Annonce

En majsmark ramt af tørke.

Efter en historisk tør sommer mener Økologisk Landsforening, at landbruget skal gøre en aktiv indsats for at reducere sin klimabelastning. Foto: Colourbox

Økologer lancerer ny klimamodel for landbruget

Pressemeddelelse

Økologisk Landsforening opfordrer landbrugets organisationer til at samle sig om en ny klimapolitik på landbrugsområdet. Foreningen spiller ud med et bud på en ny model for klimaomstilling: Balanceret Klimaregnskab.

Økologisk Landsforening opfordrer landbrugets organisationer til at samles om en ny klimapolitik, efter at regeringen har spillet ud med meget få klimahandlinger på landbrugsområdet. 

Samtidig lancerer foreningen en ny model for ”Balanceret Klimaregnskab”.

“Klimaet er en fælles sag og en fælles udfordring for hele landbruget. Lige nu står vi over for et henholdende regeringsudspil, der udskyder handling, og som ikke involverer landmænd i løsninger. Situationen er uholdbar. Det er hverken godt for klimaet eller landbrugets troværdighed og for den enkelte landmand, der står tilbage med en usikker fremtid,” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, og fortsætter:

“Vi skal videre. Vi skal sammen skabe en ambitiøs og fremtidssikret klimapolitik for hele landbruget. Vi skal have rigtigt mange løsninger i spil. Og det kan og skal gøres, uden at man trækker tæppet væk under de danske landmænd og fødevarevirksomheder.”

CO2-loft og betaling for klimahandling

I august spillede Økologisk Landsforening ud med en ambitiøs klimapolitik med 40 konkrete handlinger, hvor økologer selv kan hæve baren for klimaindsatsen, og hvor nye økonomiske incitamenter - herunder en omstilling af EU’s landbrugsstøtte - skal fremme klimahandling i hele landbruget.

Nu foreslår foreningen en model for klimaomstilling af hele det danske landbrug - ”Balanceret Klimaregnskab”, og at udviklingen af modellen sker i dialog med landbrugets organisationer samt klimaorganisationer, forskere og politikere. 

“Modellen er udviklet i tæt samspil med vores medlemmer. Den bygger på, at det enkelte landbrug får et ambitiøst, men opnåeligt loft for udledning af CO2. Modellen forudsætter direkte betaling for flere af landmandens praktiske klimahandlinger, som begrænser udledning af klimagasser og øger lagring af CO2 med klimavenlige afgrøder og planter. Det er afgørende for accept af modellen, at det er landmændene selv, der vælger, hvilke konkrete handlinger de vil gennemføre for at holde udledninger under bedriftens nye CO2-loft,” siger Per Kølster.

“Effekten vil være, at samtlige landmænd skal forholde sig til den fælles klimaudfordring, og at vores landbrugshåndværk kommer i spil i forhold til handlingerne. Når landmændene får handlefrihed og kan se økonomien i at skabe klimaløsninger, kan Danmark for alvor komme helt i front for landbrugets klimaomstilling,” siger Per Kølster.

Udspil til dialog trækker på gode erfaringer

Modellen trækker på flere års erfaringer fra de økologiske landmænds arbejde med klimahandlingsplaner samt regulering på andre områder og omfatter:

  • At alle landbrug laver et klimaregnskab, som skal vise, hvordan gården holder sig under CO2-loftet - ligesom der laves gødningsregnskaber i dag.
  • At det enkelte landbrug kan overskride CO2-loftet mod betaling til fælles klima-initiativer i landbruget. Provenuet føres tilbage til investeringer i at nedbringe landbrugets klimaaftryk.

Økologisk Landsforening har i et regneeksempel set på, hvilke handlinger en konkret mælkeproducent kan tage i brug, hvis Danmark vælger et reduktionskrav i det samlede landbrug på 39 pct., svarende til EU’s reduktionskrav for de såkaldte ”ikke-kvotebelagte” områder: landbrug, bolig og transport. 

Eksemplet viser, at det er muligt at komme ned under loftet via en række tiltag, der passer til netop den pågældende bedrift. 

Da der er tale om en kvægejendom, er udgangspunktet i forhold til klimagasser højt. Alligevel når bedriften en reduktion på 61 procent, for at komme ned under loftet.

Der er mange klimaløsninger i landbruget 

Klimaminister Lars Christian Lilleholt gav for nyligt i ’Debatten’ på DR2 udtryk for, at der ikke er så mange klimaløsninger i landbruget udover, som han sagde, ”at skyde køerne”. Økologisk Landsforening er ikke enig.

“Jeg tror at ministeren overser de mange klimaløsninger i landbruget. Vi skal have landbrugets håndværk i spil – som for eksempel flere græsarealer og efterafgrøder, mere plads til træer og buske, bedre håndtering af gødning og udtagning eller udnyttelse af lavbundsjorder på nye måder. Og mange af vores landmænd er allerede godt i gang. Vi giver gerne en rundvisning på en gård med ’klimabalanceret regnskab’, hvor ministeren kan opleve de mange klimaløsninger i landbruget. Og interessant nok bidrager klimaløsningerne også til at sikre bedre naturindhold og rent vand,” slutter Per Kølster.

Line Skouboe er pressemedarbejder i Økologisk Landsforening.

Dette er en pressemeddelelse fra Økologisk Landsforening. Det er tilladt at kopiere og bringe den på andre nyhedssider.

Flere artikler fra samme sektion

Regeringen afviser ny målsætning for økologien

ØL's målsætning om 30 pct. økologi i 2030 er "urealistisk", mener Det Konservative Folkeparti. Liberal Alliance ønsker, at markedskræfterne - ikke politikerne - afgør målet.

24-05-2019 4 minutter Valg 2019PolitikØkologisk Landsforening

EU-kandidater vil gøre grøn mad billigere, men store partier er imod

EP-VALG: Flere EU-spidskandidater vil have sænket momsen på miljøvenlige varer. Socialdemokratiet, Venstre og Konservative er imod.

24-05-2019 5 minutter EUValg 2019

Over halvdelen af maden i offentlige køkkener skal være økologisk, mener politisk flertal

Et flertal på tværs af fløjene ønsker en national målsætning om mindst 60 pct. økologi i offentlige køkkener.

24-05-2019 3 minutter Valg 2019Det Økologiske SpisemærkePolitik