Annonce

GreenF-september.png

Annonce

Daka_oktober-compressed.jpg
Rasmus Prehn sidder på sit kontor og læser i papirer

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) har onsdag præsenteret regeringens landbrugsudspil. Det møder bred kritik for at læne sig for meget op ad teknologi, der endnu ikke er færdigudviklet. Foto: Claus Bech

Bred kritik af regeringens landbrugsudspil: En farlig teknologisk sovepude

Regeringens landbrugsudspil indeholder en farlig teknologisk sovepude, mener Økologisk Landsforening. Også regeringens støttepartier og andre grønne NGO'er er kritiske.

Regeringen sætter alt for megen lid til, at fremtidig teknologi løser landbrugets klimaudfordringer, lyder det fra både politiske partier og grønne organisationer.

Regeringens udspil har fundet reduktioner i landbruget på 7,1 mio ton - ca. 50 pct. af landbrugets samlede udledninger - hvoraf over fem mio. ton er betinget af fremtidig teknologi. Regeringen gentager også sin målsætning om at fordoble økologien, og at et værktøj dertil er at forhøje arealtilskuddet til økologiske arealer.

Økologisk Landsforening tror dog ikke på, at udspillet bringer landbruget i mål med den grønne omstilling og klimaneutralitet i 2050. I en skriftlig kommentar kalder foreningen en del af udspillet for en "farlig teknologisk sovepude" og udtrykker tvivl om, at regeringen har forstået alvoren.

"Udspillet ligner en beskyttelse af et erhverv, som det ser ud i dag, og jeg kan ikke se, at regeringen ser udfordringen i øjnene og vil den reelle grønne omstilling," siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, som dog er glad for, at regeringen gentager sin økologiske målsætning.

"Der er et fint fordoblingsmål for økologi, men med en fastholdelse og beskyttelse af landbruget, som det ser ud i dag, så bliver det kun sværere og sværere at lægge om til økologi," siger han.

Foreningen bakker dog ikke op om at øge tilskuddet til de økologiske arealer - den ser hellere, at udviklingen er markedsdrevet.

Vi beder ikke om en særbehandling af økologien. Målet er, at vi får et bæredygtigt landbrug, hvor vi passer på vores klode og alle os, der lever på den.

— Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef, Økologisk Landsforening

Foreningens landbrugs- og fødevarepolitiske chef, Sybille Kyed, tilføjer, at man ønsker en bred politisk aftale, som holder til et regeringsskifte, men at politikerne samtidig er nødt til at igangsætte "en reel grøn omstilling" af landbruget her og nu:

"En god og fremtidssikret aftale skal sikre rammerne for omstilling helt ned på bedriftsniveau. Økologisk Landsforening lægger vægt på, at landbrugsstøtten får en helt ny arkitektur, så den understøtter en markedsdrevet grøn omstilling. Vi beder ikke om en særbehandling af økologien. Målet er, at vi får et bæredygtigt landbrug, hvor vi passer på vores klode og alle os, der lever på den – insekter, fugle, planter, mennesker osv., og så bevæger vi os helt naturligt over i økologien. Økologi er startet for at vise en anden og bæredygtig vej for landbruget," siger Sybille Kyed.

Hos Landbrug & Fødevarer roser man imidlertid udspillet netop for sit fokus på teknologisk udvikling. Til gengæld er organisationen imod, at regeringen vil tage en del af EU's landbrugsstøtte fra arealstøtten og i stedet dedikere den til grønne initiativer. Lige nu bruges 7 pct. af landbrugsstøtten på grønne tiltag, men det tal vil regeringen have op på 20 pct.

"Det fører til, at Danmark kommer til at bruge EU-midlerne på en væsentlig anden måde end de andre EU-lande. Dermed skævvrider man konkurrencen internt i EU til skade for Danmark, og produktionen flytter ud af landet. Målet må være at udvikle dansk landbrug. På andre områder har regeringen ellers været klar til at investere massivt," siger formand Søren Søndergaard.

WAP: Et svigt af dyrene

Udspillet møder også kritik fra regeringens støttepartier, tænketanken Concito, Danmarks Naturfredningsforening (DN) og World Animal Protection (WAP).

