Annonce

Annonce

Demonstranter holder et stort banner op med teksten

Den verdensomspændende klimaorganisation Fridays for Future råder i et åbent brev EU til at revidere den kommende landbrugspolitik. Foto: Tommi Boom/flickr/CC-BY-SA-2.0

Unge klimaaktivister kræver radikale ændringer i EU's landbrug

EU's landbrugspolitik skal ændres radikalt, og der er behov for mere økologi, hvis landbruget skal blive bæredygtigt, lyder det fra den globale bevægelse Fridays for Future.

Der er behov for en helt anden landbrugspolitik i EU, hvis klimakrisen skal løses. Det mener den globale klimabevægelse for unge Fridays for Future, som blev stiftet i kølvandet på Greta Thunbergs strejke i Sverige.

I et åbent brev til EU skriver Fridays for Future-afdelinger fra 13 europæiske lande, at der er alt for mange problemer i den nuværende fødevareproduktion, både hvad angår dårlig økonomi, udledninger af drivhusgasser og forurening fra pesticider.

“Vi er nødt til at indse, at CAP’en (EU’s fælles landbrugspolitik, red.) er et centralt element i at løse klimakrisen,” står der bl.a. i brevet.

De henviser til et videnskabeligt indlæg i tidsskriftet British Ecological Society underskrevet af 3.600 professorer og forskere, hvori skribenterne kritiserer udkastet til den kommende CAP, der betegnes som et skridt på vejen, men slet ikke tilstrækkeligt.

“Det ironiske er, at landbruget kunne tilbyde mange af løsningerne: En halvering af produktionen og forbruget af animalske produkter kunne reducere udledningerne med op mod 40 pct. Udledningerne kunne blive reduceret hurtigt, hvis man reetablerede vores tørvebundsarealer og jorder. Udledningerne kunne blive negative ved hjælp af fiksering i vores jord, for som FAO har gjort klart: ‘jorden er vores skjulte allierede’ i at tackle klimakrisen,” skriver klimaaktivisterne i det åbne brev.

Mere agroøkologi og færre pesticider

De nævner endvidere, at agroøkologi og et stop for forureningen med pesticider kan hjælpe biodiversiteten, og at den kommende CAP er nødt til at vise vejen mod klimaneutralitet og samtidig sikre, at landbrugsstøtten går til landmænd, der yder noget ekstra til gavn for klimaet, miljøet og naturen.

“Vi står bag landmændene og landbrugsmedarbejderne, uanset om de er økologer eller ej - der er ingen omstilling uden dem. Det er kun ved at samarbejde, at vi kan lave ændringer,” skriver de.

Brevet er offentliggjort, blot få dage efter at EU har præsenteret sin fødevarestrategi ‘Farm to Fork’ og biodiversitetsstrategi. Fridays for Future mener alligevel, at EU’s politik på området er utilstrækkelig.

“Alt, hvad der hidtil er blevet diskuteret, er uforeneligt med Paris-aftalen,” siger talsperson Tilman von Samson til The Guardian og tilføjer:

“Vi vil minde Kommissionen om sit ansvar. Hvis den ønsker reel forandring, er den nødt til at begynde med en ny CAP.”

Fridays for Future er en verdensomspændende klimabevægelse henvendt til unge, der har stået bag sammenlagt 80.000 strejker i 214 lande. 

Flere artikler fra samme sektion

Rapport: Økologi kan hjælpe Danmark med at leve op til FN's verdensmål

En ny rapport, der skal vise, hvordan Danmark konkret kan leve op til FN's 17 verdensmål, peger på økologi som et af værktøjerne.

30-09-2020 3 minutter Bæredygtighed

Politikere vil gøre økologi billigere

Det nystiftede parti Frie Grønne, som inkluderer flere nuværende folketingspolitikere, ønsker både mere støtte til økologi og en afgiftsreform, som understøtter det økologiske forbrug.

30-09-2020 1 minutter Politik

Professor er bekymret over pesticidforbruget

Professor Erik Arvin advarer om, at pesticidforbruget er ved at sætte det rene grundvand over styr. Dansk Planteværn afviser bekymringen.

29-09-2020 4 minutter Pesticider