Annonce

Annonce

Honningbi på en tidselblomst

Den negative effekt på både honningbier og vilde bier har medført, at EU har forbudt brugen af tre typer neonikotinoider. Alligevel er det muligt at bruge midlerne via dispensationer. Foto: Colourbox

Ulovlige pesticider får grønt lys af myndighederne

Trods forbud bliver ulovlige pesticider stadig brugt, fordi myndighederne giver dispensationer. Systemet bliver misbrugt, lyder kritikken.

Mindst 67 gange er der givet dispensation til udendørs brug af tre neonikotinoider, siden de blev forbudt i EU april 2018.

Det viser en undersøgelse fra mediet Unearthed.

Ifølge Apolline Roger, miljøadvokat for den velgørende juraorganisation ClientEarth, er disse dispensationer ikke et tegn på nødsituationer, men derimod gængs praksis.

“De er sjældent retfærdiggjort og ofte gentaget. Det betyder, at lande konsekvent igen og igen bryder EU-loven og i processen sætter mennesker, miljøet og pollenspredere i fare,” siger hun til Unearthed.

Nick Mole, politiske leder ved NGO’en Pesticide Action Network, kalder det for “omfattende misbrug” af dispensationssystemet.

De tre neonikotinoider - clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam - der har været benyttet i konventionelt landbrug, er blev forbudt på friland og til bejdsning af frø, fordi studier har vist, at de kan have negative konsekvenser for bier. Men jf. artikel 53 i EU’s pesticidforordning kan der gives dispensation, når ‘det skønnes nødvendigt på grund af en fare, som ikke kan bekæmpes på nogen anden rimelig måde’.

16 forskellige EU-lande har givet mindst én dispensation, og Belgien er med 14 dispensationer det EU-land, der har givet flest. Danmark er også iblandt; i 2018 fik sukkerbranchen dispensation til at bejdse bederoefrø med midlet Gaucho, der indeholder aktivstoffet imidacloprid.

Ifølge Nordic Sugar har det været nødvendigt, fordi der ikke findes egnede alternativer til bejdsning. 

I et andet tilfælde gav Miljøstyrelsen dispensation til, at der kunne bruges Merit Turf med aktivstoffet imidacloprid på golfbaner.

Efter regeringsskiftet i 2019 har miljøminister Lea Wermelin (S) dog valgt at sætte en stopper for dispensationerne og givet sukkerroebranchen ét år til at finde alternativer i de konventionelle landbrug.

Pesticidproducenter ansøger selv

I mindst 14 af de 67 gange, der er givet dispensation, var det ifølge Unearthed en pesticidproducent selv, der stod som ansøger.

En talsperson for pesticidproducenten Bayer oplyser til Unearthed, at det i langt størstedelen af sagerne var en lokal landmand eller landboforening, som har ansøgt om dispensationen, og at Bayer kun har været medansøger i “få” af ansøgningerne. 

En talsperson for producenten Syngenta siger, at der var uregelmæssigheder i databasen over dispensationer, så selvom Syngenta står som afsender og modtager af syv dispensationer er det reelle tal i virkeligheden én.

En talsperson for Europa-Kommissionen siger til Unearthed, at tallene viser, at der efter 2018-forbuddet gives “markant færre” dispensationer til brug på andre afgrøder end sukkerroer.

Unearthed er drevet af Greenpeace, men arbejder med en selvstændig redaktion. Mediet gik tidligere under navnet Energydesk.

Flere artikler fra samme sektion

De Konservative efterlyser klimamærkning af fødevarer

Selv om det er både dyrt og kompliceret at beregne, hvad klimaaftrykket er for vores madvarer, mener ordfører fra De Konservative, at det er på tide, at Danmark indfører en klimamærkning.

28-07-2020 1 minutter Klima

Regeringen flytter 200 mio. kr. over i grøn pulje til landbruget

Regeringen har overført EU-midler til grønne tiltag - men den kunne faktisk have overført mere end dobbelt så meget.

08-07-2020 4 minutter Tilskud

Det bliver nemmere at være småskalaproducent

Nye regler vil forbedre indtjeningsmulighederne for landets småskalaproducenter med direkte salg af æg og kyllinger .

03-07-2020 2 minutter Æg og fjerkræ