Annonce

Annonce

Lavbundsjord med træer i baggrunden

Politikerne har fundet midler til at udtage ca. 20.000 ha lavbundsjord, men ønsket hos Landbrug & Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening Foto: Colourbox

Politikerne finder flere penge til klimabelastende jord

Der er nu afsat midler nok til at tage ca. 20.000 ha lavbundsjord ud af omdrift. Det er dog stadig et godt stykke fra branchens eget ønske.

Endnu mere lavbundsjord kan tages ud af omdrift, efter at regeringen og støttepartierne SF, Radikale Venstre og Enhedslisten samt Alternativet har fundet midler på Finansloven 2021.

I alt bliver der afsat 660 mio. kr. fra 2021-2024 svarende til 165 mio. kr. om året.

Det betyder ifølge regeringens skøn, at man kan udtage yderligere ca. 5.000 ha lavbundsjorder, hvilket vurderes at sænke landbrugets udledning af drivhusgasser med knap 75.000 ton CO2-ækvivalenter i 2030.

Sidste år blev der afsat to mia. kr. til udtagningen for perioden 2020-2029, og for de beløb, man har afsat på de seneste to finanslove, forventes det, at man kan tage 20.000 ha lavbundsjorder ud af omdrift og standse dræningen.

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening mener, man skal tage 100.000 ha ud, mens Klimarådet har vurderet, at man kan tage samtlige 170.000 ha ud af omdrift og opnå en mærkbar klimaeffekt.

Ifølge Klimarådet har det potentiale til at reducere op mod ca. 4,1 mio. ton CO2-ækvivalenter.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer