Mark og stald

Nu skal græsproteinet stå sin prøve i svinestalden

I et projekt får en gruppe grise serveret en kost, hvor en del af proteinet i foderet kommer fra kløvergræs. Håbet er at sænke importen af soja.

20-03-2019 2 minutter SvineproduktionForskning

Rengøring med hydratkalk forsinker kalvediarré

Svenske forskere har undersøgt, om desinfektion med kalk kan fjerne cryptosporidier og forhindre kalvediarre. Det er ikke helt tilfældet.

19-03-2019 2 minutter ForskningMejeri

Festival for økologiske korn-nørder

Bønder, bagere og bryggere mødes med forskere og forædlere fra hele Europa til international økologisk kornfestival 26.-28. juni.

19-03-2019 2 minutter Planteavl

Nye økologer kan få en mentor

Mange landmænd har de seneste år omlagt til økologisk drift. For at hjælpe dem godt i gang med økologien og styre uden om de værste faldgruber, tilbyder Økologisk Landsforening en gratis mentorordning i 2019.

18-03-2019 2 minutter Generationsskifte

Sådan undgår du foderspild i griseproduktionen

Et notat fra Seges redegør for årsager til foderspild i økologiske besætninger, udfordringer og mulige overvejelser og løsninger

14-03-2019 6 minutter Svineproduktion

Haveejere har meldt sig selv efter forgiftning af kvier

Hensmidt haveaffald kostede seks kvier livet. Nu har haveejerne kontaktet landmanden: De handlede i god tro.

12-03-2019 2 minutter

Ko og kalv sammen - det er ligetil

KRONIK: Småkalve går i samme flok som de malkende køer i op til 100 dage hos landmand Hans Möller i Lentföhrden lige nord for Hamborg. Det har de gjort siden 2014, og i dag er han glad for systemet, som han mener er ligetil.

11-03-2019 6 minutter KvægDyrevelfærd

EU-politikere ser på kulstoflagring

To kandidater til EU-parlamentet trak i gummistøvlerne for at blive klogere på jord, økologi og bæredygtighed.

11-03-2019 1 minutter Udbytte og jordbearbejdning

Efterafgrøder i alle marker giver gevinst

Gevinsterne ved at have veletablerede efterafgrøder er mange, og som udgangspunkt er det en god ide at planlægge efterafgrøder i alle marker.

07-03-2019 2 minutter Fagligt taltPlanteavl

Nyt beregningsgrundlag for de økologiske producenter af grise udskydes

Landbrugsstyrelsen oplyser, at styrelsen snarest vil udstede en ændring af gødskningsbekendtgørelsen.

07-03-2019 1 minutter Svineproduktion

Skal rapsen leve - eller pløjes ned?

Ikke alle år er ens, og måske står rapsen bedre i år end sidste år, men er du i tvivl om marken skal pløjes eller ej, kan du få hjælp i en digital beslutningsmodel til økologisk vinterraps.

07-03-2019 3 minutter Planteavl

Klimamyte er ved at blive manet i jorden

Ifølge Landbrug & Fødevarer er der ikke belæg for at hævde, at økologi er mere klimabelastende end konventionelt landbrug.

06-03-2019 4 minutter Klima & energi

Nu kan du søge om tilskud til etablering af minivådområder

Ansøgningsrunden er nu åben for alle dem, der vil være med til at etablere minivådområder.

05-03-2019 1 minutter MiljøTilskud

Naturtjek var en "øjenåbner" for Ole Jakobsen

Inden Ole Jakobsen sagde ja til et naturtjek, forestillede han sig, at tjekket ville være lidt à la et miljøtilsyn. Nu ved han bedre.

04-03-2019 5 minutter Natur

Har du tjek på naturen?

KRONIK: Der er mange steder på bedriften, hvor man som landmand kan gøre noget godt for naturen, men hvordan inviterer man de vilde fugle, blomster, svampe, sommerfugle og bier indenfor?

04-03-2019 5 minutter Natur

Projekt skal udvikle mobile foderanlæg til frilandssøer

Eksisterende fodringsanlæg til søer fungerer dårligt på friland. Økologisk Landsforening har derfor fået midler fra Svineafgiftsfonden til at udvikle elektronisk sofodring med transponder (ESF).

