Planteavl

Søren Bilstrup høster i tre måneder

Med 21 forskellige slags korn, bælgsæd og frøafgrøder i markplanen varer høsten på Lundholm fra juli til oktober. Det kan godt være, at det er dumt, men det er sjovt, synes Søren Bilstrup, der har godt 600 ha under plov.

25-08-2021 5 minutter Planteavl,   Høst

Lupindyrkning i kraftig vækst

Det opdyrkede areal med lupin er firedoblet i forhold til sidste år. Økolog Søren Bilstrup dyrker lupiner på fjerde år - for ham er afgrøden interessant af flere årsager.

12-08-2021 4 minutter Planteavl,   Plantebaserede fødevarer

Rodukrudtsbekæmpelse skal i gang lige efter mejetærskeren

FAGLIGT TALT: En fuld gennemskæring lige efter mejetærskerhøst hæmmer alle ukrudtsarter - og jo før, man gør det, jo bedre.

03-08-2021 3 minutter Fagligt talt,   Planteavl

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning

Soja overrasker positivt på Bornholm

Lunt forårsvejr på solskinsøen har sat skub i forsøgsmark med to sorter af sojabønner.

12-07-2021 3 minutter Bælgfrugter,   Planteavl

Plantetal i korn påvirker biodiversiteten

Lidt afstand mellem kornplanter i rækken gavner blomster og bier, og udbyttet bliver ikke nødvendigvis mindre, viser svensk forskning.

12-07-2021 2 minutter Biodiversitet,   Planteavl

Mere bælgsæd vil gavne biodiversiteten i landbruget

Hvis flere økologiske landmænd dyrker mere bælgsæd til modenhed, vil det gavne insekterne og fremme dyrelivet i agerlandet.

08-07-2021 4 minutter Biodiversitet,   Planteavl,   Plantebaserede fødevarer

Hestebønner kvitterer for biernes bestøvning

Insektbestøvning i hestebønner kan give større udbytte, men der er forskel på sorternes respons.

08-07-2021 2 minutter Biodiversitet,   Planteavl

Forskere har knækket koden bag problemstof i hestebønner

Danske forskere har fundet genet for vicin i hestebønner. Det betyder, at det uønskede stof vil kunne forædles væk i løbet af få år.

07-07-2021 2 minutter Foder,   Plantebaserede fødevarer,   Forskning,   Planteavl

Det er udfordrende at dyrke efterafgrøder med succes i Danmark

KRONIK: Sædskifter er en af de bedste og mest anerkendte metoder for at skabe bæredygtige dyrkningssystemer. Bælgplanter - både bælgsæd og græsmarksbælgplanter - og efterafgrøder giver en bedre næringsstofudnyttelse og reducerer behovet for gødning.

22-06-2021 4 minutter Kronik,   Planteavl,   Efterafgrøder

Forrige Side 1 af 11 Næste