Annonce

Annonce

Annonce

ØkoSort II er hvert år vært for en velbesøgt markvandring i forsøgene. Her kan deltagerne se de mange sorter og høre, hvordan arbejdet med forædlingen skrider frem. Foto: Jesper Fog-Petersen

Ny hvedesort går som varmt brød

Fritorp, en ny økologisk hvedesort fra Nordic Seed, fik en flot debut på markedet i år. Sorten, der er konkret resultat af projektet ØkoSort, var efterspurgt og blev hurtigt udsolgt.

Udvikling af sorter er en tidkrævende beskæftigelse, som nemt kan tage op til ti år, fra de første ønsker og krav er defineret, til sorten er godkendt, opformeret og klar til salg.

Derfor er det også en sejr, at projektet ØkoSort II i år har stået fadder til en økologisk vinterhvedesort, der er gået som varmt brød. Sorten er markedsført af Danish Agro og forædlet af Nordic Seed, der begge deltager i projektet, hvis mål er at frembringe sorter af korn og bælgsæd, der er særligt velegnede til økologisk dyrkning.

"Det er en sort, der udmærker sig med god strålængde og dermed større ukrudtskonkurrence samtidig med, at den udbyttemæssigt ligger på niveau med de bedste sorter på markedet," fortæller projektleder Jesper Fog-Petersen, Økologisk Landsforening.

I ØkoSort II har forædlere fra Nordc Seed og Agrologica været på jagt efter højtydende vinterhvede med bagekvalitet. Den jagt er nu indstillet.

"Fritorp er ikke en brødhvede. Vi må erkende, at højt udbytte og højt proteinindhold ikke kan forenes i vinterhvede. Man kan godt få brødkvalitet i vinterhvede, men udbytterne er relativt lave. Det er et specialprodukt til aftagere, der vil betale prisen, og Agrologica, der netop forædler til dette segment, fortsætter arbejdet, mens Nordic Seed ikke ser et marked for det med de merpriser, der er for højt proteinniveau i dag," forklarer Jesper Fog-Petersen.

Stor forskel på tolerancen

En økologisk sort er i projektet defineret som sund med tilfredsstillende udbytte og god ukrudtskonkurrence. Inden for disse rammer kan forædlerne arbejde med specifikke problemer, som økologiske landmænd slås med. Et af disse er bygfluer, som de senere år har hærget i såvel vårbyg som vårhvede og i nogle tilfælde halveret udbyttet.

"Vi har ikke fundet decideret resistente sorter, men screeningerne viser, at der er stor forskel på tolerancen over for angreb af bygfluer. Nogle sorter reagerer stort set ikke på angreb, mens andre bliver gule og visne, og det giver os en tro på, at vi kan gøre noget ved problemet gennem sortsvalget," fortæller Jesper Fog-Petersen.

Som noget nyt har projektet i år sat gang i en screening af sorter af bælgsæd. Baggrunden er en forventet stigende efterspørgsel efter råvarer, der egner sig til forskellige former for konsum. Arbejdet begynder helt fra bunden; dels med en screening af 60 varianter af linser hos Agrilogica, dels en screening af hestebønner hos Nordic Seed, der har skaffet et stort antal sorter hjem fra Europa, Asien og Afrika.

"Der er fokus på bl.a. tørkeresistens og vikkeskimmel men selvfølgelig også på proteinudbytte. I hestebønner er der ikke helt samme lineære forhold mellem udbytte og proteinprocent, som vi ser i vinterhvede, så det bliver spændende at følge," siger Jesper Fog-Petersen.

2020 er andet år i projektets fireårige løbetid. Projektet er støttet af GUDP og følger efter to tidligere projekter på området. Arbejdet med at udvikle økologiske sorter blev påbegyndt i 2013.

Flere artikler fra samme sektion

Grøntsager dyrket med plantebaseret gødning – det virker!

KRONIK: Resultater fra de tre første år i DoubleCropsædskiftet viser, at vi kan producere grøntsager gødsket alene med plantebaserede gødninger uden at gå på kompromis med jordens frugtbarhed – bæredygtig intensivering i praksis.

04-03-2021 4 minutter Kronik,   Forskning,   frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion

Nøglen til succes: Start med de nemme og hurtige afgrøder

Jes Hjort-Malmberg var nødt til lynhurtig at spore sig ind på, hvilke afgrøder han skulle dyrke, da han droppede jobbet som assurandør for at forfølge drømmen om at leve af et økologisk gartneri på kun 800 kvm

03-03-2021 9 minutter Serie: Økotopen

Samdyrkning af spidskål og hestebønner – et godt match

Et forsøg med samdyrkning i rækker af spidskål og hestebønner har vist gode takter, når det gælder næringsstofudnyttelse og samlet udbytte. Friske hestebønner dyrket som grønsag har potentiale til at blive et højværdi-produkt. Hestebønne kan samtidig være gavnlig på flere måder i økologiske systemer. Det kræver dog, at udfordringer eksempelvis omkring høst løses

03-03-2021 3 minutter frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion,   Forskning