04-03-2019 3 minutter Svineproduktion

Nu er vi klar med mere mad til bierne

NATURKLUMMEN: 76.000 forbrugere og 250 økologiske landmænd inviteres med i et projekt, der skal give mad til bierne.

01-03-2019 5 minutter NaturklummenNatur

Afrikansk svinepest kan spredes gennem foder og vand

Selv en lav koncentration af virus er nok til at sprede afrikansk svinepest gennem væske, viser ny forskning.

27-02-2019 3 minutter SvineproduktionForskning

Opråb fra svineproducent: Lad os have smertestillende stående

Allan Thomsen finder det uforståeligt, at han ikke må have smertestillende medicin stående, så grise, der har ondt, kan smertelindres, inden dyrlægen ankommer.

26-02-2019 3 minutter Svineproduktion

Økologiske jordbær klarer sig bedst mod skadedyr

Økologiske jordbærmarker har en mere jævn fordeling af skade- og nyttedyr end den konventionelle pendant. Det viser resultater fra et nyt dansk studie fra KU.

22-02-2019 2 minutter Frugt bær & grøntForskning

Nye krav til gødning og halm skal løfte økologien

Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening har udarbejdet et fælles forslag til ny praksis for brug af ikke-økologisk gødning og ikke-økologisk strøhalm.

21-02-2019 4 minutter NæringsstofferPolitiske udspil

Nye muligheder i gødningsstrategien

KRONIK: Koncentreret recirkuleret gødning er en af mulighederne, som bidrager til mindre marktryk, større udbytte og mere handlefrihed.

20-02-2019 3 minutter KronikNæringsstoffer

Dyrevelfærd kan opfattes på flere måder

Der findes ikke én definition på dyrevelfærd. Ligesom man kan have forskellige natursyn, kan man også se på dyrevelfærd på forskellig måde.

18-02-2019 4 minutter DyrevelfærdKvæg

Forskere efter skræmmende insektnedgang: Køb økologisk

Et nyt studie har vist en dramatisk nedgang for verdens insekter. Nu anbefaler to forskere, at man køber økologi. Haveejere kan også hjælpe til.

14-02-2019 5 minutter Natur

Affald er fremtidens fosforkilde

Landbruget skal i fremtiden genbruge fosfor fra affald. Forskere sætter i en ny rapport tal på gødningsværdien af bl.a. komposteret have- og husholdningsaffald.

13-02-2019 3 minutter Næringsstoffer

Vil du være vært for en årlig familiebegivenhed?

Interessen for at besøge økologiske gårde er stor, og 26. maj kan danskerne komme helt tæt på de økologiske grise, når der er Sofari. Er du en af værterne?

12-02-2019 1 minutter Svineproduktion

Ændringer for dig, der producentskifter marker

Landbrugsstyrelsens digitalisering medfører ændringer for dem, der producentskifter marker med tilsagn om pleje af naturarealer og økologisk arealtilskud.

12-02-2019 1 minutter Økologiregler

Sådan behandler du fodermidler

FAGLIGT TALT: Korn og hestebønner kan forarbejdes på forskellige måder, men hvordan er holdbarheden og næringsstoftildelingen afhængig af forarbejdningen?

12-02-2019 2 minutter Fagligt talt

Økologiske landmænd danner ny forening

Holistisk afgræsning er omdrejningspunkt for en ny forening, som en gruppe økologiske landmænd danner den 8. marts i Vingsted. Formålet er at udbrede viden om holistisk styret afgræsning.

11-02-2019 2 minutter Holistisk afgræsningØRD

Projekt baner vejen for bedre dyrevelfærd hos fjerkræ

I løbet af de kommende to år skal projektet ’Dyrevelfjer’ indsamle, afprøve og udbrede løsninger til fremtidige forbedringer af dyrevelfærden i økologiske fjerkræbesætninger.

11-02-2019 3 minutter DyrevelfærdÆg og fjerkræ

Tørken kostede landbruget mindre end forventet

Landbrugssektoren blev rent økonomisk sat nogle år tilbage pga. tørken. Flere faktorer såsom brexit og klimaforandringerne gør fremtiden usikker.

07-02-2019 3 minutter TørkeØkonomi

Kan græssende kyllinger give bedre økonomi?

Det skal undersøges, om slagtekyllinger selv er i stand til at hente en væsentlig del af deres protein- og energikilde på udvalgte græsningsafgrøder.

