Mennesker og meninger

Debatsiderne er til for alle, der ønsker at diskutere økologien og dens interessenter, herunder Økologisk Landsforening. Der er dog en række betingelser for, at et debatindlæg kan blive bragt, da det er vigtigt at holde debatten saglig og i en god tone med respekt for modparten.

Send indlægget til hhk@okologi.dk og skriv "debat" i emnefeltet.

Indlæggene skal:

  • Tale ind i debatten om fremtidens fødevareproduktion i sammenhæng med økologi, bæredygtighed eller andet, der vedrører økologien såsom lovmæssige problemstillinger, Økologisk Landsforenings politik eller events.
  • Have en vis form for væsentlighed/aktualitet.
  • Ledsages af skribentens navn og profession

Indlæggene må ikke:

  • Være i strid med lovgivningen eller hadfremmende, racistiske, injurierende eller nedgørende (fx brug af skældsord eller øgenavne).
  • Være baseret på faktuelle fejl (redaktionen faktatjekker dog ikke indlæg, men reagerer, hvis den opdager fejl).
  • Bære præg af spam/gentagelser eller en koordineret aktion/trolling-adfærd.
  • Være udpræget reklame for et produkt – dog vil der givetvis opstå situationer, hvor indholdet er så relevant for debatten, at indlægget godt kan bringes, selvom det omtaler et eller flere produkter.


Vi forbeholder os retten til at skære i indlæggenes længde, redigere i rubrik, manchet og mellemrubrik samt at rette sproglige fejl. Vi kan ikke love, at alle indlæg bliver optaget.


Når man kapper rødderne, vælter træet

DEBAT: Jeg er oprigtigt bekymret over udviklingen i Økologisk Landsforening. I min tid som medlem er større og større beslutninger blevet truffet af et formandskab uden respekt for den demokratiske proces.

12-04-2021 4 minutter Debat,   Økologisk Landsforening

Må der være stilhed fra ØL om rewilding?

DEBAT: Jeg savner ikke en udmelding fra Økologisk Landsforening i debatten om dyrevelfærd i rewilding.

09-04-2021 1 minutter Debat,   Dyrevelfærd

Det forpligter at holde dyr bag hegn

DEBAT: Diskussionen om rewilding bør overlades til de parter, som har det på deres dagsorden, mens vi som økologer kommunikerer de gældende regler for økologiske husdyrhold, der sikrer dyrs velfærd.

08-04-2021 3 minutter Debat,   Dyrevelfærd

Hvor stiller ØL sig i debatten om dyrevelfærd i rewilding?

DEBAT: Jeg oplever en larmende tavshed fra Økologisk Landsforening om rewilding-problematikken, som jeg ikke synes klæder foreningen.

08-04-2021 4 minutter Debat,   Dyrevelfærd

Brændende platforme og hånden på kogepladen

LEDER: At landbruget vil undergå store forandringer, fordi samfundet og klodens ve og vel kræver det, er hævet over enhver diskussion. Vi kan ikke sidde tilbagelænet med armene over kors.

26-03-2021 6 minutter Leder

Dyrevelfærdsloven skal give et tiltrængt paradigmeskifte i landbruget

BLOG: En stor del af husdyrproduktionen er kendetegnet ved at være en intensiv og industrialiseret produktion med snævert fokus på økonomisk vækst, effektivitet og eksport. Det bør ændres.

16-03-2021 5 minutter Blog,   Dyrevelfærd

NGO'er og virksomheder: Brug agro-økologi i kampen mod sult og klimaforandringer

DEBAT: FAO og FN’s klimapanel anbefaler agro-økologi som et effektivt redskab i kampen mod sult og klimaforandringer og mod fremtidig massemigration drevet af manglende mad og muligheder. Derfor bør regeringen prioritere agro-økologi i den kommende udviklingspolitiske strategi, skriver 11 ledende NGO'er, fødevarevirksomheder og detailhandelsaktører.

12-03-2021 6 minutter Debat,   Politik

Omsorgsfuld omstilling

DEBAT: Trods svingende teknik på Økologisk Landsforenings nylige generalforsamling er jeg fortrøstningsfuld omkring vores fælles økologiske fremtid.

11-03-2021 1 minutter Debat,   Generalforsamling 2021

Tanker efter generalforsamlingen

DEBAT: Tid til eftertanke og skuen indad efter Økologisk Landsforenings generalforsamling anno 2021.

09-03-2021 3 minutter Debat,   Generalforsamling 2021,   Økologisk Landsforening

Hvis vi ikke udfordrer os selv, gør andre det.

DEBAT: Jeg forstår den bekymring for ØL's model 'Pris på bæredygtighed', der blev luftet på generalforsamlingen, men jeg vil til hver en tid forsvare, at foreningen ikke skal opstille detaljerede modelberegninger for at kunne formulere politiske forslag.

09-03-2021 6 minutter Debat,   Politik,   Økologisk Landsforening,   Generalforsamling 2021

Forrige Side 1 af 11 Næste