Annonce

Christiansborg set udefra

Ingen partier på den blå fløj vil bakke op om det populære borgerforslag om en ny og mere ambitiøs klimalov. Forslaget har nået målet om 50.000 underskrifter og skal dermed behandles af Folketinget. Foto: Colourbox

Regeringen afviser at bakke op om borgerforslaget om ny klimalov

Borgerforslaget om en mere ambitiøs klimalov får opbakning fra oppositionen, men ikke fra regeringen eller Dansk Folkeparti.

Det tyder ikke på, at borgerforslaget om en ny klimalov bliver vedtaget. For selvom over 58.000 danskere har skrevet under på det, så det skal behandles i Folketinget, og oppositionen bakker op, er regeringen og Dansk Folkeparti imod forslaget. Dermed er der lige nu ikke flertal for det.

Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) mener, at regeringen allerede er på vej mod at nå Paris-aftalens mål ved hjælp af energiaftalen fra sidste år og tiltagene i regeringens klima- og luftudspil, som ministeren - trods den brede kritik - kalder ambitiøst.

"Jeg synes, det er ad dét spor, vi skal fortsætte. Handlingsvejen. Lovgivning bliver nemt blot en symbolsk handling, der ikke ændrer så meget i virkeligheden," skriver ministeren i et svar til Information.

De Konservative, der bryster sig af at være den grønne stemme i regeringen, afviser klart at bakke op. Det samme gør Dansk Folkeparti, som frygter, at forslaget vil "låse os fast i meget firkantede målsætninger og tidsfrister".

Liberal Alliance er mere tøvende i sin holdning, men vil ikke umiddelbart bakke op om forslaget:

"Vi har jo allerede en klimalov, men vi er da åbne over for at have en tilbagevendende evaluering om, hvorvidt den eksisterende klimalov lever op til de politiske intentioner," svarer klimaordfører Carsten Bach ifølge Information.

Energiaftalen og klimaudspillet, som Lars Chr. Lilleholt henviser til, viser sig dog at have en beskeden effekt på Danmarks CO2-udledning. Faktisk bliver reduktionerne de kommende 10 år mindre, end de har været de foregående 10 år som følge af initiativerne, viser beregninger fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

De to politiske initiativer vil samlet set blot reducere Danmarks CO2-udledning med seks mio. ton det kommende årti. Til sammenligning reducerede Danmark sin CO2-udledning med 17,5 mio. ton de foregående 10 år.

Det lavere reduktionstempo betyder, at vi derefter kun har 20 år til at fjerne de resterende 39 mio. ton for at nå målsætningen om at blive CO2-neutral i 2050.

Øges ambitionsniveauet ikke, viser beregningerne, at Danmark først er CO2-neutral efter år 2100.

Flere artikler fra samme sektion

EU's miljøkomité vil reducere støtten til intensive landbrug

EU's miljøkomité har stemt for, at den kommende landbrugspolitik skal reducere støtten til intensive landbrug og i højere grad belønne grønne tiltag.

19-02-2019 2 minutter PolitikCAPEU

Hegn og militær skal holde svinepesten ude af Frankrig

Bekymringen i Frankrig stiger, efter at svinepest er konstateret nær grænsen. I Danmark er opsætningen af vildsvinehegnet påbegyndt.

19-02-2019 5 minutter SvineproduktionPolitikUdland

Nyt projekt skal gøre økologi mere økologisk

Selv i økologien bruges stoffer, som er fremmede for naturen. Et nyt projekt undersøger, hvad der sker, hvis man udfaser dem.

19-02-2019 2 minutter Forskning