"Regeringen lænser sig op ad teknologi, som jo slet ikke er på plads endnu," siger DN's præsident, Maria Reumert Gjerding, til TV 2.

SF's klimaordfører, Signe Munk, udtaler til samme medie: "De teknologiske tiltag kan i sig selv være gode, men her spiller de en for stor rolle. Reduktionerne kommer til at ligge for sent og er samtidig usikre."

Landbrugsministeren forspilder en oplagt mulighed for at samtænke dyrevelfærd med klimamålet om 70 procents reduktion af CO2. Faktisk er dyrevelfærd ikke nævnt med ét eneste ord i regeringens udspil

— Esben Sloth, kampagnechef, World Animal Protection Danmark

Også Radikale Venstre og Enhedslisten kritiserer, at over halvdelen af reduktionerne skal findes ved hjælp af ny teknologi. De mener, at tallet slet ikke burde tælles med, fordi det er så usikkert.

Tænketanken Concito er også bekymret for den store vægt på usikker teknologi.

"Vi er med på, der skal satses på teknologier, men der burde være flere sikre og kortsigtede reduktioner i udspillet," siger Michael Minter, der er programleder for fremtidens fødevarer i Concito, ifølge Agriwatch.

Hos World Animal Protection er man uforstående over, at regeringen ikke har tænkt dyrevelfærd ind i et så markant udspil.

“Landbrugsministeren forspilder en oplagt mulighed for at samtænke dyrevelfærd med klimamålet om 70 procents reduktion af CO2. Faktisk er dyrevelfærd ikke nævnt med ét eneste ord i regeringens udspil,” siger Esben Sloth, kampagnechef hos World Animal Protection Danmark.

Han mener, at udspillet både svigter dyrene og de mange forbrugere, der ønsker fødevarer fra en produktion, der både tager hensyn til klimaet, miljøet og dyrevelfærden.

“Det er både uambitiøst og fortvivlende, at regeringen først og fremmest lytter til industriens landmænd, når den samtidig har lovet vælgerne en dansk CO2-reduktion på 70 pct. inden 2030. Hvis det mål skal nås, betyder det, at landbruget skal op i et helt andet tempo, og yde væsentligt mere til en bæredygtig omstilling, hvilket blandt andet betyder, at antallet af landbrugsdyr skal reduceres markant. Og lad os starte med at ulovliggøre den mest inhumane praksis: fiksering af søer,” siger Esben Sloth.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) lovede dog under pressemødet, da udspillet blev præsenteret, at regeringen kommer til at indfri sin ambition om at reducere landbrugets udledning med ca. 50 pct.:

"Gør vi ikke nok, må vi stramme ballerne yderligere eller sætte ind med andre tiltag."

Han vil dog ikke aktivt reducere den animalske produktion af hensyn til arbejdspladserne, og fordi der ses en stigende efterspørgsel på kød og mælk i udlandet. Derfor giver det bedst mening at fastholde denne produktion i Danmark, hvor klimaaftrykket er mindre end i mange andre lande, argumenterede han.

Flere artikler fra samme sektion

Forbrugerrådet Tænk: Læg klimakrav ind i Ø-mærket

Der blev luftet frustrationer fra fødevarebranchen, da greenwashing og klimamærkning blev diskuteret på årets økologikongres. Flere mener, at klimakrav med fordel kan lægges ind i økologimærket.

26-11-2021 6 minutter Økologikongres 2021,   Forbrug,   Klima

Ministerium lancerer en vild julekalender

Miljøministeriet lancerer 1. december en julekalender med 24 fantastiske fortællinger om alt fra padder og præstebiller til Danmarks vildeste naturforvalter.

26-11-2021 3 minutter Biodiversitet

Hegnsholts høns lever af restprodukter som mask, pulp og chillisovs

Ægproducent Johanne Schimming har så gode erfaringer med at fodre sine høns med økologiske restprodukter fra fødevareindustrien, at der efter hendes vurdering bør være basis for at etablere en foderfabrik, der kan stå for produktion og distribution af foder til flere landbrug, som ønsker at være en del af den cirkulære økonomi.

26-11-2021 4 minutter Økologikongres 2021,   Æg og fjerkræ