Annonce

Annonce

Ifølge foreningen Haver til Maver er arbejdet med at lære børnene, hvor maden kommer fra af så stor betydning, at skolehaverne burde komme på finansloven.

Haver til Maver vil på finansloven

Grøn festival sætter skolehaver på skemaet for FN’s bæredygtighedsmål, men foreningen Haver til Maver håber også, at politikerne sætter skolehaverne på skemaet.

Skolehaver lærer børn om madens vej fra jord til bord, og det er en uvurderlig del af den grønne omstilling, som FN’s verdensmål arbejder for at fremme.

Det mener foreningen Haver til Maver, der med festivalen Dyrk Livet 6. september dykker ned i FN’s verdensmål fra nye spændende vinkler.

Blandt oplægsholderne er Steen Hildebrandt, Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet og Christian Ibsen fra Concito.

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling præger i stigende grad dagsordenen for grøn omstilling. Men hvordan gør man en gigantisk organisations brede tanker for verdenssamfundet til noget jordnært, som kan inspirere almindelige mennesker til at tage del i den grønne omstilling?

Haver til Maver

  • Haver til Maver er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke primært børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed.
  • Haver til Mavers medlemmer sikrer hvert år skolehaver som del af undervisningen i folkeskolen for ca. 15.000 børn i Danmark og ca. 2.000 i udlandet i Libanon og Nepal.
  • Skolehaverne er typisk åbne fra april til oktober og modtager børn fra 4.-6. klasse, som gennemgår et forløb over otte skolehavedage.

Arrangørerne mener, at et nærliggende svar kunne være skolehaver, og det er andet år i træk, at skolehaveforeningen Haver til Maver inviterer til festivalen Dyrk Livet. Den bliver afholdt i et cirkustelt på Krogerup Avlsgaards marker i Humlebæk, som danner en frodig ramme om et fagligt og festligt forum for alle, der arbejder med have, mad og natur for børn og unge.

Et vigtigt fundament for børn og unge

“Skolehaver giver et konkret, praktisk og vigtigt fundament i børn og unges forståelse for madens vej fra jord til bord. Det er en perfekt showcase på, hvor vigtigt det er, at den vej er præget af bæredygtige valg og de størst mulige hensyn til naturen. Haver til Mavers principper overlapper med rigtig mange af FN’s bæredygtighedsmål, og det er netop den kobling, Dyrk Livet i år vil fokusere på,” forklarer direktør i Haver til Maver, Susanne Leegaard i en omtale af festivalen.

Hun oplever aktuelt, at der blæser mere skolehavevenlige vinde fra den nye socialdemokratiske regering.

“Vi kan mærke, at der er øget politisk bevågenhed omkring skolehaverne, og vi har gennem længere tid arbejdet på at komme på finansloven,” siger Susanne Leegaard, som forventer, at 200 mennesker gæster festivalen.

Fra verdensmål til selvdyrkede måltider i skolen

Under temaet Bål til Verdensmål kan festivalgæsterne se nærmere på den grønne omstilling gennem en række oplæg, samtaler og workshops.

“Vi mærker en overvældende interesse for koblingen mellem skolehaver og FN’s verdensmål fra vores medlemmer og samarbejdskommuner. Mange bruger allerede verdensmålene aktivt i deres undervisning, og derfor giver det kun mening, at vi på DYRK LIVET bidrager til en bedre forståelse for, hvordan man arbejder med dem,” siger Susanne Leegaard.

Festivalen er gratis for professionelle, fagfolk og engagerede aktivister inden for området have, mad og natur i børn og unges opvækst.

Flere artikler fra samme sektion

Eksporten af økologiske fødevarer tog sit første dyk i mange år

Mens importen af økologiske fødevarer sidste år steg med 15 pct., tog den danske eksport sit første dyk i 13 år med et fald på 2 pct. Dermed voksede underskuddet i udenrigshandlen med økologi til 1,5 mia. kr.

06-12-2019 3 minutter Eksport

Økologiske folkeaktier skal skaffe penge til at opkøbe og omlægge flere danske landbrug til økologi

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond sælger Folkeaktier gennem Coop Crowdfunding for at skaffe kapital til opkøb af mere landbrugsjord.

05-12-2019 3 minutter OmlægningFinansiering

Aarstidernes CO2-regnskab skal være i balance i 2020

Alle snakker om klima, og et af de selskaber, som sætter handling bag ordene, er Aarstiderne, som nu melder klart ud, at selskabet vil skabe balance i sin CO2-emission allerede til næste år.

04-12-2019 6 minutter Klima