Annonce

Annonce

Mogens Jensen holder tale - i baggrunden ses det røde Ø-mærke

Fødevareminister Mogens Jensen (S) mener, at den nye aftale, der bl.a. sikrer midler til økologien, vil gøre Danmark mere bæredygtig. Foto: Henrik Hindby Koszyczarek

Politikere sikrer penge til økologi i jagten på mere bæredygtighed

Partierne bag en ny aftale er enige om, at økologi bidrager til en lang række samfundsgoder og øremærker derfor midler til at udbygge sektoren.

Der skal være bedre muligheder for omlægning til økologi. Derfor afsætter regeringen og dens støttepartier samt Alternativet flere millioner, der skal styrke den økologiske sektor og hjælpe de landmænd, der ønsker at omlægge til økologi. 

Konkret afsættes yderligere 10 mio. kr. til Fonden for Økologisk Landbrug, og der øremærkes 20 mio. kr. til en særlig pulje til økologer på ordningen for tilskud til modernisering af kvægstalde under Landdistriktsprogrammet, der i 2020 er på i alt 85 mio. kr. Der vil også blive allokeret 40 mio. kr. til økologisk investeringsstøtte i 2021.

Disse tiltag skal understøtte partiernes ønske om at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologi og danskernes forbrug af økologi i 2030.

Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan præsentere en række tiltag, som vil gøre Danmark mere grøn og bæredygtig.

— Mogens Jensen, fødevareminister (S)

Aftalen er en del af en bredere aftale om at styrke indsatsen mod kvælstofudledningen fra landbruget og indebærer også, at der allokeres midler privat skovrejsning og støtte til urørt skov.

Hos Økologisk Landsforening (ØL) er der glæde over de ekstra midler til økologien. De betyder blandt andet, at man bevarer 10 mio. kr., som ellers stod til at bortfalde i 2020 - penge, der skal gå til markedsfremme og eksport af danske økologiske produkter.

“Midlerne kommer ikke kun den enkelte landmand til gode, men sikrer at vi udvikler landbruget til gavn for biodiversitet, klima, rent drikkevand og bæredygtige måltider. For landmanden betyder det, at han kan fortsætte med at arbejde med klimapositive indsatser i stalden, gøre dyrevelfærden endnu bedre og sikre de bedste arbejdsforhold for sig selv og sine ansatte,” siger ØL’s formand, Per Kølster, og tilføjer, at han håbre, at økologien også får en fremtrædende plads på finansloven, så man sikrer “mere langsigtede løsninger”.

“Der er behov for at investere i økologien, som en del af en bæredygtig løsning på klima- og naturudfordringerne,” siger han.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) mener, at aftalen vil kunne få en effekt allerede fra næste år.

“Jeg er glad for, at vi med denne aftale kan præsentere en række tiltag, som vil gøre Danmark mere grøn og bæredygtig. Mindre forurening af vandmiljøet, mere skov og færre drivhusgasser allerede fra 2020. Det er en god aftale, som peger i den rigtige retning,” siger han.

Også Alternativet mener, at man med aftalen skubber Danmark i en grønnere retning, bl.a. fordi økologien får sikret nogle midler.

“Aftalen her er et skridt på vejen i retning af et mere bæredygtigt Danmark. Mere skov, mindre kvælstofudledning og forbedrede muligheder for udvikling af økologien. Det er alle gode tiltag, som peger i den rigtige retning,” siger Alternativets miljø- og fødevareordfører Susanne Zimmer.              

Flere artikler fra samme sektion

De Konservative efterlyser klimamærkning af fødevarer

Selv om det er både dyrt og kompliceret at beregne, hvad klimaaftrykket er for vores madvarer, mener ordfører fra De Konservative, at det er på tide, at Danmark indfører en klimamærkning.

28-07-2020 1 minutter Klima

Ulovlige pesticider får grønt lys af myndighederne

Trods forbud bliver ulovlige pesticider stadig brugt, fordi myndighederne giver dispensationer. Systemet bliver misbrugt, lyder kritikken.

08-07-2020 3 minutter Pesticider

Regeringen flytter 200 mio. kr. over i grøn pulje til landbruget

Regeringen har overført EU-midler til grønne tiltag - men den kunne faktisk have overført mere end dobbelt så meget.

08-07-2020 4 minutter Tilskud