Annonce

Annonce

Annonce

Landbruget er primært forbundet med fødevareproduktion, men både Per Kølster, formand for ØL, og Uffe Jørgensen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, ser en fremtid for sig, hvor landmanden lige så vel kan producere materialer til f.eks. byggeri, legetøj, kosmetik og emballage.

Recirkulering åbner for nye muligheder

Fremtidens landbrug kan komme til at producere meget andet end fødevarer.

Produktion af materialer til tekstiler, emballage og legetøj eller energi til elværkerne kan blive en del af fremtidens landbrug, hvis den cirkulære bioøkonomi får sit gennembrud. 

»Der er et kæmpe potentiale for dansk landbrug,« siger Uffe Jørgensen, der er seniorforsker og centerleder ved Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi. 

Han forsker i, hvordan landbruget kan indgå i et cirkulært system og ser for sig, at produktionen bliver langt mere integreret i andre systemer end blot fødevaresystemet: 

»Nogle elementer i produktionen skal selvfølgelig blive, men andet skal vi have lavet helt om. Jeg ser et stort potentiale i, at primærproduktionen rykker tættere på den øvrige industri ved hjælp af bioraffineringsanslæg.«

Han nævner, at man med grøn bioraffinering kan trække fibre ud af f.eks. halm og græs til en lang række produkter og således erstatte både bomuld, der er vanskeligt at dyrke uden brug af pesticider, og syntetiske fibre baseret på fossile ressourcer. 

»Det betyder, at der kommer noget småindustri ud i landskabet, som gør, at der bliver en mere variereret produktportefølje med kulstoflagring, energi og materialer. Det er vigtigt at tænke sådan, at landmanden i fremtiden skal levere andet end fødevarer,« tilføjer Uffe Jørgensen. 

Har samme vision 

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, ser samme vision for sig. 

»Ja, vi kan i høj grad tænke i andre typer afgrøder, herunder ikke mindst vedvarende kulturer af træer o.lign. Det, vi kender i dag som et landbrug domineret af foderproduktion, vil i fremtiden være sofistikeret på flere måder - også med udnyttelse af sårbare arealer, fordi ploven kan skrottes. Der ligger enorme muligheder i det,« siger Per Kølster, der også nævner emballage, kosmetik og byggematerialer, som noget landbruget potentielt kan levere biobaserede materialer til. 

Udfordringerne er de teknologiske begrænsninger og omkostningerne ved at producere på en ny måde og i omstillingen af den industri, der bygger på stål, plast osv. 

»Det gør det svært at konkurrere med andre nuværende produkttyper, så det afhænger i høj grad af, hvordan man får skabt de nødvendige rammer for at prissætningen fungerer, så omkostningerne afspejles i prisen,« siger han, med henvisning til produkter som netop plast og stål, der ikke kan nedbrydes og kun kan genanvendes i begrænset omfang. 

Flere artikler fra samme sektion

EU: Sagen er bøf – også når den er vegetarisk

Ifølge et flertal i EU-Parlamentet skal ord som burger og pølse ikke være forbeholdt kødprodukter.

23-10-2020 3 minutter Plantebaserede fødevarer,   EU

Fresh.Land får bæredygtighedspris

I forbindelse med den danske udgave af 'Green Impact Week' som slutter fredag, har Fresh.Land fået bæredygtighedsprisen i kategorien 'Fødevarer og Landbrug'.

23-10-2020 2 minutter Bæredygtighed,   Frugt bær & grønt

Tilskudsordning giver rødt kort til grønne fisk

Både Dansk Akvakultur og Økologisk Landsforening kritiserer ny tilskudsordning til den hjemlige fiskeproduktion, som er målrettet store intensive produktionsanlæg og ikke levner plads til økologien.

23-10-2020 7 minutter Tilskud