07-02-2019 2 minutter KronikÆg og fjerkræ

Hjemmeside gør naturpleje nemmere

KRONIK: Landbrugsstyrelsen har netop lanceret en ny hjemmeside, der skal gøre det nemmere for landmænd at lave vildt- og bivenlige tiltag med grundbetaling.

07-02-2019 3 minutter NaturNaturklummen

Forskerne har stort fokus på ko-kalv-problematikken

Ikke færre end fire forskningsprojekter stiller skarpt på, hvordan det er muligt at udvikle nye robuste og innovative staldsystemer, som gør det muligt, at ko og kalv går sammen i længere tid.

07-02-2019 2 minutter DyrevelfærdKvægForskning

Nye kvægprojekter har fokus på velfærd

Økologisk Landsforening slår et slag for dyrevelfærden i kvægbesætninger i en række projekter i 2019.

06-02-2019 4 minutter DyrevelfærdKvæg

Ny opgørelse viser antallet af ulve i Danmark

Der er færre ulve i Danmark nu end i 2017, konkluderer Miljøstyrelsen i et nyt notat.

06-02-2019 1 minutter Natur

Projekt efterspørger øko-landmænds holdninger

Er du økologisk landmand, kan du lige nu give din mening til kende om økologisk udsæd. En spørgeskemaundersøgelse i EU samler information om hvordan, landmænd oplever tilgængelighed og kvalitet af økologisk udsæd.

06-02-2019 1 minutter Planteavl

Forskere ser på muligheden for senere fravænning af ko og kalv

Senere fravænning af ko og kalv har positive indvirkninger på kalvens sociale færdigheder, men der er flere hensyn, som skal afvejes.

06-02-2019 5 minutter DyrevelfærdMejeri

Gratis øko-tjek til landmænd og gartnerier i Odense Kommune

Økologisk Landsforening tilbyder et gratis omlægningstjek til landmænd og gartnerier med fødevareproduktion i Odense Kommune.

06-02-2019 3 minutter OmlægningØkologisk Landsforening

Et skur på en minilæsser har løst et problem i faremarken

Når grisene skal håndteres i faremarken, er der flere parter, der skal tages hensyn til: grisene, soen og medarbejderen.

05-02-2019 4 minutter DyrevelfærdSvineproduktion

Flere problemer forsvinder, når grisene får mere plads

Flintholm Økogrise opfeder 1.500 slagtesvin på friland. Det hele startede med en træls aflysning.

05-02-2019 4 minutter DyrevelfærdSvineproduktion

Bliv god til noget, der er svært

I forbindelse med ØkologiRådgivning Danmarks Next Step-møde i Billund kunne deltagerne høre om, hvordan de skaber merværdi i kornet.

04-02-2019 4 minutter Planteavl

Landmand har specialiseret sig i at få gode priser for besværlige afgrøder

Bjarne Larsen fra Forum ved Esbjerg har specialiseret sig i at dyrke de afgrøder, der på den ene side er svære at dyrke og på den anden holder en god pris.

04-02-2019 4 minutter Planteavl

Kasper Clausen har reduceret kørslen på sin mark

Sammen med sine forældre driver Kasper Clausen en stor økologisk kvægejendom ved Nordenskov. På ejendommen er der stort fokus på udbyttet i kløvermarkerne, og faste kørespor er seneste tiltag i jagten på højere udbytter.

01-02-2019 3 minutter Nye løsninger

Kløvergræs er følsomt over for trafik på marken

Faste kørespor kan gavne udbytterne i kløvermarken, som er særligt sårbar over for megen ustruktureret kørsel.

01-02-2019 3 minutter Nye løsninger

Forsker svarer på populær kronik om holistisk afgræsning

En kronik af en kvægbrugskonsulent om holistisk afgræsnings klimabidrag er blevet flittigt læst. Nu giver en forsker på området sit syn på emnet.

30-01-2019 3 minutter Klima & energiHolistisk afgræsning

Kan det betale sig at introducere urtegræs i sædskiftet?

KRONIK: At introducere multifunktionelle græsblandinger i sædskiftet kan løse nogle udfordringer i jordbruget, men hvordan hænger økonomien sammen?

25-01-2019 3 minutter KronikPlanteavl

Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger

KRONIK: Den økologiske slagtefjerkræsproduktion kan styrkes med øget fokus på robuste racer og et system, der tilgodeser dyrevelfærden.

