Veganerpartiets formand, Henrik Vindfeldt (yderst t.h.), mener, at der er problemer i det økologiske landbrug, som partiet vil se på. Fokus er dog først og fremmest på det konventionelle landbrug.

Veganerpartiet lægger op til markante ændringer i økologien

På flere punkter lever nutidens økologiske husdyrhold ikke op til Veganerpartiets idéprogram. Debatten er forsimplet, mener Per Kølster, Økologisk Landsforening.

Mens Veganerpartiet har været fremme med kritik af det konventionelle landbrug, har partiet været mere fåmælt vedrørende den økologiske del.

DR's Detektor har imidlertid set et uddrag af partiets endnu ikke offentliggjorte idéprogram, og her er der flere politiske holdninger, som er uforenelige med det økologiske regelsæt, som det ser ud i dag. 

Eksempelvis vil partiet afskaffe dyretransporter, kunstig inseminering af dyrene og en tidlig adskillelse af unger og moder. De økologiske regler tillader dyretransport i op til otte timer, kunstig inseminering, og at fx kalv og ko må adskilles efter 24 timer og so og pattegrise efter 40 dage.

Veganerpartiets formand, Henrik Vindfeldt, har afvist at stille op til interview med Detektor, men det er alligevel lykkedes Detektor at få stillet spørgsmål til ham via netmediet Den Uafhængige. Her svarer han bl.a., at han synes, "det er forkert" at lade økologiske landmænd adskille kalve fra deres mødre efter 24 timer og transportere dyr i op til otte timer.

Han lægger dog op til, at partiet først og fremmest vil se på det konventionelle landbrug. 

"Det er en kæmpe opgave at lukke det konventionelle landbrug. Det er en Mars-mission. Så jeg håber også, vi får mulighed for at kigge på den økologiske produktion. Der er også nogle problemer der," lyder det bl.a. fra Henrik Vindfeldt.

Per Kølster: Mange mellemregninger mangler

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, mener imidlertid, at Detektors artikel forsimpler det økologiske landbrug ved blot at inddrage korte eksempler på økologiregler, som er uforenelige med Veganerpartiets ønsker; dels fordi flere økologer gør mere, end hvad reglerne foreskriver, dels fordi branchen arbejder på at skærpe kravene og forbedre dyrevelfærden.

"Der er mange mellemregninger, som ikke er med. Det er ikke, fordi det er forkert, hvad Detektor skriver, men der er lagt fokus på det, som ikke er økologiens intention. Tager man for eksempel adskillelsen af ko og kalv, er virkeligheden jo, at mange økologer gør noget andet, og der arbejdes intenst på mor og kalv-samspillet. Den nuancering forsvinder i artiklen," siger Per Kølster.

Veganerpartiet ønsker også, at høner kun lægger det naturlige antal æg - 6-12 om året - frem for de ca. 300 æg som de kommercielle høner lægger. 

Her minder Per Kølster om, at det trods alt handler om at drive et landbrug, og at man så er nødt til at finde en balance mellem at drive et økonomisk rentabelt erhverv og arbejde for en så høj dyrevelfærd som muligt.

"Der er meget langt fra den idylliserede forestilling om, hvordan man kan have husdyr, og så virkelighedens vilkår, hvis det er et landbrug, der skal kunne klare sig på markedsvilkår. Det er dog ikke vores intention at stå stille - vores intention er at udvikle økologien, og dér spiller husdyr en rolle i sig selv," siger han.

Flere artikler fra samme sektion

Hyppig udmugning og teltoverdækning skal sænke landbrugets forurening

Et ekspertudvalg er kommet med en række forslag til, hvordan dansk landbrug kan sænke sin ammoniak-forurening.

19-10-2020 3 minutter Miljø,   Politik

Anima lancerer offensiv kampagne mod Rema 1000

Rema 1000 undrer sig over Animas angreb på kædens salg af såkaldte turbokyllinger.

19-10-2020 4 minutter

Økologs rødkløver godkendt til medicinsk brug

Den fynske økolog og urteproducent Michael Mohr Jensen har fået rødkløver-produktet Regoros godkendt som fødevare til særligt medicinsk formål.

15-10-2020 1 minutter Produktudvikling,   Eksport,   Virksomheder