Annonce

Annonce

Nærbillede af en høne

Ifølge Veganerpartiet må der være tale om lovbrud, når hønerne så systematisk har brud som følge af produktionen. Foto: Pixabay

Veganerpartiet politianmelder landets største ægproducenter

Hele ægproduktionen er uetisk, mener Veganerpartiet, efter det er kommet frem, at 9 ud af 10 høner har brud på brystbenet. Partiet har derfor politianmeldt landets største ægproducenter.

Opdateret d. 9/11 kl. 19:09 med kommentarer fra ægproducent Lars Bredahl

15 af landets største ægproducenter er blevet politianmeldt af Veganerpartiet for at overtræde §2 i Dyrevelfærdsloven, heriblandt er også økologiske producenter.

Anmeldelsen kommer som reaktion på, at et nyt studie fra Københavns Universitet har fundet frem til, at ca. 85 pct. af alle æglæggende høner i den danske ægproduktion lider af brud på brystbenet. Årsagen menes at være, at hønerne begynder at lægge æg, før deres skelet er tilstrækkeligt udvokset, og bruddene derfor sker indefra.

Ifølge Veganerpartiet må der være tale om lovbrud, når hønerne så systematisk har brud som følge af produktionen; i anmeldelsen står således, at det "må vurderes, at der ikke kan leves op til bestemmelsen om at dyrene ‘beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe’, som loven foreskriver".

At brække brystbenet er både smertefuldt og skaber varige mén. Derfor er det en tydelig lovovertrædelse af en lov, der bør have til hensigt at beskytte dyr.

— Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet

Dyreværnsloven blev i 2020 ændret til Dyrevelfærdsloven, hvor dyr som noget nyt skal betragtes som sansende væsener i juridisk forstand, lovens §2 lyder, at ”Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.”

Partiet mener derfor, at det ikke burde være muligt at fortsætte produktionen.

”At brække brystbenet er både smertefuldt og skaber varige mén. Derfor er det en tydelig lovovertrædelse af en lov, der bør have til hensigt at beskytte dyr,” udtaler Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet, i en pressemeddelelse, og fortsætter:

”Vi har i de seneste 2.000 år ikke været i tvivl om, at dyr er sansende væsener. Det er ikke noget nyt. Det nye er videnskabelig tydelighed om, at vi udsætter dyr for lidelse. Det skal vi have stoppet."

Veganerpartiet har valgt at anmelde producenter med 50.000 eller flere høns, hvilket løber op i produktioner med i alt 1.849.942 mio. høns. Producenterne er anmeldt for overtrædelser vedrørende halvdelen af hønsene; altså godt 900.000 overtrædelser, idet studiet fra Københavns Universitet viste, at forekomsten af brud på brystbenet i de besætninger med færrest tilfælde lå på 50 pct.

"På de besætninger, hvor der var færrest ramt af knoglebrud, var det stadig halvdelen af dyrene der fortsat må producere for vores appetit, mens deres kroppe går i stykker indefra. Derfor har vi ladet tvivlen kommet besætningsejerne til gode og kun anmeldt halvdelen af deres dyr,” udtaler Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet.

Han tilføjer:

”Vi vil gerne starte med at stille disse 15 producenter til ansvar over for deres måde at behandle andre dyr i jagten for profit. Når reaktionen er en trækken på skuldrene, så må der handles gennem myndighederne. Hele branchen er uetisk. ”

Forholdt branchens beslutninger på sidste uges stormøde, hvor der blev igangsat flere konkrete initiativer, der skal afhjælpe problemet, lyder svaret fra Michael Monberg til Økologisk Nu:

"Det er godt at høre, at der er nogen, som trods alt vil gøre noget. Men branchen mener, at det vil tage årtier at 'løse problemet'. Hvordan man så kan holde produktionen kørende nu, er mig en gåde. Jeg kunne forstå, hvis man stoppede denne uetiske produktion nu, og så kigger på en kontrolleret opstart senere, men nej - det er profit før dyrenes liv og levned."

Producent er ked af situationen

Lars Bredahl, økologisk ægproducent og formand for Æg- og Fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening, er ikke overrasket over Veganerpartiets reaktion, men han mener alligevel, at det er en "voldsom" handling at politianmelde producenter.

"Jeg ville ønske, at de havde kontaktet os og konfronteret os med det, så vi kunne få en snak med dem, for jeg synes, at vi gør utroligt meget for at løse det her problem," siger Lars Bredahl og henviser til det nylige møde mellem branchen, detailkæderne, forskere, NGO'er og fødevareministeren.

Han mener samtidig, at det er en overdrivelse, når Michael Monberg siger, at det vil tage årtier at løse problemet. Godt nok anerkender han, at der formentlig kan gå et årti, før man har avlet sig frem til en produktionsrace, der kan lægge æg uden at få brud på brystbenet, men han påpeger, at flere initiativer allerede ér sat i værk for at mindske problemet med de nuværende racer.

"Vi er en branche, som er presset på grund af denne sag, men vi gør alt, hvad der står i vores magt for at løse problemet. Det er en samlet branche med detailhandlen, politikere og dyreværnsforeninger, som er enige, og Veganerpartiet må gerne holde os op på det her. Er der ikke sket noget om fem år, er det klart, at vi står med et problem. Jeg er ikke enig i deres metode, men jeg synes, det er fint, at de retter fokus på problemstillingen, for vi er virkelig kede af den," siger Lars Bredahl og tilføjer:

"Der foregår rigtig meget med det mål at arbejde for hønsenes ve og vel. På den lange bane skal vi helt have fjernet problemet, og i første omgang skal vi minimere det. Det er selvfølgelig målet, at vores dyr ikke skal have lidelser."

Flere artikler fra samme sektion

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Thises næstformand stiller op som ØL-formand

GENERALFORSAMLING 2022: Et tredje medlem af Økologisk Landsforening har nu meldt sig som formandskandidat forud for foreningens generalforsamling.

24-01-2022 3 minutter Generalforsamling 2022

Nu skal der flere økologiske ingredienser i danske brød

Danske bagerier har gennem flere år klaget over mulighederne for at anprise brugen af økologiske ingredienser i brød. Nu forsøger Økologisk Landsforening sammen med dagligvarehandlen og bagerbranchen at lægge pres på myndighederne for at få lempet reglerne.

24-01-2022 7 minutter Bageri,   Mærkning