25-01-2019 3 minutter KronikDyrevelfærd

Ny hjemmeside giver landmænd tip til at hjælpe de vilde dyr på markerne

En ny hjemmeside under Landbrugsstyrelsen vejleder landmændene i at hjælpe naturen, uden at det går ud over økonomien.

24-01-2019 2 minutter NaturPolitik

Hjælp bierne ved at give dem to pct. af dit areal

Vilde bier mangler føde og redepladser i landbrugslandet. Hegn og blomstrende urter på blot to procent af arealet kan sikre de mest almindelige bestøvere.

24-01-2019 3 minutter Natur

"At dyrke frugtbar mad i frugtbar jord er dét, biodynamikken er sat i verden for"

For nylig fik interesserede et dybere indblik i de metoder, som biodynamikerne bruger i deres frugt- og bæravl: Planter og mikroliv skal samarbejde.

23-01-2019 3 minutter Frugt bær & grønt

Danskerne skal spise flere bitre grønsager - vejledning følger

Gartnerier og landmænd, der vil dyrke de sunde grønsager, kan se frem til en kommende rapport om dyrkningsmetoder.

23-01-2019 3 minutter Frugt bær & grønt

Frøsamler har skrevet værk om gamle køkkenurter

Svend Erik Nielsen har været vidt omkring på biblioteker, frødatabaser og frøkataloger på jagt efter beskrivelser af de gamle grønsagssorter. Det er der kommet en bog ud af.

22-01-2019 1 minutter Frugt bær & grønt

Rejsegilde på mobilt læskur til naturplejere

Et mobilt læskur gør helårsafgræsning muligt og kræver ikke byggetilladelse.

22-01-2019 3 minutter AfgræsningKvægDyrevelfærd

Mindre protein i økologisk so-foder er godt for klimaet og miljøet - er det også godt for soen?

KRONIK: Projektet EFFORT vil finde svaret på, om mindre protein i foderet er godt for soen. To økologiske svineproducenter afprøver derfor lav-proteinblanding på deres bedrift.

22-01-2019 4 minutter SvineproduktionKlima & energi

Slut med aflivning af økologiske spædekalve

Aflivningen af tyrekalvene strider imod de økologiske principper, og nu er det derfor slut med aflivningen.

22-01-2019 1 minutter Kvæg

Få her den seneste nye viden om økologisk produktion

Økologisk Landsforening har ved årsskiftet afsluttet en række projekter, som skal give ny viden om den økologiske produktion. Se dem her.

22-01-2019 8 minutter Økologisk Landsforening

Vejen til mere miljø- og klimavenlige øko-grise

Den økologiske svineproduktion tilstræber at imødese grisenes behov samtidig med en reduktion af miljø- og klimabelastningen. Netop afsluttet projekt viser vejen.

21-01-2019 4 minutter SvineproduktionForskning

Nyt katalog giver gartnere overblik

En ny hjemmeside viser gartnere, hvilke midler der må bruges i det økologiske jordbrug.

21-01-2019 1 minutter Frugt bær & grønt

Læg plan for forårsarbejdet nu

FAGLIGT TALT: Udnyt vintermånederne til at forberede dig på handlingerne i marken - både på ukrudtsstrategi og maskinkombination.

21-01-2019 2 minutter Fagligt talt

Nu sælger de æg uden hanekyllinger i Tyskland

Milliarder af daggamle hanekyllinger aflives årligt i ægproduktionen, men nu er et tysk supermarked begyndt at sælge æg fra en produktion, hvor hanekyllingerne slet ikke udklækkes.

21-01-2019 5 minutter Æg og fjerkræDyrevelfærd

Strategi og værktøj kan øge udbytte og kvalitet i kløvergræsensilagen

For at optimere kløvergræsensilagen er det vigtig at beslutte, hvilke fokusområder der er vigtigst for bedriften, og derefter hvilke redskaber man skal have i brug for at nå målet.

18-01-2019 6 minutter Klima & energi

Nye metoder til beregning af køers metanudslip

Et omfattende samarbejde mellem husdyrforskere fra hele verden har resulteret i, at der nu er udviklet nye og mere simple metoder til beregning af malkekøers udskillelse af metan.

