Annonce

GreenF-september.png

Annonce

OK21_okonu_1600x300.jpg

Annonce

NATEXPO-21-PARIS--1600x300--CTA-GB.jpg

I en foderplan med meget græs giver raps højere mælkeydelse end soja.

Forskere: Soja er overvurderet til økologiske malkekøer

I græsbaseret mælkeproduktion får man mere ud af at fodre med raps end med soja, konkluderer forskere fra Sveriges lantbruksuniversitet, som ikke kan få resultater fra fodringsforsøg til at stemme med NorFors teoretiske proteinværdier.

Soja er et udbredt fodermiddel til økologiske malkekøer. Proteinkvaliteten er høj i NorFor – et fælles nordisk fodervurderingsværktøj – men forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet kritiserer NorFor for at overvurdere soja ift. raps.

I en artikel i universitetets nyhedsbrev refererer forskerne med professor Pekka Huhtanen i spidsen til undersøgelser, der viser, at raps i en græsbaseret fodring giver en højere ydelse målt i kg mælk og kg protein end soja, når der gives samme mængde protein. Erstattes de to fodermidler kg til kg, er mælkeydelsen ens.

Overvurderingen af soja ift. raps har betydning, når rådgivere og landmænd skal finde frem til den billigste måde at sammensætte en optimal foderplan på. Når sojas værdi overvurderes, får den et fortrin i den beregning.

Problematikken er også aktuel herhjemme, hvor fodringsforsøg viser, at rapskager kan erstatte sojakager uden fald i mælkeydelsen.  

Forbudt i Finland

Forskerne noterer, at soja ud fra en etisk betragtning ikke bør bruges til mælkeproduktion, hvor under en tredjedel af protein i foderet genfindes i mælken. I Finland er det forbudt at fodre malkekøer med soja, og raps er derfor en udbredt proteinkilde i finske kvægbesætninger, fremgår det af forskernes artikel..

Forskerne konkluderer på baggrund af deres undersøgelse:

  • Hos malkekøer, der fodres med græsensilage, giver rapsmel bedre udbytte af proteinet end sojamel

  • Varmebehandling af rapsmel giver ikke mere mælkeprotein. Ubehandlet rapsmel er godt foder til malkekøer

  • Ærter og hestebønner kan ikke erstatte raps i foderplanen

  • Ærter og hestebønner er værdifulde afgrøder i sædskiftet og et godt fodertilskud, hvis kløvergræsset har lavt proteinindhold

  • AAT-værdier i NorFor for ubehandlet og varmehandlet raps samt soja stemmer ikke med den observerede respons i form af mælkeprotein

Flere artikler fra samme sektion

Nyt klimaværktøj medregner også jordens evne til at lagre kulstof

Fra 2022 kan landmænd sætte tal på kulstoflagringen i kløvergræsmarker og i sædskiftet i det hele taget. Landbrugets Klimaværktøj medregner jordens kulstofbalance, når udledning af drivhusgasser fra planteavl gøres op.

28-09-2021 3 minutter Klima

Vismand sår tvivl om tænketanks dystre forudsigelse af økologers økonomi

Landbruget - særligt økologerne - bliver hårdt ramt, hvis regeringens landbrugsudspil gennemføres, vurderer tænketanken Axcelfuture. Vismand Lars Gårn Hansen er dog ikke overbevist om, at beregningen bliver virkelighed.

28-09-2021 7 minutter Økonomi,   Klima,   Politik

Eksperter vil finde ud af, hvad køerne laver, når de er på skovtur

På gården Ellinglund ved Silkeborg har ammetanter og kalve adgang til indhegnede skovarealer. Center for Frilandsdyr undersøger, hvordan dyrene bruger skoven. Det sker med GPS, kameraer og adfærdsstudier i marken.

27-09-2021 5 minutter Kvæg