vi kan tage i anvendelse i landbruget for at nedbringe landbrugets klima- og naturaftryk. Men der skal mere til; vi skal i gang med et U-turn i landbruget, og her er Livø et lyslevende eksempel på, hvordan landbruget kan komme til at se ud efter et U-turn. Det er derfor så godt, at der nu er indgået en aftale, så vi kan fortsætte dette vigtige demonstrationslandbrug," siger hun.

En park i Jylland og på Sjælland

I alt omfatter aftalen knap 105 mio. kr., der skal skabe mere vild natur til gavn for biodiversiteten. Det betyder, at Danmark får sine to første naturnationalparker, der skal etableres i Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland. 

I de to naturnationalparker forventes vilde dyr og planter at kunne brede sig på et område på i alt ca. 1.900 hektar, når naturnationalparkerne står færdige. Etableringen af naturnationalparker var et af elementerne i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne.

"Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi med aftalen her tager hul på Danmarks to første naturnationalparker, som skal give vildere natur herhjemme," siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Ud over de to naturnationalparker er der afsat 10 mio. kr. til stenrev i havet og 35 mio. kr. i tilskud til sammenhængende arealer i og nær ved fem beskyttede og særligt sårbare naturtyper i beskyttede Natura 2000-områder.

Mere om aftalen

  • Naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers bliver på ca. 800 ha. Den skal rumme et varieret græsningslandskab med urørt løvskov, artsrige overdrev, enge og småsøer. Der skal etableres hegn til græssende dyr.

  • Naturnationalpark ved Gribskov i Nordsjælland bliver på ca. 1.100 ha. Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder samt hegn til græssende dyr og overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter.

  • Der skal genetableres stenrev i Natura 2000-områder. De udgør vigtig levesteder for mange dyregrupper og er derfor vigtige for havbundens biodiversitet.

  • Det økologiske landbrug på Livø fortsætter. Der kan samtidig afsættes 10 mio. kr. til opkøb af et naturareal i tilknytning til eksisterende statslige naturarealer i stedet for arealet på Livø.

  • Tilskud til at forbedre naturtilstanden på særligt sårbare naturtyper.

  • Der afsættes 19 mio. kr., der skal understøtte danskernes oplevelser i naturen henover sommeren.

Flere artikler fra samme sektion

Kyllinger har bedre af at komme til verden i en stald end et rugeri

Traditionelt klækkes slagtekyllinger på et rugeri, før de transporteres til en stald, men en ny undersøgelse viser, at det vil være markant bedre for deres velfærd, hvis de klækkes i en stald.

30-11-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Æg og fjerkræ

Hos Food by Coor er det ikke nok, at kødet er økologisk

Kantineoperatøren Food by Coor serverer kun økologisk kød fra grise og køer, som er velfærdsslagtet på det landbrug, hvor de er opvokset

26-11-2020 5 minutter Foodservice,   Dyrevelfærd

Øko-landmand låner gerne sin traktor ud til dem, der lige har brug for den

Folk er velkomne til at låne Torben Langers traktor, når han ikke selv bruger den. Han er med i en lokal delecentral, hvor det handler om at eje mindre og skabe sociale relationer.

26-11-2020 2 minutter Bæredygtighed