18-01-2019 2 minutter Klima & energi

Køer og klima bliver et tema til Danmarks forårsfest

Der vil bl.a. blive uddelt pixi-bøger om køer og klimaet til de børn, der gæster de økologiske gårde på årets Økodag.

17-01-2019 2 minutter Klima & energi

Klimaet stikker af, og naturen lider

NATURKLUMMEN: Den danske landbrugsdrift har været igennem en enorm intensivering i løbet af det seneste århundrede. Hegn og markskel er sløjfet, og markerne er vokset. Der er dog en løsning.

17-01-2019 4 minutter NaturklummenKlima & energiNatur

Sådan kan landmænd gøre en forskel for naturen

Et netop afsluttet projekt lærer landmænd, hvordan de kan pleje den værdifulde natur. "Nu har jeg fokus på blomster og insekter," siger en dyreholder.

17-01-2019 7 minutter Naturpleje

Mælkeproducent: Klimatiltag er nødvendige for økologiens overlevelse

En aktiv klimaindsats bør være en bunden opgave for økologerne - ellers bliver økologien udkonkurreret, advarer formanden for Økologisk Landsforenings mælkeudvalg.

17-01-2019 5 minutter Klima & energi

Metan fra kobøvser kan reduceres

En kombination af koens egen genetik og strategier, der er målrettet ændringer i vomfloraen, kan bidrage til at reducere udledningen af methan mere effektivt.

16-01-2019 4 minutter Klima & energiKvægForskning

Disse økologer har taget skovlandbruget til sig

Fire økologer fortæller, hvordan de har integreret træer og buske på deres bedrifter til gavn for klimaet, miljøet og dyrevelfærden.

16-01-2019 5 minutter Klima & energiBiodiversitetDyrevelfærdBæredygtighed

Uden planteavleres bidrag kommer der ingen økologisk biogas

Er der ikke opbakning fra de økologiske planteavlere, kommer der ikke økologisk biogas på Nature Energys biogasanlæg på Midtfyn.

16-01-2019 4 minutter BiogasanlægNæringsstoffer

VIDEO: Kend din jord – brug spaden

Hav altid spaden med, når du kører i marken, så du kan grave huller og se din jord fra en anden vinkel. En ny video guider til større indsigt i jordens frugtbarhed.

15-01-2019 2 minutter ØRD

De droppede København for at lave malt hos svigerforældre i Thy

To svigersønner droppede deres job i København for at etablere et mikromalteri på svigerforældrenes gård i Thy.

15-01-2019 6 minutter

Fat spaden og plant et træ til gavn for klimaet

I et skovlandbrug kan der skabes tredimensionelle landbrugssystemer til gavn for blandt andet klimaet.

14-01-2019 3 minutter Klima & energi

Mobile huse og økologiregler

FAGLIGT TALT: Har du allerede et mobilt hønsehus, eller overvejer du at anskaffe dig ét, så er det i gang med tommestok og lommeregner for at sikre, at du overholder økologireglerne.

10-01-2019 3 minutter Æg og fjerkræØkologireglerFagligt taltØRD

Kløvergræs kan udskifte en del af det traditionelle foderprotein til slagtekyllinger

KRONIK: En del af det traditionelle foderprotein til økologiske slagtekyllinger kan erstattes med protein udvundet fra kløvergræs, viser ny forskning.

10-01-2019 3 minutter ForskningÆg og fjerkræKronik

Ny viden får ØL til at opdatere klimakataloget til landmænd

Økologisk Landsforenings guide med 40 tiltag, der mindsker bedriftens klimabelastning, er netop blevet opdateret.

09-01-2019 2 minutter Klima & energiØkologisk Landsforening

Robotterne kan være løsningen på jordproblemer

Markrobotter er mere skånsomme over for jorden end tunge maskiner og kan eksempelvis selv regne ud, hvilken del af marken det er bedst at høste.

08-01-2019 6 minutter Teknologi

Nye normtal for økologiske svin

Seges har udgivet en publikation med normtal for de vigtigste produktionssystemer for økologiske søer, smågrise og slagtesvin ud fra foderforbrug, fodersammensætning og staldsystemer ved økologisk svineproduktion.

08-01-2019 2 minutter ØkologireglerMiljøSvineproduktion

Køer og kalve går sammen i Holland

KRONIK: På omtrent 45 hollandske malkekvægsbedrifter har man gjort det til en rutine at lade køerne passe deres egne kalve i kortere eller længere tid efter råmælksperioden.

