Annonce

Annonce

Produktionen af husdyr og spredningen af gylle på markerne er den primære kilde til landbrugets ammoniakudledning. Ny aftale skal sikre en reduktion i udledningen. Foto: Karen Munk Nielsen

Nu sættes der ind mod den skadelige ammoniakforurening

Landbruget indgår en frivillig aftale, der skal reducere udledningen af ammoniak. Ny rapport viser samtidig, at øget økologi kan sænke ammoniakudledningen.

Landbrug & Fødevarer (L&F) har netop indgået en frivillig aftale med Miljø- og Fødevareministeriet, der skal sænke udledningen af ammoniak fra landbruget.

Det indebærer en reduktion i mængden af råprotein i foder for både slagtesvin og malkekvæg, så ammoniakemissionen fra gylle i både stalden, gylletankene og på marken reduceres.

Danmark har i EU's NEC-direktiv forpligtet sig til at reducere udledningen med 24 pct. i 2020 i forhold til 2005, og de to aftaler vil efter planen bidrage til 40 pct. af den reduktion, som Danmark mangler for at nå i mål.

Ammoniak bidrager til luftforurening, som blandt andet øger risikoen for hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Desuden hæmmer den betingelserne for sjældne plantearter som liden klokke og orkideer.

”Ammoniak-udledning er et problem i forhold til luftforurening, som et stort antal danskere bliver syge af hvert år. Derudover kan ammoniakforurening være skyld i at sjældne planterarter uddør, så der er ingen tvivl om, at ammoniakudledningen skal ned," siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Mere økologi reducerer udledningen

Som grundlag for aftalen er der udarbejdet en rapport, hvor et ekspertudvalg af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Seges, Dansk Agroindustri og Aarhus Universitet har vurderet ammoniakreducerende tiltag.

Heri vurderer udvalget, at øget økologi også vil reducere udledningen af ammoniak, bl.a. fordi det vil føre til en reduktion af husdyrtætheden og dermed bestanden af husdyr, og fordi der er strengere krav til brugen af gødning og forbud mod brug af kunstgødning.

Udvalget foreslår derfor, at der i arbejdet med at indfri regeringens målsætning for økologi, "er opmærksomhed på ammoniakemissionen fra økologisk husdyrproduktion".

Stigning på grund af landbrugspakken

I rapporten anbefales desuden krav om hyppig udmugning hos mink og høns, øget anvendelse af teltoverdækning af gyllebeholdere, en måneds forlængelse af perioden, hvor det som udgangspunkt er forbudt at udbringe flydende husdyrgødning og en tilskudsordning til overdækning af gyllebeholdere.

Ifølge tal fra DCE, Aarhus Universitet, er emissionerne fra ammoniak faldet med 13,8 pct. i perioden 2005 til 2017 - dog er udledningen fra landbrugsjord steget med 1,4 pct., hvilket ifølge DCE skyldes øget brug af handelsgødning som følge af landbrugspakken, der blev indgået i december 2015.

Samtidig ses der en stigning i udledningen fra landbruget som helhed - dvs. landbrugsjord, stald, lager og øvrig landbrug - hvis man ser på perioden 2012 til 2017.

Ca. 95-97 pct. af alle ammoniakemissioner stammer fra landbruget.

Flere artikler fra samme sektion

Den store madkamp

BLOG: Drop kampagnerne - de flytter simpelthen for lidt og for langsomt. Hvis vi skal via hjernen til maven, skal der andre veje til.

25-02-2021 5 minutter Blog,   Bæredygtighed,   Klima,   Mere grønt

Økolog efterlyser nuancer i debatten om køers klimaaftryk

Preben Lauridsen, næstformand i Økologisk Landsforening, er bekymret over sagligheden eller mangel på samme i den offentlige debat om køernes klimaaftryk.

25-02-2021 8 minutter Mere grønt,   Klima

Øko-kampagne løfter salget markant hos Lidl

Lidl har succes med at bruge rabat på økologi som lokkemad til at få flere til at tilmelde sig discountkædens loyalitetsprogram, Lidl Plus

25-02-2021 2 minutter Detailhandel