Annonce

Annonce

Ifølge en ny rapport kan man konkludere, at medicinrester overført fra biogødning fra spildevand ikke giver anledning til bekymring.

Rapport: Ingen grund til bekymring over medicinrester i slam fra byer

Danske forskere anser det for usandsynligt, at overførsel af medicinrester fra husdyrgødning til afgrøder er et problem for menneskers sundhed, og de vurderer med sikkerhed, at medicinrester i biogødning ikke bør føre til bekymring.

Jakob Magid har forsket i recirkulering i mange år, og med afsæt i en ny dansk forskningsrapport, mener han, at bekymringen for medicinrester i biogødning er ubegrundet.

»Der er tilstrækkelig viden til at konkludere, at medicinrester overført fra biogødning fra spildevand ikke giver anledning til bekymring,« hedder det i hans vurdering af forskningsrapporten.

Ifølge Jakob Magid, der er lektor og forsker ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, hævdes det ofte, at spildevandsslam er fyldt med medicin og kvindelige kønshormoner. 

»Dette er ikke korrekt. Da mange af disse stoffer er vandopløselige, vil de for en stor del blive udvasket fra slamfraktionen og forblive i vandet der udledes til vandmiljøet,« siger han.

Der er derimod klare beviser på, at hyppigheden af antibiotikaresistensgener i jorder er øget siden omkring 1940, hvor man begyndte at bruge antibiotika. Der er dog ikke foretaget systematiske studier af den relative betydning, som forskellige kilder bidrager med, og ifølge Jakob Magid er der behov for mere forskning på området.

»Selvom der endnu er tale om spredt viden, er der ingen tvivl om, at både husdyrgødning og biogødning fra slam udgør kilder til opbygning af resistens,« vurderer han.

Alligevel vurderer han, at bekymringen for medicinrester i biogødning er overdrevet.

»Hvad angår antibiotikaresistens er det under danske forhold sandsynligt, at spredning fra gødning via jord til mennesker udgør en langt mindre risiko end f.eks. internationale rejser,« forklarer Jakob Magid med henvisning til et dansk studie af medicinindholdet i toiletterne på internationale fly, som landede i Danmark.

Flere artikler fra samme sektion

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima

Banebrydende studie: Verdens brug af kemikalier presser kloden langt over dens grænse

I 2009 definerede forskere ni planetære grænser, som er afgørende for klodens stabilitet. En af dem går på brugen af kemikalier, men intet studie har kortlagt, hvor meget de belaster kloden. Før nu.

18-01-2022 6 minutter Forskning,   Bæredygtighed,   Pesticider,   Recirkulering