08-01-2019 6 minutter KronikDyrevelfærdMejeri

Rådgivere giver tip til fremtidens økologiske maskinpark

Plov eller ej? Er der penge i faste kørespor, og kører der robotter i din mark om fem år? Det er nogle af spørgsmålene, der tages op på en række økologimøder.

07-01-2019 2 minutter ØRD

GPS-placeret gylle hjælper majsen i gang

VIDEO: Majs er en af de økologiske afgrøder, der om foråret ofte har svært ved at konkurrere med ukrudtet, men det er der råd for.

04-01-2019 2 minutter VideoFrugt bær & grønt

Frilægning kan øge kartoffelkvaliteten

VIDEO: Lyst skind på kartoflerne er en af de kvaliteter, forbrugerne efterspørger, og frilægning kan være en af vejene hertil.

04-01-2019 2 minutter VideoFrugt bær & grønt

Ny hjemmeside skal give økologer overblik

Hvad er lovligt og ikke lovligt i økologisk planteproduktion? Det besvarer en ny hjemmeside.

04-01-2019 1 minutter ØkologireglerPlanteavl

Mikroplast risikerer at ende i biogasanlæg og på marken

Organisk affald, der forsyner biogasanlæg, kan indeholde mikroplast, som ender på landmandens mark sammen med gødningen. Højere temperaturer kan muligvis mindske forekomsten.

04-01-2019 3 minutter BiogasanlægMiljø

Flere næringsstoffer er på vej til økologerne

Nye biogasanlæg skal sikre flere næringsstoffer til økologerne. Et nyt anlæg er på vej på Sjælland.

21-12-2018 3 minutter NæringsstofferBiogasanlæg

Friland til leverandørerne: Husk de nye krav fra årsskiftet

Fra årsskiftet kommer der nye krav, som alle leverandører til Friland Økologi skal være opmærksomme på.

21-12-2018 2 minutter DyrevelfærdSvineproduktion

Årets øko-håndværker: kompostkongen af Kolding

VIDEO: Kurt Kjelde, også kaldet ’Kompostkongen af Kolding’ blev af sine kolleger kåret til 'Årets Økologiske Håndværker'i 2018 i kategorien 'Jordfrugtbarhed'.

Med den rette model kan drømmen om egen gård realiseres

Unge landmænd kom med personlige beretninger og tip til at undgå faldgruber, da de var samlet til et inspirationsmøde om at blive selvstændig.

19-12-2018 6 minutter Generationsskifte

Forskere: Sådan kan landmænd sænke deres klimaaftryk betragteligt

Fem tiltag kan hjælpe landmændene med at sænke deres klimaaftryk betragteligt, viser en rapport fra Aarhus Universitet.

18-12-2018 5 minutter Klima & energi

Messe banede vej for generationsskifte

Kirsten Forsingdal og Bjarne Krog udstillede i marts på Foodexpo, hvor de dels præsenterede deres produkter fra Krogagergård, og dels var på udkig efter købere til gårdens gårdbutik.

18-12-2018 7 minutter Generationsskifte

Sådan arbejder årets øko-håndværker for naturen

VIDEO: Evald Vestergaard blev af sine kolleger i 2018 kåret som 'Årets Økologiske Håndværker' for sit arbejde med naturen på bedriften.

17-12-2018 1 minutter VideoNaturBiodiversitetMejeriÅrets øko-håndværker

Her er eksempler på fremtidens ejerformer

Sharemilker og familiefond: Forskellige ejerformer i landbruget blev fremhævet og diskuteret på et møde om generationsskiftet i dansk landbrug.

17-12-2018 7 minutter Generationsskifte

Årets øko-håndværker: Bertel Hestbjerg og poppelgrisene

VIDEO: Bertel Hestbjerg blev i 2018 af Bertels kolleger i Økologisk Landsforening kåret som ’Årets Økologiske Håndværker’ i kategorien ’Økonomi i Økologi’.

Se de nye nemme løsninger til vintergræsning

VIDEO: Et læsejl og en mobil ’stald’ er to velfungerende og billige løsninger, som LivSalling-projektet nu har udviklet og taget i brug. Se løsningerne i praksis her.

