Annonce

Annonce

En ny bred aftale skal værne danskernes drikkevand mod sprøjtegifte. Det indebærer bl.a., at konventionelle landmænd får mulighed for et gratis økologisk omlægningstjek. Foto: Colourbox

Nu er det slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en pesticidstrategi, der skal værne om drikkevandet. Og økologien er et af værktøjerne.

Opdateret kl. 12.49 med flere reaktioner og detaljer om aftalen

En ny bred aftale forbyder brugen af sprøjtegifte nær de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Aftalen, som regeringen har indgået sammen med Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, er en tillægsaftale til den overordnede pesticidstrategi fra 2017-2021 med hensigten at sænke risikoen for, at grundvandet forurenes med pesticider.

Samtidig skal der screenes for flere stoffer i grundvandsovervågningen, og salget af koncentrerede pesticider til private skal forbydes fra 1. juli 2020.

"Den seneste tids mange fund af pesticider i drikkevandet har bekymret mig og de øvrige partier i aftalekredsen. Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har. Jeg er særligt glad for, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer, og at vi nu får undersøgt grundvandet for langt flere stoffer," siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Frivillige aftaler før forbud

Frem til og med 2022 får kommunerne i første omgang mulighed for sammen med landbruget at finde lokale løsninger i BNBO - det kan eksempelvis være en aftale om økologisk dyrkning, dyrkningsfrie arealer eller naturprojekter i områderne. 

Vi glæder os til at samarbejde med endnu flere kommuner og vandværker om beskyttelse af danskernes drikkevand.

— Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening

I 2022 vil den kommunale indsats på området blive evalueret, og er kommunerne ikke nået i mål med beskyttelsen mod pesticidforureningen, vil der blive gennemført et generelt forbud mod sprøjtning.

Landmænd, der oplever økonomiske tab som følge af forbuddet, vil blive kompenseret, men regningen ender hos forbrugerne: Ifølge ministeriets beregninger vil vandregningen for en gennemsnitlig husstand stige med ca. 8-12 kr. om året.

Flere økologiske omlægningstjek

I tillægsaftalen indgår også en aftale om at støtte flere gratis økologiske omlægningstjek til konventionelle landmænd, der har marker i arealer, hvor grundvandet bruges som drikkevand. 

"Økologiske landmænd sikrer rent drikkevand i hele landet. Nu styrkes indsatsen for målrettet at gå efter frivillig omlægning til økologi i de allervigtigste drikkevandsområder. Vi glæder os til at samarbejde med endnu flere kommuner og vandværker om beskyttelse af danskernes drikkevand," siger Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening.

Ordningen bygger på tidligere gode erfaringer, hvor Økologisk Landsforening har arbejdet med 29 af landets kommuner om en frivillig omlægning til økologi for at sikre kommunernes drikkevand mod sprøjtegifte. Med den nye aftale gives der én mio. kr. i 2019 til flere økologiske omlægningstjek.

"Omlægningstjek giver landmænd indsigt i økologi og er en objektiv vurdering af deres muligheder for omlægning. Det er meget motiverende, og en del landmænd lægger om, mens andre har økologi med i tankerne om fremtidig udvikling. Som friske tal viser, er efterspørgsel efter økologiske varer samtidig så stor, at der også er brug for flere økologiske marker," siger Paul Holmbeck.

Hvis man skal mindske risikoen for pesticider markant, så skal man også have fat i det område, hvor grundvandet dannes.

— Hans Jørgen Henriksen, seniorrådgiver inden for hydrologi hos Geus

Brancheforeningen for vand og spildevand Danva betegner aftalen som "en gave til danskerne".

"Det er en fin aftale, der er landet. Danva har arbejdet for det her i knap 20 år, det er en stor dag for Danmark. Beskyttelsen af danskernes drikkevand er en af hovedhjørnestenene i vandselskabernes arbejde. Det er godt, at politikerne har taget ansvar, i forhold til vores ønske om at man ikke må sprøjte tæt på drikkevandsboringer. Nu er man enig om metoden til, hvordan man skal beskytte det boringsnære grundvand," siger Danvas direktør, Carl-Emil Larsen, i en pressemeddelelse.

Geus finder forbuddet utilstrækkeligt

I december advarede De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland, Geus, dog om, at sprøjteforbuddet ved BNBO er utilstrækkeligt. Det viser et notat fra Geus til Miljøstyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

"Det vil ikke give en markant beskyttelse i forhold til pesticider, fordi pesticider også kan udvaskes andre steder i oplandet," siger Hans Jørgen Henriksen, som er seniorrådgiver inden for hydrologi hos Geus, der er en forsknings- og rådgivningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

BNBO udgør ifølge Geus' beregninger 0,5 pct. af Danmarks samlede areal, men det område, hvor grundvandet bliver dannet i, er langt større og fylder ifølge Geus 16 pct. af landets areal.

"Vi har vurderet, at hvis man skal mindske risikoen for pesticider markant, så skal man også have fat i det område, hvor grundvandet dannes," siger han ifølge DR Nyheder.

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Claus Hein: Vi er på vej i den rigtige retning

Frilands direktør glæder sig over, at selskabet kom ud af året med skindet på næsen trods flere uforudsete udfordringer.

24-11-2020 2 minutter

Fremgang for Friland trods coronakrise

Omsætningen hos Danish Crown-datterselskabet Friland voksede med 4,4 pct. til 859 mio. kr., og økologien stod for 84 pct. af salget i et regnskabsår med mange uforudsete udfordringer.

24-11-2020 5 minutter