Mennesker og meninger

Debatsiderne er til for alle, der ønsker at diskutere økologien og dens interessenter, herunder Økologisk Landsforening. Der er dog en række betingelser for, at et debatindlæg kan blive bragt, da det er vigtigt at holde debatten saglig og i en god tone med respekt for modparten.

Send indlægget til hhk@okologi.dk og skriv "debat" i emnefeltet.

Indlæggene skal:

  • Tale ind i debatten om fremtidens fødevareproduktion i sammenhæng med økologi, bæredygtighed eller andet, der vedrører økologien såsom lovmæssige problemstillinger, Økologisk Landsforenings politik eller events.
  • Have en vis form for væsentlighed/aktualitet.
  • Ledsages af skribentens navn og profession
  • Indlæg, der omhandler interne forhold i Økologisk Landsforening, vil som udgangspunkt kun blive bragt i avisen, da den i modsætning til Økologisk Nu retter sig specifikt til foreningens medlemmer

Indlæggene må ikke:

  • Være i strid med lovgivningen eller hadfremmende, racistiske, injurierende eller nedgørende (fx brug af skældsord eller øgenavne).
  • Være baseret på faktuelle fejl (redaktionen faktatjekker dog ikke indlæg, men reagerer, hvis den opdager fejl).
  • Bære præg af spam/gentagelser eller en koordineret aktion/trolling-adfærd.
  • Være udpræget reklame for et produkt – dog vil der givetvis opstå situationer, hvor indholdet er så relevant for debatten, at indlægget godt kan bringes, selvom det omtaler et eller flere produkter.


Vi forbeholder os retten til at skære i indlæggenes længde, redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl. Vi kan ikke love, at alle indlæg bliver optaget.


Jeg brænder for økologi - derfor stiller jeg op til formandsposten i ØL

GENERALFORSAMLING 2022: Et medlem af ØL spørger, hvorfor jeg stiller op som formand for foreningen. Her er mit svar til alle, der måtte undre sig.

10-01-2022 4 minutter Debat,   Generalforsamling 2022

Man skal aldrig true med at gå, men med at blive

DEBAT: Ved at blive i Økologisk Landsforening og tage del i debatten kan man formentlig rykke mere på dyrevelfærden end ved at melde sig ud, skriver Per Kølster som svar på Susanne Mortensens debatindlæg.

10-01-2022 3 minutter Debat

Medlem undrer sig over formandskandidat

DEBAT: Hvorfor ønsker Uffe Bie at stille op som formand for Økologisk Landsforening nu, da han ikke ville være medlem af foreningen i 2018?

10-01-2022 1 minutter Debat,   Økologisk Landsforening,   Generalforsamling 2022

Derfor melder jeg mig ud af Økologisk Landsforening

DEBAT: Ringe dyrevelfærd i konventionelt landbrug fik mig til at melde mig ind i Økologisk Landsforening. Det ophører dog nu pga. retningen for dyrevelfærden i økologi, der ser bort fra dyrenes behov, og manglende medlemsinddragelse i foreningen.

07-01-2022 7 minutter Debat

Den første formandskandidat melder sig på banen

GENERALFORSAMLING 2022: Den forhenværende formand for økologisektionen i Landbrug & Fødevarer har valgt at stille op som formand for Økologisk Landsforening.

Foreningens puls - demokratiets styrke

LEDER: Mange gør sig sikkert spekulationer om formandsposten, og det varer ikke længe, før det er klogt at få kandidaterne frem. Jeg ser i den grad frem til en generalforsamling, der skal teste vores evner, vilje og muligheder for at skabe forandring.

04-01-2022 3 minutter Leder

Pløjning kan aldrig give de samme fordele som et pløjefrit system

DEBAT: Pløjning er årsag til erosion, ødelagt jordstruktur, dårlig bære- og afvandingsevne, ødelæggelse af jordens mikro- og makroporer samt en øget klimabelastning.

21-12-2021 4 minutter Debat

Forslag til fornyelse af foreningens struktur

DEBAT: Bestyrelsen ønsker fortsat at forny foreningens struktur for at sikre, at alle såvel generalforsamlingen som udvalg og medlemsgrupper er bedst repræsenteret i forhold til at sætte foreningens og økologiens retning i fællesskab

20-12-2021 2 minutter Debat

Er ploven uberettiget udskældt?

DEBAT: Der mangler en nøgtern vurdering af, hvad pløjning egentlig kan og kræver, sammenlignet med andre teknikker som anvendes i stedet for ploven.

09-12-2021 4 minutter Debat

Forrige Side 1 af 16 Næste