13-12-2018 3 minutter AfgræsningKvæg

Den konventionelle bøf er ikke mere klimavenlig end den økologiske

Klimaaftrykket fra en økologisk bøf er stort set det samme som en konventionel, siger forskere. Til gengæld er den økologiske bedre for biodiversiteten.

12-12-2018 5 minutter Klima & energiKvæg

Råd til studerende i stor konkurrence: Bæredygtighed bliver et must

Der er ekstra point fra dommerne, hvis de 60 agrarøkonomstuderende, der medvirker i konkurrencen 'I gang for 1 million', medtager bæredygtighed i deres forretningsplan.

11-12-2018 6 minutter I gang for 1 million

Her tager generationsskiftet ti år

Niels Erik Nilsson og Thomas Malmkjær har startet et generationsskifte, der skridt for skridt skal ende med, at de i 2028 har byttet roller.

11-12-2018 8 minutter Generationsskifte

Økologisk prisvinder vil lave oksekød med minimalt klimaaftryk

VIDEO: Henrik Terkelsen blev af sine kolleger i 2018 kåret som 'Årets Økologiske Håndværker' for sit arbejde med klimaforbedringer i oksekødsproduktionen.

11-12-2018 2 minutter Klima & energiKvæg

Skovlandbrug gavner både klima og biodiversitet

Den franske økolog og kvægbonde, Adrien Messean, dækker ti pct. af dyrenes foderbehov med løv fra stynede ask, pil og popler. Og kvæget kan lide det.

10-12-2018 2 minutter Klima & energiBæredygtighed

Her har de flere års erfaring med holistisk afgræsning

VIDEO: Svanholms landbrug har de seneste tre år eksperimenteret med holistisk afgræsning for gårdens køer og kalve. I en ny video fortæller driftslederen om erfaringerne.

05-12-2018 2 minutter AfgræsningDyrevelfærdHolistisk afgræsning

Økologer slår alarm: Gamle husdyrracer er ved at uddø

Mange gamle danske husdyrracer er i alvorlig fare for at uddø. ØL inviterer til konference den 12. december, hvor foreningen præsenterer sit bud på løsninger.

05-12-2018 3 minutter Økologisk Landsforening

ØL tilbyder gratis omlægningstjek til landmænd i 2019

Økologisk Landsforening glæder sig over at kunne tilbyde konventionelle landmænd gratis økologiske omlægningstjek igen i 2019.

03-12-2018 2 minutter Økologisk LandsforeningOmlægning

Økologisk landmand går imod strømmen med sen fravænning

Midt i den verserende debat om dyrevelfærd i mælkeproduktionen viser en økolog sin egen måde at gøre tingene på.

27-11-2018 3 minutter KvægMejeriDyrevelfærd

Udfasning af afgrænsede bede forlænges for økologiske gartnere

Nogle danske gartnere kan fortsætte med at dyrke afgrøder i afgrænsede bede i økologiske væksthuse, da Danmark, Finland og Sverige har fået dispensation fra nye EU-regler.

26-11-2018 2 minutter Frugt bær & grøntØkologiregler

Her har smågrisene ingen fravænningsstald

VIDEO - Smågrisene på Ulvehøjgård har ingen fravænningsstald. De bliver på faremarken, mens det er soen, der flytter.

26-11-2018 1 minutter SvineproduktionDyrevelfærd

Her får du indblik i fremtidens øko-produktion

ØkologiRådgivning Danmarks rådgivere guider dig til de mest interessante udstillere og stande på landbrugsmessen Agromek.

22-11-2018 2 minutter ØRD

Biogasanlæg hædres med pris

Biogasanlægget i Outrup, der kom til trods naboprotester, har nu modtaget en iværksætterpris.

22-11-2018 2 minutter BiogasanlægNæringsstofferKlima & energi

Træer sænker flæskestegens klimaaftryk

Træer i søernes farefolde er gode for både dyrene, miljøet og klimaet, viser ny forskning. EU-regler kan dog stå i vejen for træerne.

21-11-2018 3 minutter Klima & energiSvineproduktionForskning

Målsætningerne presser næringsstofforsyningen

I dag har kvægbrugene kvælstof nok, men det øvrige økologiske landbrug mangler næringsstoffer, lyder det fra en økologikonsulent.

