Annonce

Annonce

Mogens Jensen sidder ved et bord og taler

Regeringen flytter syv pct. af midlerne fra den direkte landbrugsstøtte til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet, og det har mødt kritik for at være uambitiøst. Foto: Thomas Søndergaard/Play The Game

Regeringen flytter 200 mio. kr. over i grøn pulje til landbruget

Regeringen har overført EU-midler til grønne tiltag - men den kunne faktisk have overført mere end dobbelt så meget.

Der bliver 200 mio. kr. ekstra til at gøre dansk landbrug grønnere i 2021. 

Det er resultatet af, at regeringen har besluttet at overføre syv pct. af midlerne i den direkte landbrugsstøtte til en pulje for grønne tiltag i landdistriktsprogrammet. Det er dog ikke en beslutning, der mødes med opbakning fra Danmarks Naturfredningsforening, som tidligere har givet udtryk for, at det er uambitiøst.

Midlerne kommer fra EU’s landbrugsstøtte, der består af to søjler: En direkte støtte, der gives per hektar jord, og en indirekte støtte, som er landdistriktsmidler, der har til formål at understøtte udviklingen af landbruget. At der overføres syv pct. af den direkte støtte er ikke usædvanligt, og det er faktisk muligt at flytte op mod 15 pct. af midlerne fra direkte støtte til landdistriktsmidlerne.

Allerede i december sidste år blev det besluttet at flytte midlerne, og dengang blev det kritiseret af Danmarks Naturfredningsforening, at man ikke flyttede mere end syv pct. af midlerne.

“Det er simpelthen tæskedumt, og det sender et signal om, at regeringen ikke reelt vil prioritere natur og den nødvendige klimaindsats i landbruget. De her penge kunne være med til at skabe mere natur på arealer, som det måske i dag dårligt kan betale sig at dyrke. Det kunne gøre en kæmpe forskel for den meget trængte natur. Det vinker regeringen farvel til nu, og det er jo bare et skridt i den forkerte retning,” sagde præsident Maria Reumert Gjerding dengang.

I 2016 udgav Rådet for Grøn Omstilling (dengang kaldet Det Økologisk Råd) en rapport om fremtidens landbrug, hvor rådet også gjorde det klart, at Danmark var nødt til at overføre mere end de sædvanlige syv pct. for at opfylde vores forpligtelser på miljø-, natur- og klimaområdet.

Søger den rigtige balance

I februar sagde fødevareminister Mogens Jensen (S), at regeringen arbejder på at sikre, at så meget som muligt af landbrugsstøtten skal øremærkes grønne tiltag, fordi indsatsen varierer så meget EU-landene imellem.

“Men øremærkningen skal have det rigtige indhold. Nogle lande vil sige, at de også gerne vil have en høj øremærkning, men så vil de regne revl og krat med, også ting, der reelt ikke understøtter den grønne omstilling,” sagde han til Politiken.

Som det ser ud nu med regeringens beslutning, vil der i 2021 være 245 mio. kr. til at etablere minivådområder, hvilket ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er 100 mio. kr. mere end i 2020. Samtidig er der 30 mio. kr. ekstra til miljøteknologiordningerne, mens der igen i 2021 kan søges om 70 mio. k. til, at lodsejere kan få tilskud til at rejse skov på deres grunde.

“Jeg er optaget af, at vi hele tiden finder en god balance mellem at sikre flere midler til projekter, som gør landbruget grønnere, og samtidig giver landbruget de bedste økonomiske betingelser. Jeg oplever, at landbruget er enormt omstillingsparate og villige til at gå en grønnere vej. Det er godt, for det kommer vi helt sikkert til i de kommende år,” siger miljøminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse. 

Der er i alt afsat mere end 1,5 mia. kr. i landdistriktsprogrammet fra 2021. Det endelige landdistriktsprogram for 2021 skal godkendes af Europa-Kommissionen.

Økologisk Nu arbejder på at få en kommentar fra regeringen om, hvorfor den ikke har ønsket at øge andelen af midlerne til landdistriktsprogrammet.

Flere artikler fra samme sektion

De Konservative efterlyser klimamærkning af fødevarer

Selv om det er både dyrt og kompliceret at beregne, hvad klimaaftrykket er for vores madvarer, mener ordfører fra De Konservative, at det er på tide, at Danmark indfører en klimamærkning.

28-07-2020 1 minutter Klima

Ulovlige pesticider får grønt lys af myndighederne

Trods forbud bliver ulovlige pesticider stadig brugt, fordi myndighederne giver dispensationer. Systemet bliver misbrugt, lyder kritikken.

08-07-2020 3 minutter Pesticider

Det bliver nemmere at være småskalaproducent

Nye regler vil forbedre indtjeningsmulighederne for landets småskalaproducenter med direkte salg af æg og kyllinger .

03-07-2020 2 minutter Æg og fjerkræ