Annonce

Annonce

Annonce

I uge 40 tilbyder Nordjyllands Landbrugsskole 30 studerende fra 1. Hovedforløb - både på EUX og det traditionelle 1. Hovedforløb - et valgfag i økologi. Foto: Colourbox

Økologisk Landsforening arbejder på et valgfag i økologi

Nordjyllands Landbrugsskole udvikler sammen med Økologisk Landsforening et helt nyt undervisningstilbud om økologi til skolens studerende på 1. Hovedforløb.

På Nordjyllands Landbrugsskole er det ikke kun ledelse og lærere, der gerne vil have mere økologi ind i undervisningen, de studerende har også forstået, at fremtiden byder på meget mere økologi

Det fortæller Natasja Rosendahl, der udover at undervise i økologisk kvægproduktion og produktionsstyring på Nordjyllands Landbrugsskole også er forløbskoordinator på hovedforløbene. 

Og mens de studerende over alt på skolen medio juni sidder sammen i mindre grupper og forbereder sig til deres eksamener, har Natasja Rosendahl i sin egenskab af forløbskoordinator allerede en stor del af sin opmærksomhed rettet mod begyndelsen af oktober.

»I uge 40 tilbyder vi 30 studerende fra 1. Hovedforløb - både på EUX og det traditionelle 1. Hovedforløb - et valgfag i økologi, som vi har udviklet i samarbejde med Økologisk Landsforening. Kurset er nyt og skal vise de studerende hele værdikædens betydningen for den økologiske landbrugsproduktion,« siger Natasja Rosendahl.

Natasja Rosendahl udvikler sammen med Økologisk Landsforening et nyt, ugelangt undervisningsforløb om økologi til landbrugsskolernes 1. Hovedforløb
Natasja Rosendahl udvikler sammen med Økologisk Landsforening et nyt, ugelangt undervisningsforløb om økologi til landbrugsskolernes 1. Hovedforløb. Foto: Irene Brandt-Møller

Det er meget bevidst, at Nordjyllands Landbrugsskole har valgt at lægge valgfaget på efterårssemesteret på 1. Hovedforløb.

»På dette tidspunkt er de studerende i stand til at vurdere de økonomiske muligheder i en økologisk landbrugsproduktion, og den kendsgerning, at efterspørgslen på økologiske fødevarer vokser, kan overbevise mange studerende, som måske er skeptiske over for økologi, om, at den økologiske produktion leverer dét, som forbrugerne efterspørger. Og de studerende ved, at de skal producere de fødevarer, forbrugerne efterspørger,« siger Natasja Rosendahl.

Gode erfaringer

Undervisning i økologi er ikke nyt på Nordjyllands Landbrugsskole.

»Vi har hidtil tilbudt de studerende økologiundervisning med afsæt i den viden, lærerne har, suppleret med gæsteforelæsninger af lokale, økologiske landmænd og gårdbesøg. De studerende har efterfølgende lavet en casebaseret opgave om økologi,« fortæller Natasja Rosendahl. Hun fortsætter:

»Faktisk er vi heldige, for vi har generelt nogle meget engagerede landmænd lokalt, som gerne fortæller om deres arbejde og viser deres bedrifter frem for de studerende.«

Valgfag: Økologisk fødevareproduktion på 1. hovedforløb - især EUX-niveau

Formål:

  • Forståelse af den helhedsbetragtning, der arbejdes ud fra i økologien, hvordan der ikke kan fokuseres på et mål alene f.eks. at løse dyrevelfærd uden også at tænke på andre mål f.eks. klima, natur mv. hvordan forskellige valg i produktionen påvirker hinanden
  • Forståelse for hvordan de forskellige driftsgrene samarbejder og opbygger et slags økosystem
  • Forståelse for at den økologiske produktions driftsformer til stadighed er under udvikling – vi har endnu ikke løsningerne på alt men arbejder med løsninger, der bidrager til bedre dyrevelfærd, klima, natur, miljø, ressourceudnyttelse mv.
  • Forståelsen for at det ved omlægning til økologi er hele værdikæden, der skal involveres fra forbrugere, detail, forarbejdning og til landmanden og dennes leverandører.

Alligevel var Natasja Rosendahl hurtig til at tage imod tilbudet, da Økologisk Landsforening spurgte, om Nordjyllands Landbrugsskole ville være med til at udvikle det nye valgfag, som på sigt skal tilbydes til alle landbrugsskoler.

Nordjyllands Landbrugsskole

  • 200 årselever
  • Kostskole
  • Tilbyder hele pakken af landbrugsuddannelser fra Grundforløb til Produktionsleder og Agrarøkonom

»Det er fantastisk, at Økologisk Landsforening kommer på banen i forhold til økologisk fødevareproduktion,« siger Natasja Rosendahl. Hun fortsætter:

»Det er nye tider i landbruget, og fremtidens landmænd kan se, at der er noget i økologi. Tidligere kunne vi opleve en modvilje mod økologi; men i dag anerkender de studerende økologisk landbrug som en ligeværdig produktionsgren, og deres fokus i dag er mere rettet mod, at vi skal værne om dansk landbrug.«

For sit eget vedkommende ser Natasja Rosendahl frem til flere elementer i programmet for økologiundervisningen i uge 40.

»Jeg glæder mig meget til både ekskursionerne og til den introduktion til økologi i hele verden, som indgår i forløbet. Og jeg er sikker på, at de studerendes møde med Økologisk Landsforening både vil informere og inspirere de unge,« siger hun.

Flere artikler fra samme sektion

Landbrugsorganisationer ser vidt forskelligt på regeringens klimaudspil

Regeringens skattereform mangler grøn vilje, mener Økologisk Landsforening. Omvendt er Landbrug & Fødevarer lettet over, at regeringen ikke indfører en bred CO2-afgift.

23-11-2020 6 minutter Klima,   Politik

Stude fra Vadehavet ender som bøffer i Noma-burgere

Spis Min Gris skal levere alt oksekødet til Nomas genfødte burgerkoncept, som 3. december åbner i de lokaler, der tidligere rummede Restaurant 108 i Strandgade på Christianshavn.

23-11-2020 7 minutter Foodservice,   Det Økologiske Spisemærke

Bovbjerg Økologi er kåret som Årets Frontløber 2020

Med kåringen af Poul Bovbjerg som Årets Frontløber ønsker Dyrenes Beskyttelse at fremhæver Henrik Bovbjergs unikke arbejde med at fremavle grise, der er bedre egnet til økologisk produktion.

23-11-2020 2 minutter Dyrevelfærd