19-11-2018 4 minutter Næringsstoffer

Minister: Uanmeldte kontrolbesøg er mange penge værd for økologien

Økologikontrollen er vigtig, pointerede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, da han var på anmeldt økologikontrol på Strandegård syd for Fakse.

15-11-2018 3 minutter Økologikontrol

Her er man ikke i tvivl: Regenerativt landbrug løser flere af økologernes problemer

Det regenerative landbrug, hvor der ikke pløjes, og hvor fokus er på at opbygge humus i jorden, er Økologi Version 2.0, mener man hos gartneriet Markhaven.

14-11-2018 6 minutter Klima & energiNæringsstoffer

Har du et godt tip til dine landmandskolleger?

Har du fundet på noget smart, der letter arbejdet for økologerne i hverdagen, så hjælper Økologisk Landsforening med at dele din idé.

13-11-2018 2 minutter Et godt tipØkologisk Landsforening

Pilekompost kan føre til højere kerneudbytte

Der kommer mere og mere fokus på og interesse for jordens frugtbarhed både i konventionelt og økologisk landbrug.

05-11-2018 4 minutter NæringsstofferFladekompostering

Husk din genopdyrkningsret

Landmanden skal ikke længere forny sin genopdyrkningsret hvert 15. år, men har i stedet evig ret til genopdyrkning af brakarealer. Der er dog et men.

02-11-2018 4 minutter Naturpleje

Drivhusgassen skal ned i jorden

Jorden skal lagre mere kulstof, men hvordan det gøres mest effektivt, er der uenighed om blandt forskere.

02-11-2018 6 minutter Klima & energi

En slæde på marken kan reducere kvælstofforbruget

Forskere arbejder på en løsning, der kan mindske behovet for kvælstof til gavn for miljøet og landmandens økonomi.

01-11-2018 2 minutter NæringsstofferMiljø

Forsker: Brænd naturen af

Helårsgræsning ikke altid er det bedste for naturen, mener en forsker, som i stedet anbefaler, at naturen med års mellemrum afbrændes af hensyn til biodiversiteten.

01-11-2018 6 minutter Naturpleje

Grøngødning fodrer grøntsager

Tidligere købte Ole Nørby konventionel gylle til sine kornmarker, men i dag dyrker han selv al den næring, som grønsagerne har brug for.

31-10-2018 2 minutter Næringsstoffer

Mere økologisk frugt og grønt på vej

Der er udsigt til mere dansk økologisk frugt på hylderne om nogle år. I den seneste omlægningsrunde er der søgt frugt- og bær-tillæg til 430 ha.

11-10-2018 1 minutter

Gode erfaringer med små kalve på græs

Svanholm har gode erfaringer med at have helt små kalve på græs i sommerhalvåret.

10-10-2018 2 minutter Afgræsning

Her tager stribeafgræsning kun 5 minutter

På Bjerregård er der kun gode erfaringer med stribeafgræsning. Det friske græs dagligt lokker gårdens 210 jerseykøer på græs.

14-09-2018 4 minutter AfgræsningKvæg

På Svanholm tænkes køerne ind i økosystemet

På 3. år praktiserer Kristine Dalbach, der er driftsleder i kvægstalden på Svanholm Gods, holistisk afgræsning

13-09-2018 4 minutter Holistisk afgræsning

EU: Planteforædlingsteknikker skal reguleres som GMO

En ny dom fra EU-Domstolen kan danne præcedens for fremtidig brug af forædlingsteknikker.

12-09-2018 2 minutter EUGMO

Malkekøerne holder siesta i sommervarmen

I de varme sommermåneder fik køerne på Gammelbjerg ved Lem St. adgang til stalden i middagsheden.

11-09-2018 4 minutter Afgræsning

Sommeren tæskede græsmarkerne

Kløvergræsmarker og efterafgrøder gør økologiske landbrug robuste over for tørke, kulde og for meget regn, men sommeren 2018 blev alligevel en udfordring.

10-09-2018 4 minutter Tørke

Briter gav inspiration til holistisk afgræsning

I starten af juni 2018 drog en flok mælke- og kødproducenter til England for at besøge økologiske mælke- og kødproducenter. Størsteparten af deltagerne i den danske gruppe har praktiseret holistisk planlagt afgræsning i flere år.

09-09-2018 5 minutter AfgræsningHolistisk afgræsning

Sponsorer til Økologisk Landsforenings generalforsamling 2019